Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

UM: Finland stärker livsmedelssäkerheten, hjälper flyktingar och främjar rättigheterna för de mest utsatta – nästan 70 miljoner euro beviljas i humanitärt bistånd

Dela

På grund av konflikter, naturkatastrofer och coronaviruspandemin är över 200 miljoner människor i världen i behov av humanitärt bistånd. Humanitärt bistånd är ett av de mest konkreta sätten att reagera på kriser och katastrofer. Finland beviljar sammanlagt 69,6 miljoner euro för det humanitära arbete som utförs av FN-organen, internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen samt finländska civilsamhällesorganisationer.

I det humanitära biståndet betonar Finland kvinnors och flickors rättigheter, skolmåltider och bättre ställning för personer med funktionsnedsättning.

Merparten av den finansiering som utrikesministeriet nu beviljar styrs till FN-organen. Genom Finlands allmänna finansiering stöds livsmedelssäkerheten (Världslivsmedelsprogrammet WFP 8 miljoner euro), flyktingars levnadsförhållanden, skydd och utbildning (FN:s flyktingorganisation UNHCR 7 miljoner euro, hjälporganisationen för palestinska flyktingar UNRWA 5 miljoner euro), de humanitära insatsernas samordning (FN:s kontor för samordning av humanitärt bistånd OCHA 2,5 miljoner euro), insatser för akuta kriser och underfinansierade långvariga kriser (FN:s fond för katastrofbistånd CERF 8 miljoner euro) och förebyggandet av katastrofrisker (FN:s kontor för katastrofriskreducering UNDRR 1 miljon euro).

”Coronaviruspandemin har framhävt vikten av förutseende och flexibel finansiering i det humanitära arbetet. Den allmänna finansiering som beviljas nu i början av året är det bästa sättet att säkerställa att hjälpen når fram snabbt och i rätt tid i akuta kriser”, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

Utöver den allmänna finansieringen beviljar Finland också finansiering för FN-organens regionala och tematiska arbete. Med hjälp av Finlands finansiering förbättrar WFP livsmedelssäkerheten i Sahel och Afghanistan (tot. 4 miljoner euro) och stärker matsäkerheten för personer med funktionsnedsättning (1 miljon euro €). UNHCR stöder flyktingar i Sydsudan och dess grannländer (2 miljoner euro), i Tigray i Etiopien (2 miljoner euro) och Syrien och dess närområden (5 miljoner euro). FN:s befolkningsfond UNFPA förbättrar tjänsterna för reproduktiv hälsa för kvinnor och flickor i Syrien (2 miljoner euro).

Den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen är en viktig samarbetspartner för Finland i det humanitära arbetet. Den finansiering på 13 miljoner euro som nu beviljas rörelsen fördelas mellan allmän finansiering (Internationella rödakorskommittén 3 miljoner euro) och regionala program: Internationella rödakorskommitténs nödhjälp i Jemen (2,7 miljoner euro), i Sydsudan (2 miljoner euro), i Burkina Faso (1,2 miljoner euro), i Afghanistan (1 miljon euro) och i Ukraina 0,8 miljoner euro samt Röda halvmånens arbete i Syrien (1,1 miljoner euro). I alla dessa insatser stärks skyddet av de mest utsatta människorna, hälsovårdstjänsterna, livsmedelssäkerheten och vattenförsörjningen.

De finländska civilsamhällesorganisationernas humanitära arbete finansieras med 10,2 miljoner euro. Projekten genomförs av Fida International, Kyrkans Utlandshjälp, Finlands Flyktinghjälp, Rädda Barnen, Plan International Finland, Finlands Röda Kors och Finlands World Vision.

Genom organisationernas humanitära verksamhet stöds bland annat vattenförsörjning och sanitet, utbildning för personer med funktionsnedsättning samt barnskydd, livsmedelssäkerhet och skolgång. Civilsamhällesorganisationerna ger viktigt stöd till lokala humanitära aktörer och stärker deras förmåga att reagera på kriser. I år stöds civilsamhällesorganisationers projekt i flera afrikanska länder, i Jemen, Myanmar och Nordkorea.

Finland deltar också i finansieringen av EU:s humanitära bistånd genom sin andel i EU:s budget. EU och dess medlemsländer är väldens största givare av humanitärt bistånd.

Ytterligare information:

Lauratuulia Lehtinen, chef för utrikesministeriets enhet för humanitärt bistånd och humanitär biståndspolitik, tfn 046 921 20 30

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Nyckelord

Länkar

Om

Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Kanavakatu 3 C, PL 481
00023 Valtioneuvosto

0295 350 000http://um.fi

Följ Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

MFA: Reviews by Finnish missions abroad show that innovative solutions to fight COVID-19 put Finland in the spotlight in the world media in 202031.3.2021 12:08:23 EEST | Press release

According to Finland in the World Media, an annual survey commissioned by the Ministry for Foreign Affairs, the innovative management of the coronavirus pandemic was the most important theme connected to Finland last year. Other news in the world media highlighted the strengths of Finland’s country image: equality, high-quality education system and stable society. The review estimates that Finland’s general reputation has further improved in foreign media.

UM: Utrikesrepresentationens översikt: den innovativa hanteringen av coronapandemin är det synligaste Finlandstemat i utländska medier 202031.3.2021 12:05:02 EEST | Tiedote

Enligt utrikesministeriets översikt Finland i utländska medier var den innovativa skötseln av coronapandemin det främsta temat som associerades med Finland i fjol. Vid sidan av coronanyheterna lyfte man fram de starka sidorna i Finlandsbilden: jämställdheten, det högtstående utbildningssystemet och vårt stabila samhälle. Översikten bedömer att Finlands anseende har blivit positivare i utländska medier.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum