Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

UM: Finland tog hem två barn och en mor från Syrien

Dela

På fredag den 16 juli 2021 tog utrikesministeriet hem två finländska barn och deras mor från lägret Roj i nordöstra Syrien. Alla tre är finska medborgare. Barnen är under skolåldern. De omfattas nu av de finländska myndigheternas åtgärder.

De finländska myndigheterna har enligt grundlagen en skyldighet att om möjligt trygga de grundläggande fri- och rättigheterna för de finländska barn som hålls i läger. Det enda sättet att göra det på är att ta hem barnen från lägren i nordöstra Syrien.

Även mamman till barnen togs hem tillsammans med barnen. Det har inte varit möjligt att ta hem endast barnen. Barnens bästa har prioriterats i all myndighetsverksamhet.

I lägren i Syrien finns fortfarande kvar cirka ett tiotal finländska barn och några mödrar. I lägren finns ungefär 600 barn och 300 kvinnor som är EU-medborgare. Sammanlagt finns det nästan 62 000 personer i lägren: omkring 59 000 i al-Hol och ungefär 2 700 i det mindre lägret Roj.

Lägren i nordöstra Syrien är fortfarande en allvarlig risk på lång sikt. Ju längre barnen vistas i lägren utan skydd och undervisning, desto svårare är det att bekämpa våldsam extremism och radikalisering.

Utrikesministeriet har målet att så snart det är möjligt ta hem även resten av de finländska barnen som finns kvar i lägren.

Ytterligare information: Utrikesministeriets mediejour, tfn 040 551 6571

Länkar

Om

Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Kanavakatu 3 C, PL 481
00023 Valtioneuvosto

0295 350 000http://um.fi

Följ Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

MFA: Protocol no. 15 to the European Convention on Human Rights enters into force on 1 August 2021 – the period for submitting an application to the European Court of Human Rights will be reduced to four months after a transition period1.8.2021 09:42:47 EEST | Press release

Adopted in June 2013, Protocol No. 15 to the European Convention on Human Rights will enter into force on 1 August 2021. Its entry into force will reduce the application period to four months and also introduce other changes to the right to submit applications to the European Court of Human Rights. The shorter application period is, however, subject to a transition period, which ends on 1 February 2022.

UM: Ändringsprotokoll nr 15 till Europakonventionen träder i kraft den 1 augusti 2021 – besvärstiden till Europadomstolen förkortas till fyra månader efter en övergångsperiod1.8.2021 09:41:34 EEST | Tiedote

Protokoll nr 15 om ändring av Europakonventionen, som godkändes i juni 2013, träder i kraft den 1 augusti 2021. Protokollets ikraftträdande förkortar besvärstiden till fyra månader och medför också andra ändringar i rätten att överklaga till Europadomstolen. Den kortare besvärstiden omfattas dock av en övergångsperiod som löper ut den 1 februari 2022.

UM: Euroopan ihmisoikeussopimuksen 15 pöytäkirja voimaan 1.8.2021 - valitusaika Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen lyhenee siirtymäajan jälkeen neljään kuukauteen1.8.2021 09:39:46 EEST | Tiedote

Kesäkuussa 2013 hyväksytty Euroopan ihmisoikeussopimuksen 15 pöytäkirja tulee voimaan 1.8.2021. Pöytäkirjan voimaantulo lyhentää valitusajan neljään kuukauteen ja aiheuttaa myös muita muutoksia oikeuteen valittaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Valitusajan lyhentämistä koskee kuitenkin siirtymäaika, joka päättyy 1.2.2022.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum