Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

UM: Utrikesministeriet har beviljat stöd för kommunikation och utbildning om globala frågor

Dela

Utrikesministeriet har beviljat sammanlagt 2,17 miljoner euro för civilsamhällesorganisationers kommunikations- och utbildningsprojekt om global utveckling i Finland 2021–2022. I denna utlysning har 19 organisationer beviljats understöd.

Med stödet för kommunikation och utbildning om globala frågor finansieras finländska civilsamhällesorganisationers projekt. Avsikten är att öka finländarnas kunskap om globala utvecklingsfrågor och att engagera medborgarna i en hållbar utveckling samt i att hittagemensamma lösningar. Stödet är en del av anslagen för civilsamhällets utvecklingssamarbete.

Stödet främjar de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. Denna stödform fokuserar särskilt på genomförandet av det globala delmålet 4.7 om att var och en ska ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för att främja hållbar utveckling.

”Civilsamhällesorganisationernas kommunikations- och utbildningsprojekt ökar finländarnas vilja att främja global rättvisa och globalt ansvar. Målet är att öka kunskap och kapacitet så att var och en av oss kan arbeta för en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling och se till att ingen lämnas efter i utvecklingen”, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

I denna utlysning beviljade utrikesministeriet stöd till 19 organisationers projekt. De projekt som fått stöd fokuserar på omfattande och mångsidig kommunikation om de globala målen för hållbar utveckling, på undervisning om globala frågor på olika nivåer av utbildning och i det fria bildningsarbetet samt på ansvarsfull affärsverksamhet som en del av hållbar utveckling.

Tematiskt behandlar projekten bland annat diskriminering, klimatförändringar, jämställdhet, fredliga och fungerande samhällen samt mänskliga rättigheter i enlighet med Finlands utvecklingspolitiska mål och principer. I projekten arbetar man brett med många olika målgrupper i olika delar av Finland. Projekten genomförs 2021–2022.

Utrikesministeriet fick ansökningar av 27 finländska organisationer i ansökningsomgången som löpte ut i slutet av 2020. Organisationerna ansökte om sammanlagt cirka 2,8 miljoner euro. I denna utlysning fördelas 2,17 miljoner euro, vilket är ca 770 000 euro mer än under denna förra ansökningsomgången 2018. Stödet riktas till organisationernas verksamhet åren 2021–2022.

Ytterligare information:

Riina-Riikka Heikka, enhetschef, utrikesministeriets enhet för det civila samhället, utvecklingspolitiska avdelningen, tfn +358 295 350 204. Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Länkar

Om

Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Kanavakatu 3 C, PL 481
00023 Valtioneuvosto

0295 350 000http://um.fi

Följ Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum