Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

UM: Finlands ambassad i Kabul stängd tills vidare

Dela

På grund av säkerhetsläget i Afghanistan kan Finlands ambassad i Kabul inte fortsätta sin verksamhet. Ambassaden stängs tills vidare från och med den 16 augusti 2021. Den diplomatiska personalen håller på att evakueras ur landet.

Stängningen innebär att ambassaden inte tar emot kunder och att den normala verksamheten har lagts ned.  

Sedan den 6 augusti 2021 har utrikesministeriet uppmanat alla finländare att lämna landet. Utrikesministeriet har kontaktat alla de finska medborgare och personer permanent bosatta Finland som har gjort en reseanmälan om att de befinner sig i Afghanistan. Utrikesministeriet bistår i möjligaste mån dem som begär konsulärt bistånd. Finländare som befinner sig i Afghanistan uppmanas att kontakta utrikesministeriets jourcenter i första hand per e-post paivystys.um@formin.fi eller per telefon +358 9 160 555 55.

Utrikesministeriet fortsätter att i samarbete med andra myndigheter bereda en evakuering av finländare i landet och en insats för att enligt statsrådets beslut ta afghaner som arbetat för finska staten till Finland.
 

Ytterligare information

Pirjo Tulokas, administrationsdirektör, tfn +358 295 351 413

Veikko Kiljunen, enhetschef, tfn +358 295 350 101

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi. 

Länkar

Om

Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Laivastokatu 22, PL 176
00023 Valtioneuvosto

0295 16001http://um.fi

Följ Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

MFA: Ministry for Foreign Affairs strengthens the network of Finland's missions abroad and invests in measures promoting the availability of skilled labour27.9.2021 12:20:30 EEST | Press release

The Government proposes EUR 1.3 billion in appropriations for the Ministry for Foreign Affairs. The promotion of human rights, the rule of law, democracy, peace, freedom, tolerance and equality in all international activities forms the central element of the value base on which Finland’s foreign and security policy rests. The budget proposal lays special emphasis on measures that strengthen the network of Finland’s missions abroad and support the availability of labour, participation in international crisis management, conflict prevention and mediation, and development cooperation.

UM: Utrikesministeriet stärker utrikesrepresentationen och underlättar tillgången till kompetent arbetskraft27.9.2021 12:20:14 EEST | Tiedote

För utrikesministeriets förvaltningsområde föreslås anslag på totalt 1,3 miljarder euro. Den centrala värdegrunden för Finlands utrikes- och säkerhetspolitik består i att främja de mänskliga rättigheterna, rättsstatsprincipen, demokrati, fred, frihet, tolerans och jämställdhet i all internationell verksamhet. I budgetpropositionen för 2022 görs satsningar på att stärka Finlands utrikesrepresentation och stödja tillgången på arbetskraft, på internationell krishantering, konfliktförebyggande, fredsmedling och utvecklingssamarbete.

UM: Ulkoministeriö vahvistaa edustustoverkkoaan ja panostaa osaavan työvoiman saatavuutta tukeviin toimiin27.9.2021 12:19:52 EEST | Tiedote

Ulkoministeriön hallinnonalalle esitetään yhteensä 1,3 mrd. euron määrärahoja. Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan arvopohjassa on keskeistä ihmisoikeuksien, oikeusvaltioperiaatteen, demokratian, rauhan, vapauden suvaitsevaisuuden ja tasa-arvon edistäminen kaikessa kansainvälisessä toiminnassa. Talousarvioesityksessä painottuvat Suomen edustustoverkon vahvistaminen ja työvoiman saatavuuden tukeminen, osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintaan, konfliktinestoon ja rauhanvälitykseen sekä kehitysyhteistyö.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum