Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Tyskaholmens avloppsreningsverk får tillstånd att leda avloppsvatten till nuvarande utloppsplats tills vidare

Dela

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har ändrat på avloppsreningsverkets miljötillstånd. Avloppsvattnets utloppsplats i havet blir kvar på samma ställe tills vidare men villkoren för avloppsvattenutsläppet skärptes. Regionförvaltningsverket beslutade att Kimitoöns Vatten ska utreda i vilket skick det nuvarande utloppsröret är och att noggrannare utreda alternativa utloppsplatser då det blir aktuellt att förnya utloppsröret.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland ändrade miljötillståndet för Tyskaholmens avloppsreningsverk 7.6.2022 efter ansökan av Kimitoöns Vatten. Genom det ändrade miljötillstånd hålls utloppsplatsen för behandlat avloppsvatten från Tyskaholmens avloppsreningsverk tills vidare kvar på nuvarande plats i havet.

Regionförvaltningsverket godkände samtidigt utredningen över utloppsplatser som Kimitoöns Vatten hade lämnat in. Regionförvaltningsverket skärpte tillståndsvillkoren för maximala koncentrationer och för avlägsnandet av kväve i avloppsvattnet som leds ut i havet och beslutade om hygienisering av avloppsvatten året om och att ännu effektivare avlägsna kvävet från och med 2025. Kimitoöns Vatten ska utreda skicket på det nuvarande utloppsröret och behovet av att förnya det. Vid den tidpunkt då det visar sig vara nödvändigt att förnya utloppsröret ska Kimitoöns Vatten göra upp en mera detaljerad utredning av alternativa utloppsställen.

Beslutet baserar sig bland annat på att belastningssituationen i reningsverket har ändrat betydligt sedan det senaste miljötillståndsförfarandet. Belastningen på havsområdet har minskat betydligt, bortsett från totalkvävet. Enligt prognoserna fram till 2040 kommer inte reningsverkets belastning på havet att öka utan kommer att hållas på nuvarande nivå. Då utloppsröret förnyas är det ändå naturligt att på nytt granska om utloppsplatsen kan flyttas till ett ställe med bättre miljöomständigheter.

Beslutet har publicerats i databas över vatten- och miljötillstånd (Kimitoöns Vatten, diarienummer ESAVI/44365/2019). Ändring i beslutet kan sökas genom besvär fram till den 14.7.2022.

Regionförvaltningsverket beviljar tillstånd enligt miljöskyddslagen och vattenlagen. Målet med miljö- och vattentillstånden är att förebygga miljöförstöring och risker för sådan. Vid tillståndsförfarandet samordnas användningen av miljön eller aktiviteter som har konsekvenser för miljön på ett ekologiskt hållbart sätt.


Mer information:

Miljööverinspektör Merilin Vartia, tfn 0295 016 528 016528 (anträffbar 7.6−10.6.2022 och 20.6−8.7.2022)

Miljöråd Maria Kukonlehto, tfn 0295 016 214 (anträffbar 13.−17.6.2022)

Miljöråd Reetta Klemetti, tfn 0295 016 509 (anträffbar från och med 28.6.2022)
Regionförvaltningsverket i Södra Finland

fornamn.efternamn@rfv.fi

Nyckelord

Kontakter

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket övervakade effektiviserat indrivningsbyråerna, utredde behandlingen av överbetalningar och deltog i lagberedningen 202129.6.2022 09:00:00 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Södra Finland utredde i sitt tillsynsprojekt indrivningsbyråernas förfaringssätt i sådana fall där gäldenären har använt fel referensnummer i betalningen eller av misstag betalat för mycket. Vi effektiviserade övervakningen, deltog i lagberedningen och genomförde ett projekt för utveckling av det elektroniska indrivningsregistret.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum