Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

UM: Behovet av humanitärt bistånd i världen ökar – Finland ger starkt stöd till de mest sårbara grupperna

Dela

Enligt en färsk uppskattning av FN finns det för närvarande 168 miljoner människor i 53 länder i behov av nödhjälp. Både EU och FN har nyligen antagit riktlinjer om personer med funktionsnedsättning i humanitära kriser, en fråga som Finland drivit.

Den allvarligaste humanitära krisen pågår för närvarande i Jemen, men situationen är även mycket svår i Syrien, i Demokratiska republiken Kongo, i Somalia och i Sydsudan. Detta framgår av rapporten Global Humanitarian Overview som publicerades den 4 december av FN:s kontor för samordning av humanitära frågor, OCHA. Det är främst konflikter som orsakar hjälpbehov, men krissituationer uppstår också på grund av till exempel klimatförändringar som lett till att naturkatastroferna ökat.

Det sammanlagda behovet av humanitärt bistånd år 2020 beräknas uppgå till cirka 28,8 miljarder US-dollar. Totalt är 168 miljoner människor i 53 länder i behov av nödhjälp.

Under det gångna året har Finland beviljat sammanlagt 78,8 miljoner euro till humanitärt bistånd. Av detta belopp har 12,4 miljoner euro riktats till hanteringen av krisen i Syrien. Stödet till krisen i Jemen har ökat avsevärt, till 5,7 miljoner euro. 21,3 miljoner euro har riktats till hjälpbehövande i Afrika. Årets sista beslut om finansiering gäller Syrien (FN: s befolkningsprogram UNFPA), Jemen (Livsmedelsprogrammet, WFP) samt Central- och Östafrika (Röda Korset och FN:s flyktingkommissariat UNHCR).

”I enlighet med regeringsprogrammet har Finland höjt nivån på det humanitära biståndet. Vi har också uppdaterat riktlinjerna som styr arbetet. Vid EU:s utvecklingsministrars möte den 25 november godkändes på Finlands initiativ slutsatser som stärker EU:s roll både som finansiär av humanitärt bistånd och som försvarare av den humanitära rätten”, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

Under sitt EU-ordförandeskap har Finland lyft fram den humanitära rättens betydelse för skyddet av civila och för att hjälpen ska nå fram. På FN-nivå har Finland stött utarbetandet av internationella riktlinjer för hur man bättre ska beakta personer med funktionsnedsättning i den humanitära verksamheten. Riktlinjerna godkändes i oktober i FN:s samordningskommitté för humanitära biståndsorganisationer (IASC) och offentliggjordes i New York i november.

Finland offentliggör sin egen nya humanitära riktlinje den 13 december. Syftet med riktlinjen är att ytterligare stärka genomförandet av det humanitära biståndet i krisområden och att styra den verksamhet som får stöd av Finland på ett sådant sätt att Finland även i fortsättningen kan vara en principfast, innovativ, flexibel, tillförlitlig och effektiv aktör i det internationella humanitära systemet.

Ytterligare information: Claus Jerker Lindroos, chef för enheten för humanitärt bistånd och humanitär biståndspolitik, tfn 040 132 1416, och Riikka Mikkola, utvecklingspolitisk rådgivare/rådgivare för humanitärt bistånd och humanitär biståndspolitik, tfn +358 295 350 138

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Länkar

Om

Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Kanavakatu 3 C, PL 481
00023 Valtioneuvosto

0295 350 000http://um.fi

Följ Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum