Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

UM: Finland stöder digitaliseringen inom högskoleutbildningen i utvecklingsländerna

Dela

Utrikesministeriet har beviljat projektstöd för 2020-2024 inom ramen för programmet HEI–ICI. Under perioden på fyra år stöder man med 11,3 miljoner euro projekt som främjar samarbetet mellan högskolor i Finland och utvecklingsländerna.

Utrikesministeriet har beviljat 11,2 miljoner euro för fyraåriga högskolepartnerskap som syftar till att utveckla kapaciteten för distansundervisningen i högskolorna i det globala syd och göra högskoleutbildningen mer tillgänglig för de studerande.  

En av prioriteringarna i programmet HEI ICI (Higher Education Institutions Institutional Cooperation Instrument) är att utveckla distansundervisningen. Ämnet är särskilt aktuellt i dessa coronatider och stöder dessutom högskolorna i utvecklingsländerna i den nya verksamhetsmiljön.

De projekt som finansieras går ut på att bygga digitala inlärningsmiljöer och att stärka lärarnas pedagogiska kapacitet inom den digitala undervisningen, plattformarna för distansstudier, it-kunnandet och högskolornas kontakter till arbetslivet.

Under ansökningsomgången för HEI ICI-programmet kom det in 67 ansökningar, varav nio beviljades finansiering. Temana för projekten är lösningar för den globala utbildningskrisen, bekämpning av och anpassning till klimatförändringen, utvecklande av innovationer samt förbättrande av sysselsättningen.  

Finansiering har beviljats till åtta länder i Asien och Afrika som är Finlands bilaterala partnerländer inom utvecklingssamarbetet. De högskolor i partnerländerna som deltar består av både högskolor i huvudstäder och mindre högskolor på landsbygden. Genom partnerskapen stöds också de ämnesvisa nätverken i Finland, eftersom projekten innefattar samarbete också mellan yrkeshögskolorna och universiteten. Även flerpartssamarbetet prioriteras högt i projekten.

I projekten deltar förutom högskolor också frivilligorganisationer, utbildningsministerier, olika myndigheter och företagspartners från både Finland och partnerländerna.

HEI ICI-programmet finansieras med utrikesministeriets medel för utvecklingssamarbete och administreras av Utbildningsstyrelsen.

Projekt som beviljats finansiering genom programmet HEI ICI

Mer information:

Pekka Seppälä, utvecklingspolitisk rådgivare, tfn +358 295 350 999

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Länkar

Om

Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Kanavakatu 3 C, PL 481
00023 Valtioneuvosto

0295 350 000http://um.fi

Följ Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

MFA: Next year´s budget to strengthen Finland´s international effectiveness and support the post-crisis measures of the coronavirus pandemic13.8.2020 15:09:06 EESTPress release

The budget proposal of the Ministry for Foreign Affairs covering the administrative sector for which it is responsible totals EUR 1.3 billion. It is EUR 29 million more than in the 2020 budget. Of the appropriations under the main expenditure title, the Foreign Service accounts for 21%, crisis management 6%, international development cooperation 66% and other expenditure 7%.

UM: Nästa års budget stärker Finlands internationella inflytande och stöder eftervården av coronapandemin13.8.2020 12:43:27 EESTTiedote

Utrikesministeriet föreslår ett anslag på 1,3 miljarder euro för förvaltningsområdet. Ökningen jämfört med den ordinarie budgeten för 2020 är 29 miljoner euro. Av anslagen under huvudtiteln utgör utrikesförvaltning-ens andel 21 %, krishanteringens andel 6 %, andelen för internationellt utvecklingssamarbete 66 % och andelen för övriga utgifter 7 %.

MFA: Foreign Minister Haavisto discusses with Russian Foreign Minister Lavrov12.8.2020 16:23:29 EESTPress release

Minister for Foreign Affairs Pekka Haavisto held a telephone conversation with the Russian Foreign Minister Sergei Lavrov on Wednesday, 12 August 2020. In addition to the coronavirus situation, the ministers discussed issues relating to the European Union and Russia, the conflict in Ukraine, international Arctic cooperation and international arms control. The ministers also discussed bilateral issues between Finland and Russia and regional issues.

UM: Utrikesminister Haavisto diskuterade med Rysslands utrikesminister Lavrov12.8.2020 16:23:06 EESTTiedote

Utrikesminister Pekka Haavisto och Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov förde ett telefonsamtal onsdagen den 12 augusti 2020. Ministrarna diskuterade förutom coronaläget också bland annat frågor i relationen mellan Europeiska unionen och Ryssland, konflikten i Ukraina, internationellt Arktissamarbete och frågor rörande internationell vapenkontroll. Ministrarna diskuterade också frågor som rör Finlands och Rysslands bilaterala relation och regionala frågor.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum