Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

UM: Utrikesminister Haavisto deltar i möte för EU:s utrikesministrar

Dela

Utrikesminister Pekka Haavisto deltar i EU:s råd för utrikes frågor i Bryssel måndagen den 12 juli. Mötets huvudteman är Etiopien, den strategiska kompassen samt den politiska geografin och den nya digitala tekniken. Vid mötet antas också slutsatser om EU:s förbindelsepolitik. I samband med utrikesrådet ordnas ett lunchmöte med Israels utrikesminister och en informell arbetsfrukost med Egyptens utrikesminister. I Bryssel deltar minister Haavisto också i ett NB6-möte mellan de nordiska och baltiska länderna och i ett N3+1-möte mellan Finland, Sverige, Danmark och Tyskland.

Utrikesrådet ska diskutera det aktuella läget i Etiopien och EU:s handlingsalternativ, som är indelade i tre pelare: det humanitära läget, kränkningarna av de mänskliga rättigheterna och av den internationella humanitära rätten samt det politiska spåret. Utrikesminister Pekka Haavisto har varit EU:s höga representant för utrikes frågor Josep Borrells representant i regionen och rapporterat om sina två tidigare resor till Etiopien och regionen vid utrikesrådets möten den 22 februari och den 19 april 2021.

Utrikesministrarna ska också föra en diskussion om EU:s strategiska kompass. Rådet väntas ge politisk vägledning när det gäller att fastställa riktlinjerna för EU:s säkerhets- och försvarssamarbete, den så kallade strategiska kompassen, som omfattar krishantering, resiliens, utvecklande av kapaciteterna och partnerskap.

Utrikesrådet ska dessutom diskutera den utrikespolitiska dimensionen av ny digital teknik. Det är utrikesministrarnas första diskussion om temat. Bakgrunden till detta är det växande behovet av en integrerad och samordnad utrikespolitik inom EU i fråga om detta tema som genomsyrar olika politikområden från datanäts-, industri- och handelspolitik till säkerhets- och försvarspolitik.

Utrikesrådet ska anta slutsatser om förbindelsepolitiken. Under de senaste åren har frågan ställts i fokus för den internationella politiken. Förbindelsepolitiken fokuserar särskilt på att bedöma och förutse de politiska konsekvenserna av trafikförbindelser, energiförbindelser och digitala förbindelser samt mänskliga förbindelser vad gäller utbildning, forskning, innovation, kultur och turism. Samtidigt fokuserar politiken på att stärka de positiva utvecklingstrenderna.

På utrikesrådets agenda står också andra aktuella frågor, såsom Sydkaukasien, Afghanistan, Libanon och Belarus.

I samband med utrikesrådet ordnas också ett lunchmöte med Israels utrikesminister. Egyptens utrikesminister gästar en informell arbetsfrukost före utrikesrådet.

Under sitt besök i Bryssel deltar utrikesminister Haavisto också i NB6-mötet mellan de nordiska och baltiska länderna och i N3+1-mötet mellan Finland, Sverige, Danmark och Tyskland.

Ytterligare information:

Joel Linnainmäki, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn +358 295 350 466

Matti Nissinen, Europakorrespondent, tfn +358 295 351 78

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Länkar

Om

Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Kanavakatu 3 C, PL 481
00023 Valtioneuvosto

0295 350 000http://um.fi

Följ Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

MFA: Protocol no. 15 to the European Convention on Human Rights enters into force on 1 August 2021 – the period for submitting an application to the European Court of Human Rights will be reduced to four months after a transition period1.8.2021 09:42:47 EEST | Press release

Adopted in June 2013, Protocol No. 15 to the European Convention on Human Rights will enter into force on 1 August 2021. Its entry into force will reduce the application period to four months and also introduce other changes to the right to submit applications to the European Court of Human Rights. The shorter application period is, however, subject to a transition period, which ends on 1 February 2022.

UM: Ändringsprotokoll nr 15 till Europakonventionen träder i kraft den 1 augusti 2021 – besvärstiden till Europadomstolen förkortas till fyra månader efter en övergångsperiod1.8.2021 09:41:34 EEST | Tiedote

Protokoll nr 15 om ändring av Europakonventionen, som godkändes i juni 2013, träder i kraft den 1 augusti 2021. Protokollets ikraftträdande förkortar besvärstiden till fyra månader och medför också andra ändringar i rätten att överklaga till Europadomstolen. Den kortare besvärstiden omfattas dock av en övergångsperiod som löper ut den 1 februari 2022.

UM: Euroopan ihmisoikeussopimuksen 15 pöytäkirja voimaan 1.8.2021 - valitusaika Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen lyhenee siirtymäajan jälkeen neljään kuukauteen1.8.2021 09:39:46 EEST | Tiedote

Kesäkuussa 2013 hyväksytty Euroopan ihmisoikeussopimuksen 15 pöytäkirja tulee voimaan 1.8.2021. Pöytäkirjan voimaantulo lyhentää valitusajan neljään kuukauteen ja aiheuttaa myös muita muutoksia oikeuteen valittaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Valitusajan lyhentämistä koskee kuitenkin siirtymäaika, joka päättyy 1.2.2022.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum