TYÖ2030 | Työterveyslaitos

TYÖ2030-ohjelman MEADOW-tutkimus selvitti: Digitalisaation vaikutukset työelämässä jakautuvat epätasaisesti

Jaa

Digitalisaatio koskee kaikkia toimialoja ja työorganisaatioita, ja sen merkitys on korostunut entisestään koronapandemian myötä. Tuoreen TYÖ2030-ohjelman MEADOW-raportin mukaan digitalisaatio etenee eri toimialoilla ja organisaatioissa eri vauhtia ja saa niissä erilaisia muotoja. Työntekijöiden kokemukset digitalisaation vaikutuksesta ovat varsin myönteisiä, mutta ristiriitaisempia kuin työnantajan edustajilla.

Jo aiemmin keväällä julkaistu MEADOW-tutkimus vahvisti käsitystä siitä, että digitalisaatio on yksi yritysten keskeisistä kasvu- ja kilpailutekijöistä. Digitaalinen kehittyneisyys yhdessä monipuolisten yhteistyöverkostojen ja henkilöstön osallistamisen kanssa edistää yritysten kykyä kehittää markkinoille uusia tuotteita ja palveluita.

Nyt julkaistu raportti tarjoaa uutta tietoa siitä, miten digitalisaatio näkyy konkreettisesti organisaatioiden toiminnassa ja siitä, kuinka yhdenmukaisesti työnantajat ja työntekijät kokevat digitalisaation vaikutukset. Tämä tekee tutkimuksen aineistosta ainutlaatuisen.

Digitalisaation vaikutusten laajuudessa ja luonteessa suuria eroja

Digitalisaatio koskettaa laajasti suomalaista työnantajakenttää. Tutkimuksesta käy kuitenkin ilmi, että toimialojen ja organisaatioiden välillä on suuria eroja digitalisaation vaikutuksissa ja käyttötavoissa. Pisimmällä toimintojen digitalisoinnissa ovat ohjelmistoala ja IT-palvelut sekä rahoitus-, vakuutus-, ja kiinteistöala. Vähiten digitalisaatio on vaikuttanut rakennusalan yritysten toimintaan. Toimialojen sisällä työnantajien oma suhtautuminen digitalisaatioon vaikuttaa siihen, miten se näkyy organisaatioiden toiminnassa.

Tutkimuksen mukaan digitalisaatio vaikuttaa organisaation toimintaan kahdella tavalla: syventävästi ja keventävästi. Syventävät vaikutukset tarkoittavat, että digitalisaatio integroituu osaksi organisaation toimintaa, rakenteita ja prosesseja. Keventävät vaikutukset puolestaan ilmenevät organisaation toimintojen lisääntyvänä ulkoistamisena ja organisaatiorakenteiden keventämisenä. Tulosten perusteella digitalisaation syventävät vaikutukset ovat olleet suomalaisissa organisaatioissa keventäviä vaikutuksia yleisempiä. Tulos on selvästi toisen suuntainen kuin kansainvälisessä keskustelussa usein esitetty käsitys digitalisaation työelämävaikutuksista, jossa keskitytään korostamaan digitalisaation työtä tehostavia ja korvaavia vaikutuksia. Vaikutukset eivät kuitenkaan sulje toisiaan pois.

Työntekijät kokevat digitalisaation pääsääntöisesti myönteisenä, mutta kokemukset ovat työnantajien edustajia ristiriitaisempia

Digitalisaatio koskettaa käytännössä kaikkia toimialoja, ja lähes puolet työntekijöistä (47 %) ilmoitti käyttävänsä erilaisia digitaalisia välineitä työssään lähes koko ajan. Vaikka työntekijät käyttävät runsaasti erilaisia digitaalisia sovelluksia työssään, eivät he hahmota digitalisaation hyötyjä omassa työssään yhtä laajasti kuin työnantajien edustajat edustamiensa organisaatioiden toiminnassa.

Samalla, kun työntekijät kokevat työn itsenäisyyden, hallinnan ja luovuuden lisääntyneen, on monien kokemus työn nopeatempoisuudesta kasvanut ja työn ergonomiasta sekä me-hengestä heikentynyt.

”Työorganisaatioissa tarvitaan avointa keskustelua digitalisaation hyödyistä ja siihen liittyvistä huolista sekä molemminpuolista luottamusta. Henkilöstön tulisi osallistua, kun pohditaan uusia ratkaisuja digitalisaation hyödyntämiseksi työn tuottavuuden ja työelämän laadun parantamisen välineenä”, kommentoi tutkimusprofessori Tuomo Alasoini tuloksia.

Kasvaako erot teknologisessa kehittyneisyydessä tulevaisuudessa?

Digitalisaatio on tärkeä työelämän muutosvoima myös tulevina vuosina. Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että tulevaisuudessa organisaatioiden väliset erot digitalisaatiokehityksessä saattavat kasvaa entisestään.

Meadow-tutkimuksen valossa näyttää siltä, että ne organisaatiot, jotka eivät koe digitalisaatiota itselleen tärkeäksi, ovat tulevaisuudessa muita innottomampia hyödyntämään data-analytiikkaa. Näissä organisaatioissa työskentelevien digivalmiudet ovat myös keskimääräistä heikompia. On tärkeää tukea myös johdon digitaitoja, jotta myös tällaiset organisaatiot pysyvät kehityksessä mukana.

Lataa MEADOW-tutkimusraportti kokonaisuudessaan täältä.

 

Lisätiedot

Tutustu

MEADOW-tutkimus lyhyesti

TYÖ2030-ohjelman toteuttaman MEADOW-tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa työelämän käytännöistä ja niiden muutoksista. MEADOW-kysely on osa pääministeri Marinin hallitusohjelmaan kuuluvaa TYÖ2030-hanketta. Sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa ohjelman yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön sekä työmarkkinajärjestöjen ja muiden työelämän toimijoiden kanssa. Ohjelman operatiivisesta toteutuksesta vastaa Työterveyslaitos. MEADOW-kysely toteutettiin vuonna 2022 kahdessa vaiheessa. Vuodenvaihteessa toteutettiin työnantajakysely, joka kohdennettiin suomalaisille yli 10 henkeä työllistäviin yrityksiin ja julkisyhteisöihin. Keväällä 2022 toteutettiin edelleen työntekijäkysely, joka kohdennettiin aiemmassa vaiheessa vastanneiden organisaatioiden työntekijöille. Kyselyn toteutettiin pääosin verkkokyselynä ja sen toteutuksesta vastasi Tilastokeskus. Kyselyssä selvitettiin muun muassa työnantajien ja työntekijöiden näkemyksiä etätyöstä, oppimisesta ja työn kehittämisestä. Kyselyyn vastasi yhteensä 1478 organisaation johtoon kuuluvaa henkilöä (vastausprosentti 34) ja 1816 näissä organisaatioissa työskentelevää työntekijää (vastausprosentti 26).

Avainsanat

Tietoja julkaisijasta

TYÖ2030 | Työterveyslaitos
TYÖ2030 | Työterveyslaitos
Topeliuksenkatu 41 b
00250 Helsinki

https://hyvatyo.ttl.fi/tyo2030

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta TYÖ2030 | Työterveyslaitos

TYÖ2030-ohjelman MEADOW-tutkimus selvitti: Luottamuksesta menestysresepti kilpailukyvyn vahvistamiseen2.2.2023 09:11:28 EET | Tiedote

Johdon ja henkilöstön välinen luottamus on organisaatioille tärkeä kilpailutekijä. Vuoden alussa valmistunut MEADOW-raportti avaa luottamuksen etuja ja antaa tuoretta tietoa sen merkityksestä organisaatioille. Etenkin taantuman uhatessa luottamuksella voi olla merkittävä rooli organisaatioiden selviytymiseen – parhaimmillaan se toimii myönteisenä vastavoimana haastavina aikoina. Tutkimuksen mukaan luottamus korreloi vahvasti henkilöstön osallistumiseen. Mitä korkeampi luottamus on, sitä enemmän henkilöstö osallistuu kehittämistyöhön ja sen tuloksellisemmaksi sekä hauskemmaksi se koetaan. Aiemmin julkaistun Meadow-tutkimuksen mukaan sellaiset yritykset, joissa vähintään 30 prosenttia henkilöstöstä osallistuu säännöllisesti toiminnan kehittämiseen, reilu kolmannes (35 %) kertoo tuottaneensa markkinoille kokonaan uuden tuotteen tai palvelun. Vahvan luottamuksen on myös havaittu ruokkivan yhteistyötä yrityksissä ja yhteisöissä. ”Havaintojemme mukaan organisaatioiden väliset erot olivat suu

Suomalaiselle työelämän kehitystyölle kansainvälistä tunnustusta6.9.2022 14:19:27 EEST | Tiedote

Suomalainen työelämän digitaalinen innovaatio sijoittui Napolissa järjestetyssä kansainvälisessä kilpailussa hopeasijalle. Työskentelytavan tutkimuksesta ja kehityksestä on vastannut LUT-yliopiston tietojohtamisen professori Kirsimarja Blomqvist, joka osallistui Napolissa pidetyn ECKM-konferenssin (European Conference on Knowledge Management) yhteydessä järjestettyyn kovatasoiseen ”Knowledge Management and Intellectual Capital Excellence Awards” kilpailuun Napolissa 1.-2.9.2022. Kilpailuun jätettiin kaikkiaan kymmeniä ehdotuksia, joista 9 parasta esitettiin loppukilpailussa. Innovaatiota on jalostettu työpaikkojen käyttöön TYÖ2030-ohjelmassa, jossa tuotetaan uudenlaisia toimintatapoja yhdessä työpaikkojen, toimialojen ja asiantuntijoiden kanssa. ” TYÖ2030-ohjelmassa nähtiin LUT tutkimus- ja opetustyössä kehitetty digitaalinen organisoitumismalli sosiaalisena innovaationa, jota kehitimme yhdessä eteenpäin. TYÖ2030-ohjelman aloitteesta organisoitumismalli on nyt kuvattu myös käytännönläh

Tositarinoita työelämästä -kampanja kutsuu mukaan työelämäkeskusteluun31.8.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Valtakunnallinen ja kaikille avoin Työelämäfoorumi-tapahtuma järjestetään 31.8. Pikku-Finlandiassa ja verkossa. Osana tapahtuman ohjelmaa julkaistaan Tositarinoita Työelämästä -valokuvanäyttely ja nettikampanja, joka koostuu 12 eri aloilla työskentelevän ihmisen uratarinoista sekä yleisön aktivoinnista omien uratarinoidensa jakamiseen. Kampanja pysähdyttää ihmiset pohtimaan, mistä hyvä työarki muodostuu ja mikä työstä tekee itse kullekin mielekästä, motivoivaa ja hyvinvointia tukevaa.

Työelämäfoorumi avaa keskusteluareenan työelämäkeskustelulle21.6.2022 10:30:00 EEST | Tiedote

Ensimmäinen, valtakunnallinen Työelämäfoorumi Suomi 2022 järjestetään Pikku-Finlandiassa Helsingissä ja verkossa 31.8.2022. Uuden työelämän keskustelutapahtuman keskiössä ovat tärkeimmät työelämän ja työelämään vaikuttavan talouden kysymykset Suomessa ja maailmalla sekä yhdessä päättäjien, tutkijoiden, muiden työelämän ja talouden vaikuttajien kesken käytävä keskustelu työelämän muutoksesta ja tulevaisuudesta. Päivän keskusteluissa pyritään etsimään vastauksia muun muassa siihen, mikä vaikutus työelämällä ja taloudella hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitoon? Mikä vaikutus näillä on työllisyystavoitteisiin, ihmisten hyvinvointiin ja osallisuuden lisäämiseen? Miten vahvistamme yhteiskunnan ja työelämän resilienssiä meitä kohtaavissa haasteissa? Miten hyödynnämme digitalisaatiota, luottamusta ja yhteistyötä osana suomalaista vahvaa työelämää? Miten vahvistamme mielikuvaa korkeasta osaamistasosta ja nostamme Suomen asemaa houkuttelevana investointikohteena? Tapahtumassa puhuvat muun muassa edu

TYÖ2030-ohjelman MEADOW-tutkimus selvitti: Digitaalinen kehittyneisyys vaikuttaa eniten yritysten innovaatioaktiivisuuteen20.6.2022 14:00:00 EEST | Tiedote

Yritykset tarvitsevat innovaatioita saavuttaakseen kilpailuetua ja kansantaloudet uudistuakseen. Innovaatioilla tarkoitetaan oivalluksia, jotka näkyvät uusina tuotteina ja palveluina sekä tapoina tuottaa niitä. TYÖ2030-ohjelman MEADOW-tutkimuksessa selvitettiin suomalaisyritysten innovaatioaktiivisuutta. Tutkimuksen mukaan runsas puolet (52 %) vähintään 10 hengen kokoisista suomalaisyrityksistä kertoi kehittäneensä jonkin uuden tai merkittävästi parannellun tuotteen tai palvelun viimeisen kahden pandemiavuoden aikana.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme