Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

UM: Finlands offentliga utvecklingssamarbete steg till 0,47 procent av bruttonationalinkomsten 2020

Dela

Finland har rapporterat om utgifter för utvecklingssamarbete på 1 119 miljoner euro 2020. Det motsvarar 0,47 procent av bruttonationalinkomsten. Av den totala summan bestod 708,4 miljoner euro av medel för egentligt utvecklingssamarbete som förvaltas av utrikesministeriet.

Den 13 april offentliggjorde Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD preliminära uppgifter om utvecklingssamarbetet 2020.

Finlands utgifter för utvecklingssamarbete ökade reellt med 8,1 procent jämfört med föregående år. 2019 uppgick utgifterna för utvecklingssamarbete till 1 010 miljoner euro och bruttonationalinkomstandelen till 0,42 procent. Det egentliga utvecklingssamarbetets andel var 568,5 miljoner euro 2019.

BNI-andelens ökning beror också på att Finlands bruttonationalinkomst sjönk med cirka en halv procent år 2020.

År 2020 var utgifterna för utvecklingssamarbete totalt 109 miljoner mer än 2019. Mest ökade det multilaterala utvecklingssamarbetet och det humanitära biståndet. Jämfört med föregående år ökade utgifterna för det multilaterala utvecklingssamarbetet med 62 miljoner euro. Det humanitära biståndet ökade med 35 miljoner euro.

Däremot sjönk de finansiella investeringarna av andra än Finnfund betydligt, med 76 miljoner euro till 20 miljoner euro. Även kostnaderna för mottagning av flyktingar minskade, med 28 miljoner euro till 52 miljoner euro.

Finlands finansiering av utvecklingssamarbete  kanaliserades huvudsakligen genom EU (246 miljoner euro) och andra multilaterala organisationer, bland annat FN (281 miljoner euro) och Världsbanksgruppen (96 miljoner euro). Till det humanitära biståndet riktades totalt 113 miljoner euro 2020. Av det bilaterala utvecklingssamarbetet riktades de största beloppen till Afghanistan (24 miljoner euro), Somalia (23 miljoner euro), Myanmar (22 miljoner euro), Etiopien (19 miljoner euro) och Moçambique (15 miljoner euro).

Globalt riktades totalt 161,2 miljarder dollar (141,5  miljarder euro) till utvecklingssamarbete 2020, vilket i reala termer är 3,5 procent mer än året innan. De största finansiärerna av utvecklingssamarbete var Förenta staterna, Tyskland, Storbritannien, Japan och Frankrike. Av länderna som är medlemmar i OECD:s biståndskommitté DAC överskreds FN:s mål om 0,7 procent av BNI av följande: Danmark, Tyskland, Luxemburg, Norge, Sverige och Storbritannien. I medeltal ligger DAC-ländernas BNI-andel på 0,32 procent. 

EU-ländernas utgifter för utvecklingssamarbete var totalt 72,7 miljarder dollar (64 miljarder euro), vilket utgör ca 45 procent av allt statistikfört utvecklingssamarbete och 0,50 procent av EU:s bruttonationalinkomst. Utgifternas realvärde ökade med 7,8 procent jämfört med 2019. Finlands BNI-andel låg en aning under genomsnittet för de EU-länder som är medlemmar i OECD/DAC.

Av medlemmarna i OECD:s biståndskommitté ökade satsningen på utvecklingssamarbete i 16 länder, mest i Kanada, Frankrike, Tyskland, Island, Ungern, Norge, Slovakien, Sverige och Schweiz. Finansieringen till utvecklingssamarbetet höjdes bland annat som en reaktion på coronapandemin. Finansieringen minskade i 13 länder. Mest minskade utvecklingssamarbetet i Australien, Grekland, Portugal och Storbritannien.

De preliminära uppgifterna om hur betalningarna utfallit kommer ännu att preciseras bland annat vad gäller den regionala fördelningen. Andelen av Finlands bruttonationalinkomst kan också ändras när Statistikcentralens siffror för 2020 preciseras.

Mer information:

Jasper Hakala, inspektör, förvaltnings- och rättsenheten för utvecklingssamarbete, tfn +358 295 350 796
Satu Santala, avdelningschef, utvecklingspolitiska avdelningen, tfn. +358 295 351 815
Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Bilder

Länkar

Om

Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Kanavakatu 3 C, PL 481
00023 Valtioneuvosto

0295 350 000http://um.fi

Följ Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

MFA: Tackling inequality in the tech sector – Algorithm for Gender Equality campaign seeks solutions to the often invisible but important problem17.5.2021 09:13:19 EEST | Press release

The Foreign Ministry’s campaign is part of the global Generation Equality initiative. Finland is one of the co-leaders of the Action Coalition that is responsible for Technology and Innovation for Gender Equality. As a country that is known for gender equality and technological expertise, Finland can set an example in promoting equality in the tech sector.

UM: Den bristande jämställdheten inom teknikbranschen kräver åtgärder – kampanjen Jämställdhetsalgoritmen söker lösningar på ett ofta osynligt men stort problem17.5.2021 09:00:00 EEST | Tiedote

Utrikesministeriets kampanj är en del av det globala samarbetet inom Generation Equality. Finland är med och leder en jämställdhetskoalition som fokuserar på teknik och innovation. Målet är att Finland, som är känt för sin jämställdhet och sin tekniska expertis, ska föregå med gott exempel när det gäller att främja jämställdhet inom teknikbranschen.

UM: Teknologia-alan epätasa-arvoon on puututtava – Tasa-arvon algoritmi -kampanja hakee ratkaisuja usein näkymättömään, mutta merkittävään ongelmaan17.5.2021 09:00:00 EEST | Tiedote

Ulkoministeriön kampanja on osa maailmanlaajuista Generation Equality -yhteistyötä. Suomi kuuluu teknologiaan ja innovaatioihin keskittyvän tasa-arvokoalition johtajistoon. Tavoitteena on, että tasa-arvosta ja teknologisesta osaamisesta tunnettu Suomi näyttää esimerkkiä teknologia-alan tasa-arvon edistämisessä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum