Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

UM: Frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam träder i kraft

Dela

Frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam träder i kraft den 1 augusti 2020. Avtalet öppnar dörrar till Vietnams växande marknad med mer än 95 miljoner konsumenter. ”Avtalet erbjuder nya möjligheter för finländska företag i Vietnam”, säger minister Skinnari.

Frihandelsavtalet beräknas öka handeln mellan EU och Vietnam, som idag uppgår till 50 miljarder euro per år, med upp till 50 procent under de närmaste åren. Tullarna i handeln mellan parterna avskaffas så gott som helt, antingen omedelbart när avtalet träder i kraft eller senast inom tio år. För närvarande är tullarna för många av Finlands exportvaror höga, rentav 25 procent.

”Handelsavtalet är en positiv signal i dessa svåra tider. Den regelbaserade handeln och frihandelsavtalen är viktiga element i ansträngningarna för att främja ekonomins och handelns återhämtning efter krisen som orsakats av coronapandemin”, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

Avtalet avreglerar också handelshinder, vilket underlättar marknadstillträdet i synnerhet för små och medelstora företag. Standarder och tekniska föreskrifter ska i regel basera sig på internationella standarder. I avtalet ingår ett separat kapitel om avskaffandet av handelshinder för förnybar energi. Möjligheten att delta i offentliga anbudsförfaranden i Vietnam förbättras också.

”Avtalet erbjuder nya möjligheter för finländska företag i Vietnam. Finländskt kunnande uppskattas bland annat tack vare vår framgångsrika gemensamma historia inom utvecklingssamarbetet. För att fördelarna ska realiseras krävs emellertid ett aktivt grepp. Det är viktigt att de finländska företagen sätter sig grundligt in i de möjligheter som avtalet ger”, säger minister Skinnari.

Vietnam är idag ett lägre medelinkomstland som befinner sig i ett dynamiskt utvecklingsskede. Landet har en växande medelklass och ung arbetsstyrka. Vietnams årliga tillväxt har under 2000-talet legat i medeltal på över sex procent.

Av länderna i Sydostasien har EU gällande frihandelsavtal med Singapore. Förhandlingar pågår med Indonesien. Förhandlingarna med Thailand, Filippinerna och Malaysia ligger för närvarande på is på grund av olika syner på avtalens omfattning och på frågor som rör mänskliga rättigheter och demokrati.

EU och Vietnam har också kommit överens om ett investeringsskyddsavtal. Målet är att förbättra investeringsmiljön för båda parterna. För att avtalet ska träda i kraft krävs nationell ratificering av alla EU-länder.


Ytterligare information: Tuuli-Maaria Aalto, enheten för marknadstillträde, tfn +358 295 350 633

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Nyckelord

Länkar

Om

Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Kanavakatu 3 C, PL 481
00023 Valtioneuvosto

0295 350 000http://um.fi

Följ Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

MFA: Next year´s budget to strengthen Finland´s international effectiveness and support the post-crisis measures of the coronavirus pandemic13.8.2020 15:09:06 EESTPress release

The budget proposal of the Ministry for Foreign Affairs covering the administrative sector for which it is responsible totals EUR 1.3 billion. It is EUR 29 million more than in the 2020 budget. Of the appropriations under the main expenditure title, the Foreign Service accounts for 21%, crisis management 6%, international development cooperation 66% and other expenditure 7%.

UM: Nästa års budget stärker Finlands internationella inflytande och stöder eftervården av coronapandemin13.8.2020 12:43:27 EESTTiedote

Utrikesministeriet föreslår ett anslag på 1,3 miljarder euro för förvaltningsområdet. Ökningen jämfört med den ordinarie budgeten för 2020 är 29 miljoner euro. Av anslagen under huvudtiteln utgör utrikesförvaltning-ens andel 21 %, krishanteringens andel 6 %, andelen för internationellt utvecklingssamarbete 66 % och andelen för övriga utgifter 7 %.

MFA: Foreign Minister Haavisto discusses with Russian Foreign Minister Lavrov12.8.2020 16:23:29 EESTPress release

Minister for Foreign Affairs Pekka Haavisto held a telephone conversation with the Russian Foreign Minister Sergei Lavrov on Wednesday, 12 August 2020. In addition to the coronavirus situation, the ministers discussed issues relating to the European Union and Russia, the conflict in Ukraine, international Arctic cooperation and international arms control. The ministers also discussed bilateral issues between Finland and Russia and regional issues.

UM: Utrikesminister Haavisto diskuterade med Rysslands utrikesminister Lavrov12.8.2020 16:23:06 EESTTiedote

Utrikesminister Pekka Haavisto och Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov förde ett telefonsamtal onsdagen den 12 augusti 2020. Ministrarna diskuterade förutom coronaläget också bland annat frågor i relationen mellan Europeiska unionen och Ryssland, konflikten i Ukraina, internationellt Arktissamarbete och frågor rörande internationell vapenkontroll. Ministrarna diskuterade också frågor som rör Finlands och Rysslands bilaterala relation och regionala frågor.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum