Uudenmaan ELY-keskus

Unikt stöd erbjuds familjer med en förälder - Suunta selkeäksi -coachningarna inleds i Helsingfors och Tammerfors

Dela

Avgiftsfria coachningar för familjer med en förälder inleds i maj i Helsingfors och Tammerfors. Coachningarna stöder arbetslivsfärdigheterna hos arbetslösa eller familjelediga, ensamstående föräldrar. Denna nya tjänst omfattar skräddarsydd arbetslivsträning, kamratmöten med andra föräldrar i samma livssituation samt barnskötsel under mötena.

"Det finns ett enormt behov av coachningar, eftersom en vuxen i familjer med en förälder alltför ofta blir ensam med sina arbetslivsfunderingar. Det kan kännas tungt att kombinera familj och arbete, och det kan vara utmanande att planera sin egen framtid i en barnfamiljs vardag. Under coachningen får föräldern i lugn och ro tillsammans med coachen fundera på vad han eller hon är bra på och vad som intresserar honom eller henne ”, berättar Saija Enqvist, projektchef för projektet Suunta selkeäksi.

Efter en arbetslöshetsperiod eller familjeledighet kan övergången till arbetslivet vara en stor förändring i livet och en balansering av familje- och arbetslivet kan orsaka många slags osäkerhet. För ensamförsörjare framhävs utmaningen med övergången ytterligare när familjen inte nödvändigtvis har en annan vuxen som delar ansvaret för att driva vardagen.

”Som ensamförsörjare kan man också oroa sig för barnens välbefinnande eller hur man skall klara sig ekonomiskt. Därför är det ytterst viktigt att föräldrarna också tar hand om sin egen ork. I Suunta selkeäksi -coachningen betonas förälderns eget välbefinnande, som i sin tur påverkar hela familjen. Var och en förtjänar ett tillfälle att stanna upp och fundera på sina egna behov och framtidsdrömmar ", funderar Enqvist.

Teman för den sex veckor långa coachningen är bland annat kartläggning av den egna kompetensen, arbets- och studiealternativ, föräldrarnas resurser, arrangemang inom barnvården, jobbsökningsfärdigheter, flexibelt arbete samt vardagliga stödnätverk. Under varje träff erbjuds en avgiftsfri barnvårdstjänst, så att föräldrarna enkelt och utan bekymmer kan delta i coachningen.

Coachningen är avgiftsfri, frivillig och deltagandet förpliktar inte till något eller påverkar inte de stöd som deltagaren får. Coachningarna erbjuds av projektet Suunta selkeäksi, som finansieras av Europeiska unionens EaSI-program och koordineras av NTM-centralen i Nyland.

Mer information om coachningarna och anmälan: Www.ely-keskus.fi/web/suunta-selkeaksi/ (på finska)

Kontakter

Emma Lehtomäki, projektkoordinator
emma.lehtomaki(at)ely-keskus.fi
tfn 0295 021 099

Saija Enqvist, projekchef
saija.enqvist(at)ely-keskus.fi
tfn 0295 021 045

Om

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 A, 2. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Uudenmaan ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uudenmaan ELY-keskus

Mestarintunneli stängd västerut natten mellan torsdag och fredag 19.–20.5 kl. 00.00–04.3013.5.2022 09:45:00 EEST | Tiedote

L-tunneln som leder västerut från Mestarintunneli i Alberga i Esbo på Ring I (landsväg 101) stängs natten mellan torsdag och fredag (19.–20.5) kl. 00.00–04.30 på grund av testning och underhåll av tunnelsystemet. Under denna tid leds trafiken på Ring I till en reservrutt via Åbovägen och Mäkkylä parkväg. Tunnelröret öppnas för trafik genast efter att testningen och underhållsåtgärderna har avslutats. Det finns en reservation för dåligt väder vid stängning av tunneln. Vid dålig väderprognos kan stängningen av tunneln annulleras med mycket kort varsel. För trafikarrangemangen under arbetstiden ansvarar: Destia Oy, Mikko Sepänmaa, mikko.sepanmaa@destia.fi tfn 040 630 8555

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum