Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

UM: Två av tre finländare anser att utvecklingssamarbete är viktigt

Dela

Av finländarna anser 68 procent att utvecklingssamarbete är mycket eller ganska viktigt. En fjärdedel uppger dock att deras inställning har blivit mer negativ på senare tid. Majoriteten tror att Finlands utvecklingssamarbete har förbättrat kvinnors och flickors ställning i Afghanistan under de senaste 20 åren. Detta framgår av en opinionsundersökning som Taloustutkimus har gjort på uppdrag av utrikesministeriet.

En klar majoritet av finländarna är för utvecklingssamarbete. Inställningen till det är dock starkt uppdelat utifrån kön och partianknytning.

Majoriteten av de tillfrågade anser att deras åsikt i frågan inte har förändrats under den senaste tiden. Samtidigt upplever 27 procent att deras inställning till utvecklingssamarbete har blivit mer negativ och 14 procent att den har blivit mer positiv.

”Fler än fyra av fem finländare anser att det är viktigt eller mycket viktigt att utrota fattigdomen och ojämlikheten i världen. Detta är också det främsta målet för Finlands utvecklingssamarbete. Man måste sikta på samma mål också på andra sätt, som med hjälp av handeln”, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

Även om utvecklingssamarbete samt att minska fattigdomen och ojämlikheten anses vara viktigt, litar en stor del av medborgarna inte på att arbetet är effektivt och resultatrikt.

”Vi måste vara lyhörda för denna oro och se till att medborgarna framöver får tillräcklig information om vårt arbete och dess effektivitet. Olika utdragna konflikter och katastrofer kan vara faktorer som får medborgarna att tvivla på att det överhuvudtaget går att åstadkomma hållbara resultat. Genom vår uppföljning vet vi att vi gör det”, säger minister Skinnari. Utrikesministeriet lämnar en omfattande resultat- och effektivitetsrapport till riksdagen hösten 2022.

Afghanistan väcker oro, man tror att stödet är effektivt

Undersökningen gjordes i slutet av augusti, då utrikesnyheterna dominerades av information om talibanernas maktövertagande i Afghanistan. En klar majoritet (86 %) av dem som deltog i undersökningen uttryckte oro över kvinnors och flickors ställning under talibanregimen.

Majoriteten – 65 procent – tror att Finlands utvecklingssamarbete har förbättrat kvinnors och flickors ställning i Afghanistan under de senaste 20 åren. Humanitärt bistånd till afghanska medborgare anser vara viktigt av 75 procent av de tillfrågade. Däremot förhåller sig fler skeptiska till att inleda långsiktigt utvecklingssamarbete i landet: 48 procent av kvinnorna och 31 procent av männen är för detta.

Ny metod för opinionsundersökningen

Utrikesministeriet har årligen i nästan tjugo års tid utrett finländarnas åsikter om utvecklingssamarbetet. Under de senaste åren har undersökningarna gjorts genom besöksintervjuer. I år ändrades metoden till en internetpanel. Resultaten för detta år är därför inte jämförbara med resultaten för tidigare år.

”När samma frågor har ställts samtidigt både vid besöksintervjuer och i internetpanelen, finner man att internetpanelen som metod förklarar antalet personer som förhåller sig negativa till och tvivlar på effektiviteten i utvecklingssamarbetet samt förändringen i antalet jämfört med tidigare år. Det är tydligen lättare att ge kritiska svar i en anonym online-miljö än vid en fysisk intervju där svarspersonen, som har släppt in intervjuaren i sitt hem, i princip kanske är mer mottaglig och tillmötesgående”, säger Juho Rahkonen, forskningsdirektör vid Taloustutkimus.

I vissa frågor finns avsevärda skillnader i resultaten, trots att befolkningsgrupperna är representerade i båda metoderna med liknande procentandelar, till exempel i fråga om ålder, kön och partipolitisk ståndpunkt.

I undersökningen deltog 1 173 personer på olika håll i Finland. Undersökningens felmarginal är 2,7 procentenheter med en konfidensnivå på 95 procent.

Ytterligare information

Ville Cantell, enhetschef, Enheten för kommunikation om hållbar utveckling och handel, utrikesministeriet, tfn +358 50 383 5791, ville.cantell@formin.fi

Om undersökningen: Juho Rahkonen, direktör för forskning och kundrelationer, Taloustutkimus, tfn 050 375 9008, juho.rahkonen@taloustutkimus.fi

Förfrågningar om intervjuer med minister Skinnari: Kirsi Airio, tel 050 574 1729 , kirsi.airio@formin.fi

Länkar

Om

Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Laivastokatu 22, PL 176
00023 Valtioneuvosto

0295 16001http://um.fi

Följ Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

MFA: Finland opens embassies in Dakar and Doha3.12.2021 12:16:00 EET | Press release

Today, the President of the Republic Sauli Niinistö approved an amendment to the Decree of the President of the Republic on the Foreign Service. The amendment concerning the locations of Finland’s diplomatic missions and the provision of consular services in the Diplomatic Service will enter into force on 10 December 2021. With the amendment, embassies of Finland will be established in Dakar, Senegal, and in Doha, Qatar, as of 10 December 2021.

MFA: Humanitarian assistance is needed more than ever before — Finland strengthens food security and supports safe childbirths in crisis areas2.12.2021 12:10:45 EET | Press release

The UN estimates that 274 million people will need humanitarian assistance in 2022. The needs are increasing, for example due to the escalation of conflicts in Afghanistan and Ethiopia. Finland will increase its support for the alleviation of human suffering in crisis areas, which is why Finland will raise its funding for humanitarian assistance to EUR 113 million this year.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum