Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

UM: Utrikesministeriet har beviljat verksamhetsstöd till finländska civilsamhällesorganisationer med FN-bakgrund för att öka kunskapen om FN och hållbar utveckling

Dela

Utrikesministeriet har beviljat totalt två miljoner euro till finländska civilsamhällesorganisationer med FN-bakgrund för 2021–2022 för att stödja deras basverksamhet och deras kommunikations- och utbildningsverksamhet om globala frågor. I denna utlysning beviljades sex organisationer understöd.

Syftet med verksamhetsstödet är att öka finländarnas kunskap om FN och dess organisationer, deras mål och Finlands verksamhet i FN. Den verksamhet som understöds främjar Finlands utvecklingspolitiska mål. Stödet är en del av anslagen för civilsamhällets utvecklingssamarbete.

”De finländska civilsamhällesorganisationerna med FN-bakgrund har en lång erfarenhet och en viktig roll när det gäller att sprida information om hur det internationella multilaterala systemet och Finland genomför de globala målen för hållbar utveckling och de mänskliga rättigheterna. Organisationerna erbjuder också finländare möjligheter att delta i arbetet för globala frågor och lösa problem”, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

I denna utlysning beviljades sex organisationer verksamhetsstöd, med betoning på deras kommunikation och utbildning om globala frågor i Finland. Med hjälp av stödet genomför organisationerna bland annat kampanjer, producerar informationsmaterial och läromedel för olika målgrupper och gör skolbesök. Verksamheten ska öka finländarnas kunskaper om de globala målen för hållbar utveckling. De ska uppmuntra och aktivera deltagande i det globala ansvarstagandet. Många organisationer riktar sin verksamhet till barn och unga och främjar deras delaktighet och aktivitet.

Organisationerna lyfter fram betydelsen av mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. Många av organisationerna fokuserar på fred och säkerhet och på att bygga upp ett attitydklimat som främjar icke-diskriminering i Finland. Flera av organisationerna ökar kunskapen om kvinnors och flickors rättigheter och om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

I denna utlysning som löpte ut i slutet av 2020 ansökte organisationerna om sammanlagt ca 2,5 miljoner euro. Utrikesministeriet fördelade 2 miljoner euro, vilket är ca 600 000 euro mer än i utlysningen 2018. Stödet riktas till organisationernas verksamhet 2021–2022.

Organisationer som beviljats stöd i utlysningen 2020:

  • Finlands Flyktinghjälp rf: 600 000 €
  • Finlands UNICEF rf: 470 000 €
  • Finlands FN-förbund rf: 320 000 €
  • Finlands FN-ungdom rf: 30 000 €
  • Finlands UN Women: 550 000 €
  • Befolkningsförbundet rf: 37 126 €


Ytterligareinformation: Riina-Riikka Heikka, enhetschef, utrikesministeriets enhet för det civila samhället, tfn +358 295 350204. Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Länkar

Om

Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Kanavakatu 3 C, PL 481
00023 Valtioneuvosto

0295 350 000http://um.fi

Följ Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum