Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Undantagsarrangemang i trafiken på grund av Bölebrons byggplats

Dela

Bygget av den nya kollektivtrafikterminalen vid Bölebron orsakar undantagsarrangemang i trafiken från och med 3.6.2019. Spårvagnslinjerna 2 och 7 flyttas till avvikande rutter i Böle och biltrafiken styrs till den nya breddningen på Bölebron. Undantagsarrangemangen varar i hela sommaren.

Spårvagnslinjerna 2 och 7 går inte till Västra Böle 3.6–11.8 utan övergår till avvikande rutter. Linjen 2 går till ändslingan på Granvägen i Mejlans och linjen 7 slutar i Östra Böle. På banavsnittet från Folkpensionsanstalten till Böle ersätts spårvagnen av buss 2X.

Spårvagnslinjernas 2 och 7 avvikande rutter samt bussens 2X rutt finns i HRT:s trafikmeddelande

Dessutom går linjerna 7 och 9 på grund av rälsarbeten 29.7–11.8 inte till Böle station. Om ändringen meddelas närmare under sommaren.

Bilisterna ska ge akt på filerna

Byggplatsen påverkar även biltrafiken, eftersom filerna i korsningen av Bölebron och Bangårdsvägen byter plats. De nya filarrangemangen är tydligt markerade med streck på körbanan. Antalet filer blir i huvudsak oförändrat.

Orsaken till trafikarrangemangen är bygget av den nya kollektivtrafikterminalen.

”Den nya kollektivtrafikterminalen byggs i allt snabbare takt på Bölebron. Under sommaren kommer de gamla rälsarna vid kollektivtrafikterminalen att rivas, det gamla brodäcket att repareras och nya rälsar att monteras”, beskriver projektchef Juuso Luoto arbetena för den kommande sommaren.

Under spårvagnsavbrottet byggs underföringen av vattenledningen och fjärrvärmen på Bölegatan vid Kyllikkiporten, vilket för sin del orsakar olägenhet för biltrafiken. Det rekommenderas därför att bilister ska undvika Böleområdet under hela sommaren, om alternativa rutter är möjliga.

Bölebrons kollektivtrafikterminal tas i bruk i slutet av oktober 2019. När byggarbetena är färdiga kommer den nya korsningen och den nya kollektivtrafikterminalen att bättre betjäna trafikflödena i hela Böle, som utvecklas.

Böle växer till ett livskraftigt center

Förnyelsen av Mellersta Böle är en del av en omfattande förnyelse av Böle, där Helsingfors centrum utvidgas till Böle. Under de kommande åren utvecklas Böle tack vare det ansenliga tilläggsbyggandet och trafikprojekten till ett allt mera betydelsefullt och livskraftigt centrum. I det nya Böle kommer man att arbeta, bo och tillbringa fritid. Böle har i dag 23 000 arbetsplatser och 10 000 invånare, år 2040 kommer det att ha 50 000 arbetsplatser och 30 000 invånare.

Nyckelord

Kontakter

Trafikarrangemangen och byggplatsen
Projektchef
Juuso Luoto
stadsmiljösektorn
tfn 09 310 39954
juuso.luoto@hel.fi

Byggplatsingenjör
Mikko Ratia
GRK Infra OY
tfn 040 723 0670
mikko.ratia@grk.fi

Kollektivtrafik
Kommunikationsexpert
Johannes Laitila
Helsingforsregionens trafik HRT
tfn 040 528 2976
johannes.laitila@hsl.fi

Koordinering av planering och byggande
Projektledare
Päivi Ahlroos
Stadskansliet, områdesbyggande
tfn 09 310 23661
paivi.ahlroos@hel.fi

Länkar

Om

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki

09 310 2611http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto

Stadsmiljösektorn sköter tjänsterna kring planeringen, byggandet, underhållet och tillsynen av Helsingfors stadsmiljö. Sektorn inledde sitt arbete 1.6.2017, när Helsingfors stadsplaneringskontor, byggnadskontor, byggnadstillsynsverk, fastighetskontor, miljöcentral, bostadsproduktionsbyrå och partitorg förenade sina verksamheter.

Följ Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum