ELY-keskukset

Underhållet av de riksomfattande vattenståndsstationerna och vattenföringsmätningarna har konkurrensutsatts för åren 2021–2023

Dela

Produktionen av riksomfattande hydrologiska data har centraliserats till NTM-centralen i Södra Österbotten, som har konkurrensutsatt underhållet av de riksomfattande vattenståndsstationerna och vattenföringsmätningarna på de tre upphandlingsområdena i Finland. Upphandlingen gäller underhållet av vattenståndsstationer vid totalt 319 stationer och vattenföringsmätningar på 177 stationer. Underhållsbesöken vid vattenståndsstationerna omfattar en kontrollmätning av vattenståndet, underhålls- och reparationsarbeten samt en årlig konditionsgranskning och kontrollavvägningar.

Observationer om vattenståndet och vattenföringen behövs som stöd för planering och beslutsfattande inom hanteringen av översvämningsrisker, dammsäkerheten, regleringen av vattendrag, vattenkraftsproduktionen, situationer med torka samt för information och varningstjänster i anslutning till vattensituationen.Det är av största vikt att observationerna är tillförlitliga.

På det östra upphandlingsområdet (Mellersta Finland, Nyland, Södra Karelen, Kymmenedalen, Södra Savolax, Norra Savolax, Norra Karelen) fortsätter samma serviceproducenter som skött arbetet under nuvarande upphandlingsperiod.I det östra upphandlingsområdet fortsätter Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy med samarbetsparter att sköta underhållet av vattenståndsstationerna, medan Kymijoen vesi ja ympäristö ry med samarbetsparter fortsätter ha hand om vattenföringsmätningarna.

I västra upphandlingsområdet (Egentliga Finland, Satakunta, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Birkaland, Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten) fortsätter KVVY Tutkimus Oy ha hand om underhållet av vattenståndsstationerna, medan vattenföringsmätningen i fortsättningen sköts av Mitta Oy.

I norra upphandlingsområdet (Lappland, Kajanaland, Norra Österbotten) är det nya samarbetsparter som tar vid: underhållet av vattenståndsstationerna sköts av Maveplan Oy och vattenföringsmätningarna utförs av Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy.

Under upphandlingsperioden som nu inleds kan man vid behov beställa 6–12 besök om året till vattenståndsstationer som är nationellt viktiga. NTM-centralerna i Södra Österbotten och Norra Österbotten fungerar som pilotområden, eftersom det på dessa områden har installerats två automatiska mätapparater vid nationellt viktiga mätstationer och antalet besök vid stationerna är sex stycken om året. På övriga NTM-centralers områden är antalet besök tio stycken under det första året.

För vattenföringsmätningarnas del görs den andra mätningen under vintern endast på separat beställning, vilket är en ändring från nuvarande modell. På detta sätt kan man lättare beakta milda vintrar, då det inte bildas ett fast istäcke i alla vattendrag runtom i landet. Upphandlingen av vattenföringsmätningen består av mätningar vid öppet vatten enligt mätningsprogrammet som utarbetats av Finlands miljöcentral och vintertida mätningar på platser där istäcket påverkar observationernas tillförlitlighet.

Upphandlingsavtalen med serviceproducenterna har gjorts för åren 2021–2023 och avtalet inbegriper en option på fortsättning år 2024.Kostnaderna för upphandlingen för underhållet av vattenståndsstationerna och vattenföringsmätningarna uppgår år 2021 till uppskattningsvis 700 000 euro.

Kontakter

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:
• ledande vattenhushållningsexpert Tuuli Saari, tfn 0295 027 925
• ledande vattenhushållningsexpert Suvi Saarniaho-Uitto, tfn 0295 027 926
• gruppchef Kim Klemola, tfn 0295 027 829
Kontaktpersonernas e-postadresser: fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Bilder

Bild 1. Vattenståndsstationer som upphandlingen gäller. NTM-centralerna i Södra Österbottens och Norra Österbottens områden som är utmärkta med grå färg fungerar som pilotområden.
Bild 1. Vattenståndsstationer som upphandlingen gäller. NTM-centralerna i Södra Österbottens och Norra Österbottens områden som är utmärkta med grå färg fungerar som pilotområden.
Ladda ned bild

Om

ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Uudistettu Satakunnan kulttuuriympäristöohjelma on julkaistu! (Varsinais-Suomi, Satakunta)27.11.2020 12:00:00 EETTiedote

Satakunnan kulttuuriympäristöohjelma päivitettiin ja uudistettiin verkkosivuiksi - ensimmäisten joukossa Suomessa. Kauttaaltaan päivitetty kulttuuriympäristöohjelma jatkaa jo vuonna 1995 aloitettua työtä kulttuuriympäristötietouden lisäämisessä ja satakuntalaisen kulttuuriympäristön hoidon sekä kehittämisen parissa. Ohjelma tarttuu ajankohtaisin aiheisiin ja katsastaa kulttuuriympäristön nykytilaan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum