Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

UM: Finland stöder Gröna klimatfonden med 100 miljoner euro

Dela

Finland ämnar stödja Gröna klimatfonden med 100 miljoner euro 2020–2023. Planen offentliggjordes idag i Paris i samband med fondens första officiella finansieringsrunda.

Gröna klimatfonden (Green Climate Fund) är en fond inrättad i anslutning till Parisavtalet, för att stödja koldioxidsnål och hållbar utveckling i utvecklingsländerna.

Det stöd som Finland utlovat innebär en ökning på 25 procent jämfört med den så kallade IRM-perioden 2015–2019 (Initial Resource Mobilization), då Finland stödde fonden med 80 miljoner euro. Löftet motsvarar regeringsprogrammets föresats att Finland ska öka sin klimatfinansiering som en del av utvecklingsfinansieringen med beaktande av sina åtaganden enligt Parisavtalet.

Under förhandlingarna om tilläggsfinansiering har Finland bland annat förespråkat att jämställdhetsperspektivet och resultatstyrningen ska stärkas och att den privata sektorn ska aktiveras i klimatarbetet. Fonden erbjuder en möjlighet att stödja ambitiösare lösningar för att bekämpa klimatförändringen och för anpassning till den i utvecklingsländerna. Fonden främjar även nya  verksamhetsform och metoder. Nu har 27 länder lovat totalt 9,8 miljarder dollar till Gröna klimatfonden för den följande fyraårsperioden.

”Finland bär sitt globala ansvar i kampen mot klimatförändringen och vill stödja särskilt de mest sårbara och minst utvecklade länderna i deras klimatåtgärder”, konstaterar utvecklings - och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

”Gröna klimatfonden har en central roll för åtagandena i klimatavtalet från Paris. Vi kan fortfarande bromsa klimatförändringen, men vi har ingen tid att förlora.”

Ytterligare information:Satu Santala, avdelningschef, tfn 0295 351 815 och Johanna Pietikäinen, inspektör, tfn 0295 351 030.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Länkar

Om

Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Kanavakatu 3 C, PL 481
00023 Valtioneuvosto

0295 350 000http://um.fi

Följ Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

UM: Utrikesminister Haavisto deltar i ministermöte om förintelsen och utrikesrådets möte i Bryssel17.1.2020 16:11:28 EETTiedote

Utrikesminister Haavisto åker till Bryssel för att den 19 januari företräda Finland vid ett ministermöte ordnat av organisationen International Holocaust Remembrance Alliance, som arbetar för att vårda minnet av förintelsen. Följande dag deltar han i EU:s utrikesråd. Frågor som kommer att behandlas i utrikesrådet är läget i Sahel och klimatdiplomati.

MFA: Travelling abroad? Remember to use the Foreign Ministry’s services for peace of mind17.1.2020 09:59:05 EETPress release

When Finns travel abroad, the majority of trips go according to plan. In 2019, approximately 251,000 people registered their travel details at matkustusilmoitus.fi, a service maintained by the Ministry for Foreign Affairs. The most common travel destinations registered were Spain, Thailand and Turkey. In the event of a crisis situation of some kind, the Ministry sends information and guidance to those who had submitted travel details indicating they could be in the area affected. In 2019, there were 142 such crisis situations, most of which involved natural disasters.

UM: Du kan resa till världens ände – men kom ihåg utrikesministeriets tjänster för tryggare resor17.1.2020 09:58:50 EETTiedote

Största delen av finländarnas utlandsresor går enligt planerna. Nästan 251 000 resenärer gjorde en reseanmälan till utrikesministeriet 2019. Flest anmälningar gjordes om resor till Spanien, Thailand och Turkiet. Genom systemet för reseanmälningar sände utrikesministeriet ut information och anvisningar i samband med 142 krissituationer, varav de flesta var olika extrema väderfenomen.

UM: Matkaa maailman ääriin – muista ulkoministeriön palvelut turvallisempaan matkailuun17.1.2020 09:58:39 EETTiedote

Valtaosa suomalaisten matkoista ympäri maailman sujuu suunnitelmien mukaan. Lähes 251 000 matkailijaa teki ulkoministeriölle matkustusilmoituksen vuonna 2019. Eniten ilmoituksia tehtiin Espanjaan, Thaimaahan ja Turkkiin. Matkustusilmoitusjärjestelmän kautta lähetettiin ilmoituksen tehneille tietoja ja toimintaohjeita 142 kriisitilanteessa, joista valtaosa liittyi luonnonmullistuksiin.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum