Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

UM: Finland stöder innovativ kartläggning av skogsresurser i Myanmar

Dela

I Myanmar inleds ett projekt för att kartlägga skogsresurser, även i konfliktområden. Finland stöder projektet med 3,45 miljoner euro ur medlen för utvecklingssamarbete under de två första åren.

Projektet genomförs av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO i samarbete med Myanmars nationella skogsmyndighet (Myanmar National Forest Inventory).

Hela landets skogsresurser ska kartläggas, också de som inte ligger inom centralförvaltningens kontroll. Projektet är på så vi innovativt att det beaktar särskilda aspekter i konfliktområden och lokalbefolkningens mänskliga rättigheter.

Erfarenheterna som projektet samlar in när det gäller att beakta konflikteraspekter och de mänskliga rättigheterna i förvaltningen av skogsresurser kan utnyttjas även på andra håll i världen. Illegal avverkning i konfliktområden förstör ofta utkomstmöjligheter för lokalinvånarna och utgör därtill en central del av krigsekonomin. Genom hållbar förvaltning av skogarna kan man förbättra lokalsamhällenas rättigheter och minska konflikter som gäller skogsresurserna.

Det behövs information om skogarnas areal och arter bland annat för att fatta skyddsbeslut och för hållbar användning resurserna. Skogarna är ytterst viktiga för Myanmars anpassning till klimatförändringen eftersom landet är mycket sårbart för extrema väderfenomen, som blir allt vanligare.

”Det är av största vikt att kartläggningen av skogsresurser gynnar alla människor, också de etniska minoriteterna. Projektets metod att beakta konfliktaspekterna och de mänskliga rättigheterna är mycket värdefull. Det är också viktigt att projektet använder öppna data och bygger upp förtroende mellan lokalsamhällen och myndigheterna”, säger Finlands ambassadör i Myanmar Riikka Laatu.

Ytterligare information: Sanna Takala, utvecklingspolitisk specialsakkunnig, tfn +95 9 797 005 430

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Länkar

Om

Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Kanavakatu 3 C, PL 481
00023 Valtioneuvosto

0295 350 000http://um.fi

Följ Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

UM: Utrikesrådet sammanträder i Bryssel för att diskutera Latinamerika och relationen mellan EU och Turkiet10.7.2020 11:21:40 EESTTiedote

EU-ländernas utrikesministrar träffas fysiskt i Bryssel vid utrikesrådets möte den 13 juli 2020. Utrikesminister Pekka Haavisto företräder Finland vid mötet. Huvudteman för mötet är situationen i Latinamerika och Västindien samt relationen mellan EU och Turkiet. Andra aktuella teman som utrikesministrarna ska diskutera är situationen i Hongkong och fredsprocessen i Mellanöstern. Mötet är det första fysiska EU-mötet på ministernivå sedan coronepidemin bröt ut.

UM: Ulkoasianneuvosto koolla Brysselissä Latinalaisesta Amerikasta sekä EU:n ja Turkin suhteista10.7.2020 10:55:01 EESTTiedote

Euroopan unionin jäsenmaiden ulkoministerit tapaavat fyysisesti Brysselissä 13.7.2020 ulkoasianneuvoston kokouksessa. Suomesta kokoukseen osallistuu ulkoministeri Haavisto. Keskustelun pääaiheina ovat Latinalaisen Amerikan ja Karibian tilanne sekä EU:n ja Turkin suhteet. Ajankohtaisista aiheista keskustelussa ovat myös Hong Kongin tilanne ja Lähi-idän rauhanprosessi. Kokous on ensimmäinen EU:n ministeritason fyysinen kokous koronaepidemian puhkeamisen jälkeen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum