Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

UM: Utrikesministeriet fortsätter stödja ungdomars fredsarbete i Irak och Afghanistan med projektet Salam

Dela

Utrikesministeriets projekt Salam för fred och försoning fortsätter i form av workshoppar som ordnas årligen ända till 2023. Syftet med projektet är att ge irakiska och afghanska ungdomar möjlighet att skapa nätverk och lära sig om fredsarbete och mediepåverkan.

I projektet Salam for Peace  skapades under 2019 en grund för ett nätverk av unga fredssändebud. Särskilt i Irak väckte projektet stor uppmärksamhet och till programmet inkom cirka 1 100 ansökningar från irakiska ungdomar runtom i landet. I de tre dagar långa workshopparna deltog elva ungdomar i Irak deltog och åtta i Afghanistan.

”Workshoppen gav mig mycket kunskap som jag kan använda i mitt arbete inom medicin. Jag hade vissa idéer om fred från tidigare men workshoppen gav mig praktiska kunskaper till exempel för förhandling och medling. Dessutom fick jag nya vänner”, säger Nazir Ahmad Shekari som deltog i workshoppen i Afghanistan ifjol.

”Jag tycker att jag lärde mig mycket på en kort tid om vilken betydelse fred har. Alla teman som behandlades i workshoppen var intressanta och jag ser fram emot att få dela mina erfarenheter och det jag lärt mig med andra”, säger Maryam Hussaini som också deltog i workshoppen i Afghanistan.

Deltagarna, eller fredssändebuden, väljs ut baserat på ansökningar på webben. Det strävas efter att det bland ungdomarna som deltar i workshopparna finns både män och kvinnor med olika bakgrund och livserfarenhet.

”Ungas deltagande i fredsarbetet i Afghanistan har varit litet. I det aktuella läget är det viktigt att betona ungas roll i fredsbygget och erbjuda dem nya sätt att föra fram sin ståndpunkt på lokal nivå”, säger Shakiba Adil, ansvarig för workshopparna i Afghanistan.

Temana för årets workshoppar är fredsbygge, klimatkrisen, sätten att identifiera och motarbeta propaganda samt konfliktlösning. Ungdomarna får också öva verkningsfull kommunikation och olika metoder som bygger på att berätta historier.

”Situationen i Irak förändras ständigt men efter krigen har vi gått i riktning mot återuppbyggnad. Finländska institutioner har ett gott rykte i Irak och därför har vi verkligen en möjlighet att åstadkomma en förändring”, säger Mustafa Abdulameer som svarar för workshopparna i Irak.

Salam-projekten genomförs av planeringsbyrån Måndag på uppdrag av utrikesministeriet. I verksamheten deltar även lokala ungdomsorganisationer från båda länderna och en finländsk arbetsgrupp. I Arbetsgruppen deltar förutom Adil och Abdulameer är även författaren Elina Hirvonen. Du kan följa hur projektet framskrider på Facebook, Salam for Peace.

Mer information:

Rim Mezian, kommunikationsplanerare, enheten för aktualitetskommunikation, tfn +358 295 351 905


Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi

Länkar

Om

Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Kanavakatu 3 C, PL 481
00023 Valtioneuvosto

0295 350 000http://um.fi

Följ Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

MFA: Next year´s budget to strengthen Finland´s international effectiveness and support the post-crisis measures of the coronavirus pandemic13.8.2020 15:09:06 EESTPress release

The budget proposal of the Ministry for Foreign Affairs covering the administrative sector for which it is responsible totals EUR 1.3 billion. It is EUR 29 million more than in the 2020 budget. Of the appropriations under the main expenditure title, the Foreign Service accounts for 21%, crisis management 6%, international development cooperation 66% and other expenditure 7%.

UM: Nästa års budget stärker Finlands internationella inflytande och stöder eftervården av coronapandemin13.8.2020 12:43:27 EESTTiedote

Utrikesministeriet föreslår ett anslag på 1,3 miljarder euro för förvaltningsområdet. Ökningen jämfört med den ordinarie budgeten för 2020 är 29 miljoner euro. Av anslagen under huvudtiteln utgör utrikesförvaltning-ens andel 21 %, krishanteringens andel 6 %, andelen för internationellt utvecklingssamarbete 66 % och andelen för övriga utgifter 7 %.

MFA: Foreign Minister Haavisto discusses with Russian Foreign Minister Lavrov12.8.2020 16:23:29 EESTPress release

Minister for Foreign Affairs Pekka Haavisto held a telephone conversation with the Russian Foreign Minister Sergei Lavrov on Wednesday, 12 August 2020. In addition to the coronavirus situation, the ministers discussed issues relating to the European Union and Russia, the conflict in Ukraine, international Arctic cooperation and international arms control. The ministers also discussed bilateral issues between Finland and Russia and regional issues.

UM: Utrikesminister Haavisto diskuterade med Rysslands utrikesminister Lavrov12.8.2020 16:23:06 EESTTiedote

Utrikesminister Pekka Haavisto och Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov förde ett telefonsamtal onsdagen den 12 augusti 2020. Ministrarna diskuterade förutom coronaläget också bland annat frågor i relationen mellan Europeiska unionen och Ryssland, konflikten i Ukraina, internationellt Arktissamarbete och frågor rörande internationell vapenkontroll. Ministrarna diskuterade också frågor som rör Finlands och Rysslands bilaterala relation och regionala frågor.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum