Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Två slags understöd öppnas för att stöda idrottsföreningar under coronatiden

Dela

Idag den 1 oktober 2020 beslöt Helsingfors kultur- och fritidsnämnds idrottssektion att öppna upp coronaunderstödet som riktas till idrottsföreningar i Helsingfors för en ny ansökan. Dessutom beslöt idrottssektorn att öppna ett inriktat verksamhetsunderstöd för idrottsföreningar för att stöda dem med de ekonomiska och verksamhetsmässiga utmaningar som orsakats av att skolornas gymnastiksalar varit stängda 2020. Ansökningsperioden börjar den 5 oktober 2020.

Med coronaunderstödet för idrottsföreningar i Helsingfors vill man lindra de ekonomiska förluster som coronaviruspandemin orsakat idrottsföreningar, trygga föreningarnas verksamhetsförmåga under undantagstillståndet och verkställa målen i Helsingfors stads strategi att främja hobbyverksamhet för barn, unga och familjer.

Coronaunderstödet kan sökas av alla föreningar i Helsingfors som under 2020 omfattas av idrottens verksamhetsunderstöd, understöd för utnyttjande av idrotts- och motionslokaler eller understöd till andra föreningar som främjar idrott och motion.

Det behovsprövade understödet riktas till föreningar som

  • utsatts för den mest utmanande verksamhetsmässiga och ekonomiska situation på grund av att verksamheten stängdes ner 1.3–31.5.2020 eller coronabegränsningar som myndigheterna utfärdat efter denna period och
  • som ordnar avgiftsfri verksamhet för familjer eller barn och unga i åldern 8–18 genom sin traditionella verksamhet eller med nya metoder, och som särskilt når de familjer, barn och unga vars möjlighet att syssla med hobbyverksamhet har försvårats på grund av den ekonomiska situation som orsakats av pandemin eller av något annat ekonomiskt skäl.

Understödet riktas till att täcka kostnaderna för avgiftsfri verksamhet som föreningen riktar till 8–18-åriga barn och unga samt till familjer.

Understöd beviljas inte till föreningar som beviljats coronaunderstöd av undervisnings- och kulturministeriet eller någon annan instans. Understödsansökan görs i e-tjänsterna.

Ansökningstiden börjar den 5 oktober 2020 och upphör den 1 november 2020.

Syftet med idrottsföreningarnas inriktade verksamhetsunderstöd är att lindra de ekonomiska och verksamhetsmässiga förluster som orsakats av att Helsingfors skolors gymnastiksalar stängdes under höstsäsongen 2020 och att trygga idrottsföreningarnas verksamhetsförmåga under undantagstillståndet.

Understödet kan sökas av alla idrottsföreningar i Helsingfors som under 2020 omfattas av verksamhetsunderstöd, understöd för utnyttjande av idrotts- och motionslokaler eller understöd till andra föreningar som främjar idrott och motion. Understöd kan sökas för underskott i allmännyttig verksamhet som orsakats av att skolornas gymnastiksalar är stängda för kvälls- och fritidsbruk mellan den 1 augusti och den 31 december 2020. I handläggningen beaktas de verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar som föreningen orsakats av att skolornas gymnastiksalar är stängda för kvälls- och fritidsbruk mellan den 1 augusti och den 31 december 2020. Sådana utmaningar är

  • förlorade turer i skolors gymnastiksalar under höstsäsongen 2020 samt antalet eventuella ersättande turer
  • inkomstbortfall
  • tilläggskostnader som föreningen orsakats, t.ex. högre kostnader för ersättande turer
  • utmaningar för föreningens verksamhet

Ingen självrisk krävs av sökandena för att de ska beviljas understöd. Ansökningstiden börjar den 5 oktober 2020 och upphör den 1 november 2020.

För båda understöden används anslaget för idrottsunderstöd för 2020. De behovsprövade understöden beviljas inom ramen för anslaget. Idrottssektorn fattar besluten om beviljandet av understöden i december.

Båda understöden ska sökas genom Helsingfors stads e-tjänster asiointi.hel.fi

Ytterligare information om understöden (ansökningsanvisningar, understödskriterier o.s.v.): hel.fi/liikunnanavustukset

OBS! Idrottens enhet för partnerskap kommer att ordna ett infotillfälle för idrottsföreningar om coronaunderstöden för slutet av året mån 5.10 kl. 17–18 på Teams-plattformen. De som anmält sig får en Teams-mötesinbjudan via e-post. Anmälningar till evenemanget: https://response.questback.com/helsinginkaupunki/mkqcpzwugr.

Meddelande om beslut som fattats under idrottssektorns möte den 1 oktober i sin helhet: https://www.hel.fi/static/public/hela/Kulttuuri-_ja_vapaa-aikalautakunnan_liikuntajaosto/Suomi/Paatostiedote/2020/KUVA_2020-10-01_Lija_5_Pt/index.html (på finska).

Kontakter

Tilläggsinformation fås av:
Taina Korell
Idrottstjänsternas partnerskapschef
Helsingfors stad, kultur och fritid
040 3501898
taina.korell@hel.fi

Bilder

Länkar

Om

Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialahttps://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/

Helsingfors är en spännande och tilltalande stad med ett rikt utbud av aktiviteter och möjligheter till deltagande. Årligen förser kultur- och fritidssektorn stadens invånare och turister med över 20 miljoner upplevelser – konst, evenemang, kurser, fritidsaktiviteter, lokaler, friluftsområden och idrottstjänster samt stöd för kulturlivet och medborgarverksamheten.

Kultur- och fritidssektorn består av fem servicehelheter: bibliotek, kultur, idrott, ungdom och förvaltning. Sektorns 1800 anställda upprätthåller och bidrar till helsingforsarnas möjligheter till ett gott liv och ett aktivt medborgarskap. I Helsingfors är det enkelt och lockande att ge sig ut. Varenda dag.

Följ Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

KUTSU aamiaisinfoon Savoy-teatteriin keskiviikkona 28.10. klo 9.3027.10.2020 10:18:48 EETKutsu

Tervetuloa lehdistöaamiaiselle huomenna keskiviikkona 28.10. klo 9.30 Savoy-teatteriin Julkistamme syyskuussa 2021 ensi-iltansa saavan musikaalin, joka on Savoy-teatterin ja Sublime Music Agencyn kaikkien aikojen suurin tuotanto. Savoy-teatterissa tuotettavan musikaalin ensi-ilta on 1.9.2021. Päärooleihin on kiinnitetty kansainvälisiä ja kotimaisia musiikkiteatterin huippusolisteja. Lehdistöaamiaisella esitetään tanssi- ja laulukohtaus teoksesta, ja pääsette tapaamaan produktion kotimaisia esiintyjiä. Paikalla ovat myös ohjaaja, kapellimestari ja koreografi. Tilaisuus kestää noin 40 minuuttia. Tanssiesitys alkaa 9.35, joten saavuthan ajoissa paikalle! Ilmoittautumiset 27.10. klo 18 mennessä: sirpa.hynninen@hel.fi Turvallisuus: Kutsumme Savoyn aamiaisinfoon vain rajallisen määrän kutsuvieraita. Tulethan paikalle maski päällä. Tullessasi saat aulassa aamiaisen mukaasi saliin, jossa istutaan turvavälein tilavassa katsomossa. Kuvaaminen on sallittua koko ajan, ja yksittäisiä haastatteluja

Rhizome Project by Other Spaces introduces schoolchildren to bodily learning at Tehtaankatu Comprehensive School26.10.2020 13:26:32 EETPress release

A new work of art to be implemented with the Percent for Art principle has been started in Helsinki involving the pupils and staff of Tehtaankatu Comprehensive School for the next two school years. Rhizome Project by the Other Spaces collective is a series of experiential and bodily workshops at the school. The workshops look at the idea of the rhizome through various rhizomatic structures and phenomena occurring in the environment, such as mycelium, the internet, vaporisation or even the formation of language. Through these concrete rhizomatic phenomena, the series of workshops familiarises the pupils with non-hierarchical models of thinking, learning and organisation, where diversity, movement and free association are emphasised.

Projektet Rhizom, som leds av kollektivet Toisissa tiloissa, introducerar eleverna i lågstadieskolan Tehtaankadun ala-asteen koulu till kroppsligt lärande26.10.2020 13:23:34 EETTiedote

I Helsingfors har ett nytt verk som genomförs enligt procentprincipen påbörjats och i vilket eleverna och personalen på lågstadieskolan Tehtaankadun ala-asteen koulu deltar under de två följande läsåren. Toisissa tiloissa-kollektivets projekt Rhizom är en serie experimentella och kroppsliga verkstäder i skolan. I verkstäderna undersöker man rhizomens, det vill säga mycelens, idé genom olika strukturer och fenomen i omgivningen med mycelstruktur, till exempel svampmycel, internet, förångning eller uppkomsten av språk. Med hjälp av olika konkreta fenomen med mycelstruktur introducerar verkstäderna eleverna till icke-hierarkiskt tänkande, lärande och inordnande i modeller med fokus på mångfald, rörelse och fri association.

Toisissa tiloissa -kollektiivin Rihmasto-hanke tutustuttaa koululaiset ruumiilliseen oppimiseen Tehtaankadun peruskoulussa26.10.2020 13:20:14 EETTiedote

Helsingissä on aloitettu uusi prosenttiperiaatteella toteutettava teos, johon osallistuvat Tehtaankadun peruskoulun oppilaat ja henkilökunta seuraavan kahden lukuvuoden ajan. Toisissa tiloissa -kollektiivin Rihmasto-hanke on kokemuksellisten ja kehollisten työpajojen sarja koulussa. Työpajoissa tarkastellaan rihmaston ideaa erilaisten ympäristössä esiintyvien rihmastollisten rakenteiden ja ilmiöiden, kuten sienirihmaston, internetin, kaasuuntumisen tai vaikkapa kielen muodostumisen kautta. Konkreettisten rihmastollisten ilmiöiden avulla työpajasarja tutustuttaa koululaisia epähierarkkisiin ajattelun, oppimisen ja järjestäytymisen malleihin, joissa korostuvat moninaisuus, liike ja vapaa yhdistely.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum