Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

UM: Finlands beskickningar utredde: utbildning, jämlikhet och Sanna Marin gjorde Finland synligt i utländska medier 2019

Dela

Översikten Finland i utländska medier, som utrikesministeriet sammanställt av material från Finlands ambassader och konsulat, visar att Finland fortfarande framställs i positiv dager i utländska medier. Regeringsskiftet och valet av Sanna Marin till statsminister i slutet av året väckte exceptionellt stor uppmärksamhet i medierna. I likhet med tidigare år förknippades även temana utbildning, jämställdhet och jämlikhet med Finland.

I den årliga översikten Finland i utländska medier bedömer beskickningarna hurdana teman och nyheter som under det gångna året slog igenom i de utländska medierna och vilka av Finlands starka eller svaga sidor som särskilt togs upp på olika håll i världen.

År 2019 var det allmänna omdömet om Finlands anseende i medierna i medeltal 4,05 på en skala från 1 (kritisk) till 5 (idealiserande). År 2018 var motsvarande siffra 4,07 och 2017 var den 3,96.

Finland i fokus för intresse tack vare Sanna Marin och jämlikhet

I december blev de utländska medierna tagna med storm av fenomenet Sanna Marin, som gjorde Finland exceptionellt synligt ute i världen. Så bedömer Finlands ambassad i Washington synligheten i Förenta staterna: ”Den stora nyhetshändelsen i slutet av året var valet av Sanna Marin till statsminister – gemene man har hört talas om det. Mellan den 8 och den 15 december figurerade Marin över 1 500 gånger i amerikanska nyheter. Alla de största amerikanska medierna från New York Times till Washington Post och från NPR till NBC gick ut med nyheter om henne. Finlands nya statsminister uppmärksammades också i sociala medier och i komediprogram på kvälls-tv. ”

Valet av ny statsminister fick också mycket synlighet i Asien: ”Valet av Sanna Marin är förmodligen den viktigaste nyheten från Finland som uppmärksammats i medierna i Myanmar. En framgångsrik, ung kvinnlig politiker väcker beundran här på samma sätt som i andra länder”, rapporterar Finlands ambassad i Yangon.

Chefen för utrikesministeriets enhet för offentlig diplomati Laura Kamras berättar att enkäten ger intressant information om Finlands synlighet och om de teman som gör Finland synligt: ”Med hjälp av enkäten kan aktörer som arbetar med Finlandsbilden, till exempel utrikesministeriet, Visit Finland och städerna, följa hur deras långsiktiga mediearbete syns i de utländska medierna.”

”I fjol lyfte vi fram jämlikhet som huvudtema för vårt arbete med Finlandsbilden. Det intresse som den nya regeringen i december väckte med tanke på jämlikhet bekräftar att de teman som vi lyft fram i vårt arbete ger en sanningsenlig bild av Finland”, säger Kamras.

Utbildning och klimatåtgärder Finlands starka sidor

Liksom tidigare år var kunnandet inom utbildning det viktigaste enskilda tema som diskuterades i utländska medier när det gäller Finland. Också Finlands aktiva regeringsprogram som betonar klimatåtgärder och EU-ordförandeskapet som även det lyfte fram klimattemat satte en positiv prägel på Finlands synlighet i medierna.

År 2019 placerade sig Finland i topp i flera internationella jämförelser. En jämförelse som allmänheten mest intresserade sig för var FN:s lyckorapport World Happiness Report: ”Finlands placering som det lyckligaste av världens länder två gånger i rad stärkte ytterligare landets goda anseende”, bedömer Finlands ambassad i Singapore. Uppmärksamhet fästes också vid andra jämförelser där Finland gjorde väl ifrån sig, bland annat IMD Smart Cities Index, Global Innovation Index och Work-life balance.

I översikten Finland i utländska medier granskades alla slags medier, men tidningar följdes extra noga. Uppgifterna baserar sig på beskickningarnas bedömningar och i en del länder även på betald mediebevakning. Totalt 75 av Finlands 89 beskickningar besvarade enkäten. Allmänna bedömningar, beskickningarnas synpunkter och direkta citat från medierna finns samlade i de bifogade sammandragen på finska och engelska.

Ytterligare information: Laura Kamras, chef för enheten för offentlig diplomati, tfn +358 295 351 558, och Harri Kilpi, kommunikationsplanerare, tfn +358 295 351 342

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Länkar

Om

Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Kanavakatu 3 C, PL 481
00023 Valtioneuvosto

0295 350 000http://um.fi

Följ Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

UM: Valtioneuvoston periaatepäätös: kotiutuslentoja on mahdollista tukea24.3.2020 19:43:07 EETTiedote

Valtioneuvosto on koronaviruspandemian vuoksi tehnyt 24. maaliskuuta periaatepäätöksen, jonka pohjalta ulkoministeriö voi suunnitella kohtuuhintaisten kotiutuslentojen järjestämistä maista, joista matkailijoiden ei enää ole mahdollista palata Suomeen kaupallisilla yhteyksillä. Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti kotiutuslentoja voidaan tukea enintään 4 000 000 eurolla.

UM: Suomen edustustot selvittivät: koulutus, yhdenvertaisuus ja Sanna Marin profiloivat Suomen näkyvyyttä ulkomaisessa mediassa vuonna 201923.3.2020 15:00:00 EETTiedote

Ulkoministeriön edustustoilta keräämä Suomi maailman mediassa -katsaus kertoo Suomen kansainvälisen medianäkyvyyden jatkuvan hyvällä tasolla. Loppuvuodesta hallituksen vaihtuminen ja Sanna Marinin nousu pääministeriksi herättivät poikkeuksellisen mediakiinnostuksen Suomea kohtaan. Aikaisempien vuosien tapaan muita keskeisiä Suomeen liitettyjä teemoja olivat koulutusjärjestelmä, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus.

MFA: Survey based on reviews by Finnish missions abroad: Education, equality, and Sanna Marin raised Finland’s profile in foreign media in 201923.3.2020 15:00:00 EETPress release

A report entitled Finland in the World Media, based on Finnish diplomatic and consular missions’ reviews of the visibility of Finland in foreign media, shows that Finland continues to attract wide international coverage. The change of government towards the end of 2019 and Sanna Marin’s appointment as Prime Minister attracted exceptionally wide international interest in Finland. As in previous years, other key themes connected to Finland were the education system, equality, and gender equality.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum