ELY-keskuksetELY-keskuksetELY-keskuksetELY-keskukset

Ulvilan kaupunki myy suojeluun 37 hehtaarin alueen Palusjärveltä (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Jaa

Ulvilan kaupunki ja Varsinais-Suomen ELY-keskus ovat sopineet kaupan, jolla määräosa Kullaalla sijaitsevasta Metsä-Varsannan tilasta siirtyy valtion luonnonsuojelualueeksi. Kohde sijaitsee Palusjärven länsipuolella ja täydentää alueen suojeluverkostoa. Kohteen suojelu toteutettiin osana Helmi- ja METSO-ohjelmia.

Metsä-Varsannan alue rajautuu suoraan Palusjärven suojeltuun lintuveteen ja sen rantaluhtiin. Kuva Sari Jaakkola
Metsä-Varsannan alue rajautuu suoraan Palusjärven suojeltuun lintuveteen ja sen rantaluhtiin. Kuva Sari Jaakkola

Metsä-Varsannan alue on monipuolinen kokonaisuus metsiä ja soita. Alueen metsät ovat pinnanmuodoiltaan vaihtelevia, nuorehkoja ja keski-ikäisiä metsiä, joissa on huomattavan paljon koivua ja haapaa. Noin puolet alueesta on ojitettua mutta helposti ennallistettavaa suota.

Kohde rajoittuu Palusjärven pohjoisosaan, joka on suojeltu lintuvesiensuojeluohjelmassa. Palusjärven pohjoisosa ja siihen liittyvät luhtaniityt ovat myös Satakunnan maakuntakaavassa esitettyjä suojelualueita. Kohteen lähialueella on useita muita suojelualueita tai soidensuojelun täydennysohjelmaan esitettyjä alueita. Myös arvokas Joutsijärven metsäalue sijaitsee lähellä.

Metsä-Varsanta on tulevaisuuden suojelualue. Metsiä on hakattu aivan viime aikoina, mutta niillä on hyvä luonnontilaistumiskyky. Kohteen sijainti ja koko vaikuttivat siihen, että alueen metsät täyttivät METSO-ohjelman kriteerit kehittyvänä alueena. Palusjärveen rajautuva rämesuo on ennallistamiskelpoinen ja toteuttaa Helmi-ohjelman tavoitteita. Metsä-Varsannan suojelu edistää suojelualueiden ekologista kytkeytyneisyyttä Palusjärven ympäristössä, kertoo ylitarkastaja Sari Jaakkola Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta.

Ulvilan kaupunki päätti tarjota aluetta luonnonsuojelukäyttöön, koska se sijaitsee Palusjärven pohjoisosan suojelualueen vieressä. Toivoimme, että alueelle ei muodostuisi jatkossakaan sellaista maankäyttöä, joka voisi heikentää suojelualueen arvoja. Rantasuon ja siitä erottuvien pienten mäkien luontoarvojen vuoksi suojelu vaikutti ehdottomasti alueen parhaalta käyttötarkoitukselta, sanoo kaupunginjohtaja Mikko Löfbacka Ulvilan kaupungista.

Helmi- ja METSO-ohjelmilla turvataan luonnon monimuotoisuutta

Ympäristöministeriö toteuttaa vuosina 2021­2030 Helmi-elinympäristöohjelmaa, jolla pyritään turvaamaan luonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluja sekä hillitsemään ilmastonmuutosta. Ohjelmassa suojellaan ja ennallistetaan soita, kunnostetaan lintuvesiä ja kosteikkoja, hoidetaan perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä kunnostetaan ranta- ja vesiluontoa.

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma METSO on maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön yhteinen toimintaohjelma, joka jatkuu ainakin vuoteen 2025 saakka. METSO-suojelu kohdistuu erilaisiin puustoisiin elinympäristötyyppeihin. Sen tavoitteena on pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen ja vakiinnuttaa luonnon monimuotoisuuden suotuisa kehitys.

Varsinais-Suomen ELY-keskus toteuttaa Helmi- ja METSO-ohjelmia Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueilla. Suojelu on vapaaehtoista ja siitä maksetaan korvaus. Yksityiset maanomistajat sekä kunnat ja muut yhteisöt voivat tarjota metsä- ja suokohteitaan suojeluun.

Lisätiedot

Ylitarkastaja Sari Jaakkola, Varsinais-Suomen ELY-keskus, puh. 0295 022 016, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Kaupunginjohtaja Mikko Löfbacka, Ulvilan kaupunki, puh. 044-3438 250, mikko.lofbacka@ulvila.fi

Avainsanat

Kuvat

Metsä-Varsannan alue rajautuu suoraan Palusjärven suojeltuun lintuveteen ja sen rantaluhtiin. Kuva Sari Jaakkola
Metsä-Varsannan alue rajautuu suoraan Palusjärven suojeltuun lintuveteen ja sen rantaluhtiin. Kuva Sari Jaakkola
Lataa
Metsä-Varsannan rantasuo on helppo ennallistaa, koska osa ojista on lähes sulautunut maisemaan.  Kuva Sari Jaakkola
Metsä-Varsannan rantasuo on helppo ennallistaa, koska osa ojista on lähes sulautunut maisemaan. Kuva Sari Jaakkola
Lataa
Metsä-Varsannan kangasmetsissä on monin paikoin runsaasti haapaa ja koivua. Kuva Sari Jaakkola
Metsä-Varsannan kangasmetsissä on monin paikoin runsaasti haapaa ja koivua. Kuva Sari Jaakkola
Lataa

Tietoja julkaisijasta

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. Teemme työtämme Varsinais-Suomen lisäksi Satakunnan alueella liikenne- ja ympäristöasioissa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta ELY-keskukset

Rahoitusta porotalouden, luontaiselinkeinojen ja koltta-alueen kehittämistoimintaa koskeville tutkimushankkeille (Lappi, Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa)23.6.2021 12:07:02 EEST | Tiedote

Vuoden 2021 tutkimushankehaussa tuli vireille määräaikaan mennessä yksi hakemus. Lapin ELY-keskuksella on vuosittain käytössä noin 350 000 euroa porotalouden, luontaiselinkeinojen ja koltta-alueen kehittämistoimintaa edistävien tutkimushankkeiden rahoittamiseen. Hankkeet rahoitetaan maatilatalouden kehittämisrahastosta (Makera).

Nästan 1,6 miljoner euro från programmet för effektiviserat vattenskydd till förbättring av kvaliteten på dagvatten och avlägsnande av skadliga ämnen23.6.2021 10:30:00 EEST | Tiedote

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax och miljöministeriet informerar: Programmet för effektiviserat vattenskydd finansierarelva dagvattenprojekt. Dagvattnens kvalitet förbättras och skadliga ämnen avlägsnas från dem i de projekt som understöds. Skadliga ämnen kommer i vattendragen från avloppsreningsverk samt dagvattnen, dvs. från städernas byggda ytor som sköljning av smält- och regnvatten. I projekten utreds bland annat mängden skadliga ämnen och utsläppskällor i dagvattnen. Dessutom utvecklas metoder för att kontinuerligt följa upp kvaliteten på och belastningen av dagvattnen samt för rengöring av dagvattnen. I projekten samlar man in ny information om kvaliteten på dagvattnen i identifierade riskområden och utreder möjligheterna för att avlägsna skadliga ämnen från dagvattnen (bland annat bygg- och rivningsplatser).Dessutom samlar man in information och utökar förståelsen för hur de naturliga dagvattenkonstruktionerna fungerar och för dagvattenhantering under byggti

Hulevesien laadun parantamiseen ja haitallisten aineiden poistamiseen lähes 1,6 miljoonaa euroa vesiensuojelun tehostamisohjelmasta23.6.2021 10:30:00 EEST | Tiedote

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja ympäristöministeriö tiedottavat: Vesiensuojelun tehostamisohjelma rahoittaa yhtätoista hulevesihanketta. Avustettavilla hankkeilla parannetaan hulevesien laatua ja poistetaan niiden sisältämiä haitallisia aineita. Haitallisia aineita päätyy vesistöön jäteveden puhdistamoista sekä hulevesistä eli kaupunkien rakennetuilta pinnoilta sulamis- ja sadevesien huuhtomana. Hankkeissa muun muassa selvitetään hulevesien sisältämien haitallisten aineiden määriä ja päästölähteitä, kehitetään menetelmiä hulevesien laadun ja kuormituksen jatkuvatoimiseen seurantaan sekä kehitetään uusia hulevesien puhdistusmenetelmiä. Hankkeissa kerätään uutta tietoa tunnistettujen riskialueiden huleveden laadusta ja selvitetään vaarallisten aineiden poistomahdollisuuksia hulevesistä (muun muassa rakennus- ja purkutyömaat).Lisäksi hankkeissa kerätään tietoa ja lisätään ymmärrystä luonnonmukaisten hulevesirakenteiden toimivuudesta ja rakentamisen aikaisten huleve

Suomen Hyötytuuli Oy:n Poriin suunnitteleman Tahkoluodon merituulipuiston laajennushankkeen ympäristövaikutukset arvioitu (Varsinais-Suomi, Satakunta)21.6.2021 11:47:59 EEST | Tiedote

Varsinais-keskus on yhteysviranomaisena antanut perustellun päätelmän Suomen Hyötytuuli Oy:n Poriin suunnittelemaa Tahkoluodon merituulipuiston laajennushanketta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta eli YVA-selostuksesta. Hankealue sijaitsee Porin edustalla merialueella, lähimmillään noin 4 kilometrin etäisyydellä Tahkoluodosta ja 30 kilometriä Porin keskustasta luoteeseen. YVA-menettelyssä tarkasteltiin seuraavia vaihtoehtoja: Vaihtoehto 0 (VE0): Hanketta ei toteuteta: merituulipuistoa ei rakenneta. Vaihtoehto 1 (VE1): Hankealueelle sijoitetaan enintään 40 voimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 310 metriä ja yksikköteho noin 11–16 MW. Merituulipuisto rakennetaan yhtenäiselle alueelle, jonka pinta-ala on noin 128 km2. Vaihtoehto 2 (VE2): Hankealueelle sijoitetaan enintään 45 voimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 310 metriä ja yksikköteho noin 11–20 MW. Merituulipuisto rakennetaan VE1:n mukaiselle alueelle sekä sen itäpuolelle laajennusosalle, jolloin yhte

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme