Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

UM: Över 134 miljoner människor i behov av humanitär hjälp – internationella dagen för humanitärt arbete framhåller kvinnors roll under kriser

Dela

På den internationella dagen för humanitärt arbete den 19 augusti fäster FN särskild vikt vid kvinnors och flickors särskilda behov i det humanitära arbetet. Under sitt ordförandeskap i Europeiska unionens råd vill även Finland framhålla vikten av att förebygga sexuellt våld och våld på grund av kön och vikten av att stödja våldsoffren.

”Det är för det mesta kvinnor och barn som är i behov av humanitär hjälp. De är i en särskilt utsatt ställning vid katastrofer och drabbas vanligtvis värst av kriser och konflikter. Därför är det viktigt att stärka kvinnors roll i planeringen och genomförandet av humanitär biståndsverksamhet”, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

Graviditeter och förlossningar ökar kvinnors och flickors utsatthet vid kriser och konflikter. Det beräknas att upp till 60 procent av alla dödsfall i samband med graviditet och förlossning sker under humanitära krisförhållanden. Våldtäkter, tvångsäktenskap och människohandel är vardag under krisförhållanden och sexuellt våld används som en form av krigföring. Flyktingskap ökar riskerna ytterligare. En särskilt utsatt grupp är kvinnor och flickor med funktionsnedsättning.

Det är bevisat att det humanitära arbetet ger bättre resultat när kvinnor deltar. I många kulturer är kvinnors deltagande det enda sättet att säkerställa att hjälpen når fram till de lokala kvinnorna. Ofta är det också lättare för kvinnorna att få tala om erfarenheter av våld, hot om våld eller andra svåra erfarenheter för andra kvinnor.

Över 134 miljoner människor är i behov av humanitärt bistånd, vilket betyder att situationen i världen är fortsatt svår. FN:s vädjan om bistånd för 2019 uppgår för närvarande till över 25 miljarder euro. Hittills har den finansierats till drygt en fjärdedel. Ett dåligt säkerhetsläge och olika administrativa hinder gör det svårt att nå fram med hjälpen, särskilt vid konflikter.

Finland syftar till att förbättra ställningen för kvinnor och flickor i det humanitära arbetet bland annat genom understöd till FN:s befolkningsfond UNFPA och Plan International och genom påverkansarbete i internationella organisationer. Finländska organisationer som med utrikesministeriets stöd bedriver humanitärt arbete är World Vision Finland, Fida, Rädda Barnen, Kyrkans Utlandshjälp, Finlands Röda Kors och Plan International Finland. I år har utrikesministeriet beviljat närmare 67 miljoner euro i humanitärt bistånd.

Ytterligare information: Claus Lindroos, chef för enheten för humanitärt bistånd och humanitär biståndspolitik, utrikesministeriet, tfn 0295 351 234

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Nyckelord

Länkar

Om

Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Kanavakatu 3 C, PL 481
00023 Valtioneuvosto

0295 350 000http://um.fi

Följ Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

UM: Utrikesministeriet förlänger sitt avtal med Nödcentralsverket – det konsulära jourcentret hjälper resenärer i nöd27.5.2020 14:32:14 EESTTiedote

I april undertecknade utrikesministeriet och Nödcentralsverket ett avtal om att fortsätta utrikesministeriets jourcentralsverksamhet som en tjänst som produceras av Nödcentralsverket. Sedan den 1 augusti 2018 har Nödcentralsverket skött utrikesministeriets jourcenter utifrån ett avtal mellan myndigheterna. Jourcentrets verksamhet är en del av utrikesministeriets tjänster för resenärer i enlighet med lagen om konsulära tjänster och den samhälleliga säkerhetsstrategin.

MFA: Agreement extended between the Ministry for Foreign Affairs and the Emergency Response Centre Agency – Foreign Ministry’s Consular Service Centre assists travellers in emergencies27.5.2020 14:28:35 EESTPress release

In April, the Ministry for Foreign Affairs and the Emergency Response Centre Agency signed an agreement, according to which the Emergency Response Centre Agency will continue to provide the Foreign Ministry’s round-the-clock services for Finnish citizens. Based on an agreement between the Ministry and the Emergency Response Centre Agency, the Agency has been responsible for the Ministry’s 24/7 consular services for Finnish citizens in difficulties abroad since 1 August 2018. The function is a part of the Foreign Ministry’s services for travellers as provided for in the Consular Services Act and the Security Strategy for Society.

UM jatkaa sopimusta Hätäkeskuslaitoksen kanssa – ulkoministeriön päivystyskeskus auttaa matkailijoita hätätilanteissa27.5.2020 14:25:57 EESTTiedote

Ulkoministeriö ja Hätäkeskuslaitos allekirjoittivat huhtikuussa jatkosopimuksen ulkoministeriön päivystyskeskustoiminnan jatkumisesta Hätäkeskuslaitoksen tuottamana palveluna. Hätäkeskuslaitos on 1.8.2018 lähtien vastannut ulkoministeriön päivystyskeskuksen toiminnasta virastojen väliseen sopimukseen pohjautuen. Toiminto on osa ulkoministeriön palvelua matkailijoille konsulipalvelulain ja yhteiskunnan turvallisuusstrategian mukaisesti.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum