Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

UM: Kravet på exporttillstånd för coronavaccin och vaccinkomponenter förlängs

Dela

EU förlänger kravet på exporttillstånd för vaccin mot SARS-CoV-2-viruset och för vaccinkomponenter till den 30 juni 2021. Samtidigt preciseras de produkter som omfattas av tillämpningsområdet. Även återexport blir tillståndspliktig. I Finland riktas ansökningar om exporttillstånd till utrikesministeriet. Finlands preliminära ståndpunkt till en ansökan fattas i enlighet med Fimeas utlåtande och ansökningen avgörs i enlighet med Europeiska kommissionens utlåtande.

 Europeiska kommissionens krav på exporttillstånd för vacciner mot SARS-CoV-2-virus, som trädde i kraft den 30 januari 2021, förlängs till den 30 juni 2021.

Förordningen tillämpas på coronavacciner som hör till KN-nomenklaturen klass 3002 20 10 oberoende av förpackning. Tillämpningsområdet omfattar även aktiva substanser, inklusive stamcellsbanker eller cellkulturer som används för att tillverka vacciner.

Samtidigt görs preciseringar av tillämpningsområdet genom att KN-numren för aktiva substanser läggs till produktlistan och återexport görs tillståndspliktig. Tillståndsförfarandet underlättas för export av flera varupartier till samma land.

Inom EU kräver förflyttning av vacciner inte tillstånd. Det finns dessutom flera undantag till tillståndskravet. Det krävs till exempel inte tillstånd för export till EFTA-länder eller till vissa länder i EU:s grannskap på västra Balkan, i Östeuropa och vid Medelhavet. I artikel 1 i förordningen finns en förteckning över de länder och regioner som utgör undantag. 

I Finland finns det för närvarande inte någon betydande exportpotential i fråga om dessa produkter, men exportkontrollen och tillståndsförfarandena i Finland ingår i Europeiska unionens verksamhet.

Utrikesministeriet tillståndsmyndighet

Blanketten för tillståndsansökan i Finland kan begäras av utrikesministeriet på adressen hakemuscovid.UM@formin.fi. Utrikesministeriet arbetar på att införa en elektronisk ansökningsblankett och den beräknas vara klar i mitten av april 2021.

Exportören ska från utrikesministeriet ta reda på om produkten behöver exporttillstånd och vid behov inhämta tillstånd för export av sina produkter. Tillståndet ska visas upp för Tullen i samband med exportdeklarationen. Tullen övervakar att exportören har tillstånd att exportera produkterna och att varorna är de som anges i tillståndet. Varor får inte exporteras innan kontrollen har utförts.

Tullen ser till att exporten löper smidigt och utövar tillsyn på grundval av en riskbedömning. Tullen övervakar genomförandet av kommissionens förordning som ska trygga EU:s tillgång till vaccin också som medlem i EU:s tullunion och som ett led i övervakningen av EU:s yttre gränser.

Förordningen kan läsas i sin helhet på Europeiska kommissionens webbplats

Ytterligare information:

Tuuli-Maaria Aalto, enhetschef, utrikesministeriet (lagstiftning), tfn 0295 350 633
Teemu Sepponen, enhetschef, utrikesministeriet (ansökan om tillstånd), tfn 050 449 1445
Mikko Grönberg, kontrolldirektör, Tullen (kontroll av varuexport), tfn 040 332 2679

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Länkar

Om

Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Kanavakatu 3 C, PL 481
00023 Valtioneuvosto

0295 350 000http://um.fi

Följ Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

MFA: Reviews by Finnish missions abroad show that innovative solutions to fight COVID-19 put Finland in the spotlight in the world media in 202031.3.2021 12:08:23 EEST | Press release

According to Finland in the World Media, an annual survey commissioned by the Ministry for Foreign Affairs, the innovative management of the coronavirus pandemic was the most important theme connected to Finland last year. Other news in the world media highlighted the strengths of Finland’s country image: equality, high-quality education system and stable society. The review estimates that Finland’s general reputation has further improved in foreign media.

UM: Utrikesrepresentationens översikt: den innovativa hanteringen av coronapandemin är det synligaste Finlandstemat i utländska medier 202031.3.2021 12:05:02 EEST | Tiedote

Enligt utrikesministeriets översikt Finland i utländska medier var den innovativa skötseln av coronapandemin det främsta temat som associerades med Finland i fjol. Vid sidan av coronanyheterna lyfte man fram de starka sidorna i Finlandsbilden: jämställdheten, det högtstående utbildningssystemet och vårt stabila samhälle. Översikten bedömer att Finlands anseende har blivit positivare i utländska medier.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum