Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

UM: Frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam träder i kraft

Dela

Frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam träder i kraft den 1 augusti 2020. Avtalet öppnar dörrar till Vietnams växande marknad med mer än 95 miljoner konsumenter. ”Avtalet erbjuder nya möjligheter för finländska företag i Vietnam”, säger minister Skinnari.

Frihandelsavtalet beräknas öka handeln mellan EU och Vietnam, som idag uppgår till 50 miljarder euro per år, med upp till 50 procent under de närmaste åren. Tullarna i handeln mellan parterna avskaffas så gott som helt, antingen omedelbart när avtalet träder i kraft eller senast inom tio år. För närvarande är tullarna för många av Finlands exportvaror höga, rentav 25 procent.

”Handelsavtalet är en positiv signal i dessa svåra tider. Den regelbaserade handeln och frihandelsavtalen är viktiga element i ansträngningarna för att främja ekonomins och handelns återhämtning efter krisen som orsakats av coronapandemin”, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

Avtalet avreglerar också handelshinder, vilket underlättar marknadstillträdet i synnerhet för små och medelstora företag. Standarder och tekniska föreskrifter ska i regel basera sig på internationella standarder. I avtalet ingår ett separat kapitel om avskaffandet av handelshinder för förnybar energi. Möjligheten att delta i offentliga anbudsförfaranden i Vietnam förbättras också.

”Avtalet erbjuder nya möjligheter för finländska företag i Vietnam. Finländskt kunnande uppskattas bland annat tack vare vår framgångsrika gemensamma historia inom utvecklingssamarbetet. För att fördelarna ska realiseras krävs emellertid ett aktivt grepp. Det är viktigt att de finländska företagen sätter sig grundligt in i de möjligheter som avtalet ger”, säger minister Skinnari.

Vietnam är idag ett lägre medelinkomstland som befinner sig i ett dynamiskt utvecklingsskede. Landet har en växande medelklass och ung arbetsstyrka. Vietnams årliga tillväxt har under 2000-talet legat i medeltal på över sex procent.

Av länderna i Sydostasien har EU gällande frihandelsavtal med Singapore. Förhandlingar pågår med Indonesien. Förhandlingarna med Thailand, Filippinerna och Malaysia ligger för närvarande på is på grund av olika syner på avtalens omfattning och på frågor som rör mänskliga rättigheter och demokrati.

EU och Vietnam har också kommit överens om ett investeringsskyddsavtal. Målet är att förbättra investeringsmiljön för båda parterna. För att avtalet ska träda i kraft krävs nationell ratificering av alla EU-länder.


Ytterligare information: Tuuli-Maaria Aalto, enheten för marknadstillträde, tfn +358 295 350 633

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Nyckelord

Länkar

Om

Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Kanavakatu 3 C, PL 481
00023 Valtioneuvosto

0295 350 000http://um.fi

Följ Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

MFA: Protocol no. 15 to the European Convention on Human Rights enters into force on 1 August 2021 – the period for submitting an application to the European Court of Human Rights will be reduced to four months after a transition period1.8.2021 09:42:47 EEST | Press release

Adopted in June 2013, Protocol No. 15 to the European Convention on Human Rights will enter into force on 1 August 2021. Its entry into force will reduce the application period to four months and also introduce other changes to the right to submit applications to the European Court of Human Rights. The shorter application period is, however, subject to a transition period, which ends on 1 February 2022.

UM: Ändringsprotokoll nr 15 till Europakonventionen träder i kraft den 1 augusti 2021 – besvärstiden till Europadomstolen förkortas till fyra månader efter en övergångsperiod1.8.2021 09:41:34 EEST | Tiedote

Protokoll nr 15 om ändring av Europakonventionen, som godkändes i juni 2013, träder i kraft den 1 augusti 2021. Protokollets ikraftträdande förkortar besvärstiden till fyra månader och medför också andra ändringar i rätten att överklaga till Europadomstolen. Den kortare besvärstiden omfattas dock av en övergångsperiod som löper ut den 1 februari 2022.

UM: Euroopan ihmisoikeussopimuksen 15 pöytäkirja voimaan 1.8.2021 - valitusaika Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen lyhenee siirtymäajan jälkeen neljään kuukauteen1.8.2021 09:39:46 EEST | Tiedote

Kesäkuussa 2013 hyväksytty Euroopan ihmisoikeussopimuksen 15 pöytäkirja tulee voimaan 1.8.2021. Pöytäkirjan voimaantulo lyhentää valitusajan neljään kuukauteen ja aiheuttaa myös muita muutoksia oikeuteen valittaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Valitusajan lyhentämistä koskee kuitenkin siirtymäaika, joka päättyy 1.2.2022.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum