Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Ungdomarnas säkerhet vid inlärning i arbetet är huvudsakligen på god nivå

Dela
I Finland finns det på olika arbetsplatser ett stort antal studerande på inlärning i arbetet. Även inom farliga arbeten. Arbetarskyddsmyndigheterna har under de senaste åren väglett och övervakat läroanstalterna intensifierat angående säkerheten vid inlärning i arbetet. ”Vi har strävat efter att särskilt stöda förebyggandet av olyckor i arbetet, fysisk belastning samt risker med kemiska och biologiska agenser vid inlärning i arbetet”, säger överinspektör Jan Mikkonen.

Under åren 2020–2022 genomförde arbetarskyddsmyndigheterna över 200 handledande inspektioner på olika läroanstalter runt om i landet. Arbetarskyddsinspektionerna inriktades särskilt på läroanstalter som låter utföra farliga arbeten med under 18-åriga elever.

”Vi undersökte hur läroanstalten säkerställer säkerheten vid inlärning i arbetet. Många arbetsplatser upplevde att samarbetet med läroanstalten var bristfälligt. Till exempel hade den ungas handledare bara gjort ett snabbt besök till arbetsplatsen gällande den ungas ärende”, berättar Jan Mikkonen.

Däremot var introduktionen och handledningen för ungdomarna på arbetsplatsen i allmänhet saklig och säkerheten hade tagits hand om. ”Ungdomarna styrdes till uppgifter som var lämpliga för deras mognad och kompetens. Till exempel på byggarbetsplatser gavs ungdomar inte farliga eller för utmanande uppgifter”, konstaterar överinspektör Jan Mikkonen.

Arbetarskyddsmyndigheterna ger beröm för arbetsplatsernas huvudsakligen ansvarsfulla grepp. Det fanns utnämnda handledare för eleverna på arbetsplatserna, ungdomarna övervakades och lämnades inte ensamma.  ”Ungdomarna måste få lära sig genom sin praktik. De kan mycket väl utföra farligt arbete, så länge det genomförs på ett kontrollerat sätt på arbetsplatsen”, betonar överinspektör Jan Mikkonen.

Baserat på feedbacken som erhållits under inspektionerna vill arbetsplatserna ha mer samarbete med skolorna. ”Det skulle vara bra att säkerställa studerandens kunskapsnivå innan praktiken, så att de kunskaper och färdigheter som behövs för arbetet är tillräckliga”.

En anmälan om farligt arbete som utförs av personer under 18 år ska lämnas till arbetarskyddsmyndigheten innan arbetet inleds. Ansvaret för att göra anmälan ligger på utbildningsarrangören tillsammans med arbetsgivaren.

Nyckelord

Kontakter

Överinspektör Jan Mikkonen, tel. 0295 018 163, fornamn.efternamn@rfv.fi Arbetarskyddsmyndighetens projekt för säkerhet vid inlärning i arbetet

Länkar

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketArbetarskydd - sunt arbete!
I egenskap av arbetarskyddsmyndighet säkerställer vi att arbetet i Finland är sunt, tryggt och rättvist. Vi övervakar hur arbetet utförs på arbetsplatser. Vi tillhandahåller också vägledning och rådgivning samt uppmuntrar arbetsplatser till självmant och förebyggande arbetarskyddsarbete.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Käsinhionta kärkisorvilla toi sakkoja työnjohtajalle ja yhteisösakon työnantajalle1.6.2023 11:15:07 EEST | Tiedote

Satakunnan käräjäoikeus on 30.5.2023 tuominnut satakuntalaisen metallialan yrityksen työnjohtajan 16 päiväsakkoon ja yhtiön 3000 euron yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Käsiteltävänä oli kesäkuussa 2021 tapahtunut työtapaturma, jossa käsinhiontaa kärkisorvilla tehneen työntekijän hanska oli tarttunut hiottavana olleeseen akseliin. Työntekijä oli siis hionut sorvissa pyörivää kappaletta siten, että hän oli pitänyt hiomanauhaa molemmista päistä käsin samalla, kun akseli oli pyörinyt sorvissa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum