Undersökningar av markbottnen inför broreparationer inleds på riksväg 8 (Österbotten)

Dela

På riksväg 8 utförs undersökningar av markbottnen och terrängmätningar inför kommande förnyelser av broar. Arbetet utförs i Pedersöre och Kristinestads kommuner, där bron över Lappfjärds å och bron vid Jåksholmen förnyas under år 2022. De gamla broarna rivs och nya byggs i stället. Tillsvidare är broarna inte i så dåligt skick att de skulle medföra hastighets- eller viktbegränsningar för trafiken.

Bron över Lappfjärds å (på bilden) i Kristinestad kommer att förnyas år 2022, eftersom den gamla bron är i dåligt skick och för smal för den nuvarande trafiken. Även bron vid Jåksholmen i Pedersöre kommer att förnyas.
Bron över Lappfjärds å (på bilden) i Kristinestad kommer att förnyas år 2022, eftersom den gamla bron är i dåligt skick och för smal för den nuvarande trafiken. Även bron vid Jåksholmen i Pedersöre kommer att förnyas.

Undersökningarna av markbottnen och mätningarna som görs under de kommande veckorna hör samman med den pågående konstruktionsplaneringen av de nya broarna. På broplatserna och i deras omgivning mäts en terrängmodell som utgångspunkt för planeringen. Dessutom görs borrningar och provgropar, på basis av vilka markbottnens bärkraft och de nuvarande konstruktionernas tillstånd utreds. Undersökningarna inleds vid bron över Lappfjärds å, efter vilket arbetet flyttar till Pedersöre kommun och bron vid Jåksholmen över Esse å. Finnmap Infra Oy och Pontek Oy gör broplaneringen. Terrängmätningarna och bottenundersökningarna utförs av Geopalvelu Oy.

Bron över Lappfjärds å i Kristinestad byggdes på 60-talet och i konditionsgranskningen har den konstaterats vara i dåligt skick. Dessutom är bron för smal för de nuvarande trafikmängderna och i ändorna av bron har det upptäckts geotekniska problem som framträder som sättningar i vägen och bron. År 2022 då bygget pågår kommer trafiken på riksvägen att styras till en omväg. Mätnings- och undersökningsarbetet i området inleds nästa vecka och två veckor har reserverats för arbetet.

I samband med byggande av en ny bro vid Jåksholmen i Pedersöre kommer bottnen att förstärkas på riksväg 8 i närheten av broplatsen. År 2022 då bygget pågår kommer trafiken på riksvägen att styras till en omväg på den östra sidan av den nuvarande bron. Den nuvarande bron vid Jåksholmen har byggts på 60-talet och i konditionsgranskningen har den konstaterats vara i dåligt skick. Dessutom begränsar bron vattenföringen i Esse å som rinner under bron och i broändorna har det konstaterats geotekniska problem som framträder som sättningar i vägen och bron på samma sätt som på bron över Lappfjärds å. Bottenundersökningarna och mätningsarbetet på bron vid Jåksholmen inleds i slutet av juli.

De som rör sig på vägen bör förbereda sig på förseningar på båda objekten. Mätnings- och undersökningsarbetet kan tillfälligt medföra kortvariga trafikändringar såsom smalare körfiler eller sänkta hastighetsbegränsningar i båda riktningarna. Trafiken styrs vid behov bort från arbetsområdet.

Nyckelord

Kontakter

Toivo Ali-Runkka
Geopalvelu Oy
Tfn 0400 834224
fornamn.efternamn@geopalvelu.fi

Juha Jalonen
Enhetschef
Finnmap Infra Oy
Tfn 050 341 5527
fornamn.efternam@finnmap-infra.fi

Bilder

Bron över Lappfjärds å (på bilden) i Kristinestad kommer att förnyas år 2022, eftersom den gamla bron är i dåligt skick och för smal för den nuvarande trafiken. Även bron vid Jåksholmen i Pedersöre kommer att förnyas.
Bron över Lappfjärds å (på bilden) i Kristinestad kommer att förnyas år 2022, eftersom den gamla bron är i dåligt skick och för smal för den nuvarande trafiken. Även bron vid Jåksholmen i Pedersöre kommer att förnyas.
Ladda ned bild

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Algläget i NTM-centralen i Södra Österbottens område tämligen lugnt22.7.2021 14:58:15 EEST | Tiedote

Under den senaste veckan har det på NTM-centralen i Södra Österbottens område observerats blågröna alger (cyanobakterier) vid fem av observationsplatserna som ingår i den riksomfattande uppföljningen. I insjöarna observerades lite alger i Ähtärinjärvi vid observationsplatsen intill Ähtärinrannan koulu och i Evijärvi vid observationsplatsen i Sillankorva. Längs kustområdet observerades lite alger blandade i vattenmassan vid Tankar i Karleby, Storbådan i Vörå och utanför Bergö i Malax. Utöver den riksomfattande alguppföljningen kom också en myndighetsobservation från Etseri kommuns miljöskyddsbyrå, som rapporterade alger vid Ähtärinsalmi i Ähtärinjärvi. Även här uppgavs det vara frågan om en del alger.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella levätilanne suhteellisen rauhallinen22.7.2021 14:58:14 EEST | Tiedote

Kuluneen viikon aikana Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella havaittiin viidellä valtakunnallisen leväseurannan havaintopisteillä sinilevää. Sisävesillä levää esiintyi hieman Ähtärinjärvellä Ähtärinrannan koulun havaintopisteellä ja Evijärvellä Sillankorvan havaintopisteellä. Rannikkoalueilla levää havaittiin hieman veteen sekoittuneena Kokkolan Tankarilla, Vöyrin Storbådanilla ja Maalahden Bergön edustalla. Valtakunnallisen leväseurannan ulkopuolinen viranomaishavainto saatiin Ähtärinjärven Ähtärinsalmelta kunnan ympäristösuojelutoimiston ilmoituksesta. Kohteessa levää raportoitiin olevan hieman.

Det varma vädret har gjort att blågröna alger ökat särskilt längs den österbottniska kusten15.7.2021 14:44:42 EEST | Tiedote

Under vecka 28 har det observerats blågröna alger eller cyanobakterier vid tre av de österbottniska observationsplatserna inom den nationella alguppföljningen. Lite blågröna alger observerades vid observationsplatserna i Kaskö, Storbådan i Vörå och Sillankorva i Evijärvi. Utöver den nationella alguppföljningen har utomstående sakkunniga gjort algobservationer i Pjelaxfjärden i Närpes, utanför Kaskö, i Köklot skärgård i Korsholm samt vid Mickelsörarna och i norra delen av Oravaisfjärden i Vörå. Vid de nämnda platserna observerades en aning alger som i huvudsak var blandade i vattenmassan.

Lämmin sää on lisännyt sinilevien kasvua etenkin rannikkoalueilla pohjalaismaakunnissa15.7.2021 14:44:41 EEST | Tiedote

Viikolla 28 sinilevää on havaittu kolmella valtakunnallisen leväseurannan havaintopisteellä pohjalaismaakunnissa. Hieman sinilevää havaittiin Kaskisten, Vöyrin Storbådanin ja Evijärven Sillankorvan havaintopisteillä. Lisäksi valtakunnallisen leväseurannan ulkopuolisia asiantuntijahavaintoja tehtiin Närpiön Pjelaxfjärdenissä, Kaskisten edustalla, Mustasaaren Köklotin saaristossa sekä Vöyrin Mikkelinsaarilla ja Oravaistenlahden pohjoisosassa. Mainituissa kohteissa levää havaittiin hieman pääosin veteen sekoittuneena.

Maaperän pohjatutkimukset siltojen uusimista varten alkavat valtatiellä 8 (Pohjanmaa)9.7.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Valtatiellä 8 tehdään lähiviikkojen aikana maaperän pohjatutkimuksia ja maastomittauksia siltojen uusimista varten. Työt sijoittuvat Pedersören ja Kristiinankaupungin kuntien alueelle, joissa tullaan vuonna 2022 uusimaan Lapväärtinjoen ja Joksholman sillat. Vanhat sillat tullaan purkamaan ja tilalle rakennetaan uudet sillat. Siltojen kunnot eivät aiheuta toistaiseksi valtatien liikenteelle nopeus- tai painorajoituksia.

Algobservationerna fortsätter i NTM-centralen i Södra Österbottens område (landskapen i Österbotten)8.7.2021 13:54:05 EEST | Tiedote

Vecka 27 har blågröna alger observerats på två av de riksomfattande algobservationsplatserna i de österbottniska landskapen. Lite alger observerades utanför Jakobstad och i Kuortaneenjärvi. Utan-för den riksomfattande alguppföljningen har sakkunniga från hälsovårdsmyndigheten påträffat alger på badstränderna i Halsuanjärvi och Räyringinjärvi samt vid Vitsand och Rödbergen utanför Karleby.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum