Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra ÖsterbottenEtelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Under sommaren har cirka 245 kilometer väg fått ny asfalt

Dela

De österbottniska landskapen hade tre olika beläggningsentreprenader under sommaren 2021. Peab Industri Oy och Asfalttikallio Oy skötte entreprenaderna. Beläggningsarbetet inleddes i maj och de sista arbetena utfördes i slutet av september. Sammanlagt cirka 245 kilometer väg och cirka 4,5 kilometer lättrafikleder har fått beläggning.

Sammanlagt cirka 245 kilometer väg och cirka 4,5 kilometer lättrafikleder har fått beläggning.
Sammanlagt cirka 245 kilometer väg och cirka 4,5 kilometer lättrafikleder har fått beläggning.

I entreprenaderna spreds sammanlagt 216 464 ton beläggningsmassa ut.År 2021 användes sammanlagt cirka 22 miljoner euro för beläggningar, vägmärkningar, lappningar och planering av vägar i vårt område. 

- Beläggningsgrupperna har fått mycket positiv respons av väganvändarna.En del av vägarna var i verkligt dåligt skick, konstaterar Timo Kulmala på NTM-centralen i Södra Österbotten.

Landsvägsunderhållet är också annat än asfaltering

Det finns flera olika reparationsmetoder i anslutning till landsvägsunderhållet.På vägarna kan man bland annat utföra blandningsfräsning, massabyte eller förbättra dräneringen, lappa hål och belägga vägen på nytt.

På en del av vägarna i det lägre vägnätet utfördes blandningsfräsning och mera krossgrus breddes ut bland annat för att förbättra bärkraften. Under arbetet löpte trafiken ovanpå krossgruset,vilket naturligtvis medför utmaningar även för väganvändarna.

-Om man jämför med tidigare somrar har jag dock inte fått kännedom om ett enda ersättningsanspråk som gäller däckpunktering under denna beläggningssommar, berättar Timo Kulmala på NTM-centralen i Södra Österbotten.

Utvecklingsarbete och framtiden för beläggningslappningarna

Beläggningslappningarna på landsvägarna omfattar lappningar av spår och hål.Omfattande och förutseende hållappning inleddes i början av mars i vårt område och spårlappningsarbetet inleddes i maj.  De mera omfattande beläggningslappningarna blev färdiga i slutet av november och under vintern repareras i regel bara venskilda beläggningsskador som väsentligt stör körbekvämligheten och riskerar trafiksäkerheten.     

Lappningar av beläggningarna på landsvägarna har ökat avsevärt.Andelen beläggningslappningar på landsvägarna i vårt område av kostnaderna för underhållet är verkligen betydande.Under de senaste åren har lappningsmetoderna dock utvecklats och samarbetet har förstärkts mellan olika entreprenörer,vilket skapar en positiv grund för framtiden.Även i framtiden bör fokus ligga på kontinuerlig utveckling av lappningarna.

- Våren 2021 höll vi en utvecklingsdag om NTM-centralen i Södra Österbottens lappningsverksamhet 2021 i syfte att ta fram olika metoder för att utveckla lappningsverksamheten i vårt område.Under utvecklingsdagen klargjordes planeringen, programmeringen och verkställandet.Därvia har lappningsverksamheten tagit stora steg framåt i utvecklingen, vilket också syns på vägarna i vårt område.Entreprenörernas betydelse för utvecklingen av lappningsverksamheten har verkligen varit stor, säger Marko Kantanen på NTM-centralen i Södra Österbotten.   

Kontakter

Mer information om NTM-centralen i Södra Österbottens beläggningsarbeten:
Timo Kulmala
Projektchef
NTM-centralen
Tfn 040 542 7676
timo.kulmala@ely-keskus.fi

Marko Kantanen
Ledande väghållningsexpert, Väghållningsplanering
NTM-centralen i Södra Österbotten, ansvarsområdet för trafik och infrastruktur
tfn: 050 351 2562
marko.kantanen@ely-keskus.fi

Bilder

Sammanlagt cirka 245 kilometer väg och cirka 4,5 kilometer lättrafikleder har fått beläggning.
Sammanlagt cirka 245 kilometer väg och cirka 4,5 kilometer lättrafikleder har fått beläggning.
Ladda ned bild
Beläggningslappningarna på landsvägarna omfattar lappningar av spår och hål.
Beläggningslappningarna på landsvägarna omfattar lappningar av spår och hål.
Ladda ned bild

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

År 2021 inrättades nya naturskyddsområden på 1738 hektar i de österbottniska landskapen (landskapen i Österbotten)21.1.2022 09:00:00 EET | Tiedote

Under år 2021 verkställde NTM-centralen i Södra Österbotten sammanlagt 1738 hektar olika skyddsområden i landskapen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten. Sammanlagt 703 hektar verkställdes inom METSO-programmet, 845 hektar i HELMI-programmet samt 190 hektar inom ramen för gamla skyddsprogram, Natura-programmet, skyddsreserveringar i planer och skydd av hotade arter. Landskapen hade sammanlagt cirka 5 238 000 euro till förfogande för att finansiera anskaffningar.

Vuonna 2021 perustettiin uusia luonnonsuojelusuojelualueita 1738 hehtaaria pohjalaismaakuntiin (Pohjalaismaakunnat)21.1.2022 09:00:00 EET | Tiedote

Vuoden 2021 aikana Etelä-Pohjanmaa ELY-keskus toteutti yhteensä 1738 hehtaaria erilaisia suojelualueita Etelä- ja Keski-Pohjanmaan sekä Pohjanmaan maakunnissa. METSO-ohjelmaa toteutettiin yhteensä 703 hehtaaria, HELMI-ohjelmaa 845 hehtaaria ja vanhoja suojeluohjelmia, Natura-ohjelmaa, kaavojen suojeluvarauksia ja uhanalaisten lajien suojelua 190 hehtaaria. Hankintarahaa maakuntiin ohjautui yhteensä noin 5 238 000 euroa.

NTM-centralen i Södra Österbotten förutsätter ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande) i Freyr Battery Finland Oy:s projekt för en battericellsfabrik i Vasa (Österbotten)20.1.2022 15:17:31 EET | Tiedote

Freyr Battery Finland Oy planerar att grunda en battericellsfabrik på Långskogens industriområde i Vasa. I det första skedet planeras en produktionsenhet med en årlig produktionskapacitet på 10 GWh. I det följande skedet utökas produktionskapaciteten så att den årliga produktionskapaciteten är sammanlagt cirka 20 GWh. Vid fabriken tillverkas battericeller antingen med traditionell battericellsprocess eller med den nya 24M-produktionsprocessen beroende på marknadens krav och efterfrågan.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus edellyttää ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA-menettelyä) Freyr Battery Finland Oy:n Vaasan akkukennotehdashankkeeseen (Pohjanmaa)20.1.2022 15:17:30 EET | Tiedote

Freyr Battery Finland Oy suunnittelee akkukennotehtaan perustamista Vaasaan Laajametsän teollisuusalueelle. Ensimmäisessä vaiheessa on suunnitteilla yksi tuotantoyksikkö, jonka vuotuinen tuotantokapasiteetti on 10 GWh. Seuraavassa vaiheessa tuotantokapasiteettia lisätään siten, että vuosittainen tuotantokapasiteetti on yhteensä n. 20 GWh. Tehtaalla valmistetaan akkukennoja joko perinteisellä akkukennoprosessilla tai uudella 24M -tuotantoprosessilla riippuen markkinoiden vaatimuksista ja kysynnästä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum