Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

UM: Finland deltar i EU:s gemensamma krishanterings- och hybridövning

Dela

Finland deltar 21.9.-4.12.2020 i Europeiska unionens gemensamma övning EU Integrated Resolve 2020 som gäller beslutsfattandet vid hantering av kriser och hybridhot.

Syftet med övningen är att förbättra EU:s kapacitet att reagera på kriser. Övningen fokuserar på krishantering och hantering av hybridhot. Man utgår från en fiktiv situation som avspeglar dagens komplexa kriser. Vid övningen simulerar man planeringen, verkställandet och beslutsprocessen vid en militär krishanteringsoperation och en civil krishanteringsoperation samt åtgärderna vid hybridhot. Medlemsländerna har till uppgift att reagera på olika händelser i en fiktiv verksamhetsmiljö.

Övningen ordnas för femte gången. Den senaste övningen var 2018. EU:s utrikestjänst har en central roll när det gäller att fullgöra övningen, och i övningen deltar förutom alla medlemsländer i EU även andra EU-aktörer. Beredningen av övningen har påverkats av Covid-19 främst genom att det nu deltar färre aktörer från EU-institutionerna än vanligt. I Finland genomförs övningen som ett förvaltningsövergripande samarbete mellan utrikesministeriet, försvarsministeriet, huvudstaben, inrikesministeriet, statsrådets kansli och Finlands EU-representation i Bryssel.

Ytterligare information:
Outi Hyvärinen, politiska avdelningen, utrikesministeriet, tfn 0295 350 035,
Ilmari Uljas, försvarspolitiska avdelningen, försvarsministeriet, tfn 0295 140 048 och
Emma Patovuori, enheten för internationella ärenden, inrikesministeriet, tfn 0295 488 273.

Utrikesministeriets e-postadresser: fornamn.efternamn@formin.fi.
Försvarsministeriet: fornamn.efternamn@defmin.fi
Inrikesministeriet: fornamn.efternamn@intermin.fi

Nyckelord

Länkar

Om

Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Kanavakatu 3 C, PL 481
00023 Valtioneuvosto

0295 350 000http://um.fi

Följ Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

MFA: Foreign ministers discuss Russia, Latin America and EU’s role in international organisations9.10.2020 16:44:24 EESTPress release

The EU Foreign Affairs Council will convene on Monday 12 October in Luxembourg. The main items of discussion on the agenda will be Russia, the Belgrade-Pristina Dialogue, Latin America and the Caribbean. Over a working lunch, ministers will have a discussion on how the EU and its Member States could jointly intensify their support for the rules-based international system (RBIS).

UM: Ulkoministerit keskustelevat Venäjästä, Latinalaisesta Amerikasta ja EU:n vaikuttamisesta kansainvälisissä järjestöissä9.10.2020 16:40:58 EESTTiedote

EU:n ulkoasiainneuvoston kokouksen pääaiheina Luxemburgissa maanantaina 12. lokakuuta ovat Venäjä, Serbian ja Kosovon suhteiden normalisointidialogi sekä Latinalainen Amerikka ja Karibia. Epävirallisella lounaalla pohditaan, miten EU ja jäsenmaat voivat yhdessä vahvemmin tukea kansainvälistä sääntöpohjaista järjestelmää.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum