Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

UM: Evakueringen från Afghanistan – det aktuella läget

Dela

Det intensiva arbetet för att evakuera finländare och afghaner som arbetat för finska staten fortsätter. På lördagen evakuerades kring tio personer från Kabul, och under söndagen har tillsvidare ytterligare 52 personer kommit ombord på evakueringsflygningarna. Det totala antalet evakuerade uppgår för närvarande till 110 personer. Det är fråga om finska medborgare, personer varaktigt bosatta i Finland och personer som arbetat för Finland, EU och Nato samt deras familjer.

Evakueringarna fortsätter i gott samarbete med försvarsmaktens trupp, andra myndigheter och Finlands partnerländer. Utrikesministeriets biståndsteam på flygplatsen i Kabul har utökats så att det nu består av fem personer.

Försvarsmaktens trupp anlände till Kabul på lördagen. Det var viktigt att hjälpinsatsen kunde inledas så snabbt som möjligt eftersom antalet personer som ska evakueras har ökat betydligt sedan truppen anlände. Truppens uppgift är att skydda utrikesministeriets anställda och bistå vid evakueringen, bland annat genom att ledsaga dem som evakueras.

Den största svårigheten för Finland och andra länder som evakuerar är fortsättningsvis att få människorna till flygplatsen och in genom portarna, som är omgivna av folkmassor. Vårt team på platsen bedömer hela tiden säkerhetslägets utveckling, i nära samarbete med representanter för andra länder. Utifrån bedömningen instrueras de människor som ska evakueras. Deras säkerhet är vår främsta prioritet.

Av säkerhetsskäl och med respekt för de evakuerades privatliv kommer utrikesministeriet inte att ge detaljerad information om hur eller när de kommer till Finland. Det är viktigt att de får den lugn och ro de behöver och möjlighet att vila ut efter sina traumatiska upplevelser.

Ytterligare information:
Petra Sarias, jourhavande informatör, utrikesministeriets enhet för aktualitetskommunikation, tfn +358 40 551 6571

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Länkar

Om

Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Laivastokatu 22, PL 176
00023 Valtioneuvosto

0295 16001http://um.fi

Följ Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

MFA: Ministry for Foreign Affairs strengthens the network of Finland's missions abroad and invests in measures promoting the availability of skilled labour27.9.2021 12:20:30 EEST | Press release

The Government proposes EUR 1.3 billion in appropriations for the Ministry for Foreign Affairs. The promotion of human rights, the rule of law, democracy, peace, freedom, tolerance and equality in all international activities forms the central element of the value base on which Finland’s foreign and security policy rests. The budget proposal lays special emphasis on measures that strengthen the network of Finland’s missions abroad and support the availability of labour, participation in international crisis management, conflict prevention and mediation, and development cooperation.

UM: Utrikesministeriet stärker utrikesrepresentationen och underlättar tillgången till kompetent arbetskraft27.9.2021 12:20:14 EEST | Tiedote

För utrikesministeriets förvaltningsområde föreslås anslag på totalt 1,3 miljarder euro. Den centrala värdegrunden för Finlands utrikes- och säkerhetspolitik består i att främja de mänskliga rättigheterna, rättsstatsprincipen, demokrati, fred, frihet, tolerans och jämställdhet i all internationell verksamhet. I budgetpropositionen för 2022 görs satsningar på att stärka Finlands utrikesrepresentation och stödja tillgången på arbetskraft, på internationell krishantering, konfliktförebyggande, fredsmedling och utvecklingssamarbete.

UM: Ulkoministeriö vahvistaa edustustoverkkoaan ja panostaa osaavan työvoiman saatavuutta tukeviin toimiin27.9.2021 12:19:52 EEST | Tiedote

Ulkoministeriön hallinnonalalle esitetään yhteensä 1,3 mrd. euron määrärahoja. Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan arvopohjassa on keskeistä ihmisoikeuksien, oikeusvaltioperiaatteen, demokratian, rauhan, vapauden suvaitsevaisuuden ja tasa-arvon edistäminen kaikessa kansainvälisessä toiminnassa. Talousarvioesityksessä painottuvat Suomen edustustoverkon vahvistaminen ja työvoiman saatavuuden tukeminen, osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintaan, konfliktinestoon ja rauhanvälitykseen sekä kehitysyhteistyö.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum