Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

UM: Antalet ansökningar om Schengenvisum till Finland minskade betydligt på grund av inresebegränsningarna och hälsoskyddsåtgärderna till följd av covid-19-pandemin

Dela

Finland behandlade sammanlagt 152 543 ansökningar om Schengenvisum 2020. Antalet mottagna visumansökningar minskade med 83 procent jämfört med föregående år (895 781).

I likhet med andra Schengenstater avbröt Finland den 19 mars 2020 mottagandet av vanliga visumansökningar, bl.a. ansökan om turistvisum, på grund av covid-19-pandemin. Mottagandet av visumansökningar fortsatte också efter den 19 mars 2020 i fråga om vissa undantagsgrupper som man kommit överens om gemensamt inom EU och som fastställts av regeringen med beaktande av Finlands nationella inresebegränsningar. Också myndigheternas restriktioner och epidemiläget i andra länder har ställt upp hinder för verksamheten, bland annat tillhandahållandet av inresetjänster, såväl vid de finska beskickningarna som hos de externa tjänsteleverantörerna. I vanliga fall är det en extern tjänsteleverantör som tar emot merparten av visumansökningarna och en betydande del av ansökningarna om uppehållstillstånd till Finland.

På grund av covid-19-pandemin har antalet visumansökningar minskat betydligt överallt i världen sedan mars 2020. Denna minskning syns även i de andra Schengenstaternas statistik. Det exceptionella läget pågår fortfarande.

I likhet med tidigare år inlämnades allra överlägset flest ansökningar om visum till Finland i Ryssland 2020. År 2019 lämnade ryssarna in 786 407 visumansökningar, men år 2020 minskade antalet visumansökningar betydligt och var endast 116 818.

Antalet visumansökningar från Kina, som fram till pandemin hade ökat, minskade också betydligt. Visumansökningar från Peking minskade år 2020 med 81 procent och från Shanghai med 77 procent jämfört med året innan.

Mer information: Virpi Kankare, enhetschef, enheten för inreseärenden, tfn 0295 351 772, och Krista Napola, ställföreträdare för enhetschefen, enheten för inreseärenden, tfn 0295 351 908. Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Länkar

Om

Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Kanavakatu 3 C, PL 481
00023 Valtioneuvosto

0295 350 000http://um.fi

Följ Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

MFA: Reviews by Finnish missions abroad show that innovative solutions to fight COVID-19 put Finland in the spotlight in the world media in 202031.3.2021 12:08:23 EEST | Press release

According to Finland in the World Media, an annual survey commissioned by the Ministry for Foreign Affairs, the innovative management of the coronavirus pandemic was the most important theme connected to Finland last year. Other news in the world media highlighted the strengths of Finland’s country image: equality, high-quality education system and stable society. The review estimates that Finland’s general reputation has further improved in foreign media.

UM: Utrikesrepresentationens översikt: den innovativa hanteringen av coronapandemin är det synligaste Finlandstemat i utländska medier 202031.3.2021 12:05:02 EEST | Tiedote

Enligt utrikesministeriets översikt Finland i utländska medier var den innovativa skötseln av coronapandemin det främsta temat som associerades med Finland i fjol. Vid sidan av coronanyheterna lyfte man fram de starka sidorna i Finlandsbilden: jämställdheten, det högtstående utbildningssystemet och vårt stabila samhälle. Översikten bedömer att Finlands anseende har blivit positivare i utländska medier.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum