Universitetens personalorganisationer godkände förlikningsförslaget - alla arbetsstridsåtgärder ställs in

Dela

Universitetens personalorganisationer FOSU, JHL och Pardia samt arbetsgivarens representant Bildningsförbundet har godkänt förlikningsman Janne Metsämäkis andra förlikningsförslag i arbetskonflikten om universitetens kollektivavtal. Det innebär också att organisationerna avblåser sina arbetsstridsåtgärder, av vilka den ena varslats redan till onsdagen den 7 mars och nästa till den 14 mars. Också JHL:s planerade stödstrejk inom godstrafiken som skulle ägt rum den 7 mars ställs in.

- Det var riktigt tuffa förhandling, och lösningen kan betraktas som tillfredsställande för personalens del. Stödet från medlemmarna i universitetsbranschens organisationer och deras beredskap att utöva påtryckningsåtgärder var av ytterst stor betydelse. Ett varmt tack till dem för detta, betonar Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL och Löntagarorganisationern Pardia, som representerade personalen vid huvudförhandlingarna.

Enligt det godkända förlikningsförslaget är avtalsperioden för universitetens kollektivavtal 1.2.2018–31.3.2020. Lönerna höjs under avtalsperioden med sammanlagt 3,45 procent, vilket motsvarar den allmänna linjen.

- Det är positivt att vi fick löneförhöjningar för universitetspersonalen som motsvarar den allmänna nivån. Det har de universitetsanställda som gör ett värdefullt arbete för hela samhället verkligen gjort sig förtjänta av efter många år av flexande och tänjande av de egna resurserna, konstaterar FOSU:s, Pardias och JHL:s representanter.

 Den reform av lönesystemet som arbetsgivaren kraftigt drivit på och som orsakat mycket friktion i förhandlingarna överflyttas till en arbetsgrupp för beredning.

- De förändringar som arbetsgivaren ursprungliga föreslagit var för stora och det hade varit orättvist mot personalen att genomföra dem på en gång, så det var omöjligt att godkänna dem. Nu kan man förbereda reformen av lönesystemet omsorgsfullt, och även personalen har möjlighet att påverka slutresultatet. Lönesystemet kan förnyas endast genom förhandlingar och avtal, tillägger personalorganisationernas representanter.

På grund av arbetsgivarens motstånd åstadkoms inga större ändringar av kollektivavtalstexten. Positivt är att man överväger att tillsätta en arbetsgrupp för att minska den stora andelen visstidsanställningar. Dessutom tas de visstidsanställda i betraktande vid reformen av lönesystemet. Det är också bra att arvodena för de förtroendevalda höjs för deras viktiga arbete.

Mera information ger

 Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU
- ordförande Olli Luukkainen, tfn 0500652 872
- förhandlingschef Markku Kojo, tfn 0400419 784

 Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL
- förhandlingschef Kristian Karrasch, tfn 040 7289046
- avtalsfunktionär Erika Mattsson, tfn 0400461 411

 Löntagarorganisationen Pardia
- ordförande Niko Simola, tfn 040 5668517
- jurist Ira Kyntäjä, tfn 050 3257507

 

 

Om

Yliopistojen pääsopijajärjestöt JUKO, JHL ja PardiaFölj Yliopistojen pääsopijajärjestöt JUKO, JHL ja Pardia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Yliopistojen pääsopijajärjestöt JUKO, JHL ja Pardia

Yliopistojen henkilöstöjärjestöt hyväksyivät sovintoesityksen – kaikki työtaistelutoimenpiteet peruuntuvat6.3.2018 14:04:34 EET | Tiedote

Yliopistojen henkilöstöjärjestöt JUKO, JHL ja Pardia sekä työnantajaa edustava Sivistystyönantajat ovat hyväksyneet sovittelija Janne Metsämäen toisen sovintoehdotuksen yliopistojen työehtosopimusta koskevasta työriidasta. Näin ollen järjestöt myös peruvat työtaistelutoimet, joista toinen oli uhkaamassa jo keskiviikkona 7. päivä ja seuraava 14. maaliskuuta. Myös JHL:n tavaraliikenteeseen 7.3. kaavaillut tukilakot peruuntuvat.

Bildningsarbetsgivarnas beslut tvingar universitetspersonalen att gå i strejk - Strejken vid Helsingfors universitet börjar och löntagarorganisationerna varslade om en tredje strejk27.2.2018 15:26:38 EET | Tiedote

Bildningsarbetsgivarna har på tisdag förkastat riksförlikningsmannens medlingsbud. Medlingsbudet hade redan godkänts av löntagarpartens huvudavtalsorganisationer. Bildningsarbetsgivarnas beslut tvingar universitetspersonalen att gå i strejk. Strejken som gäller personalen vid Helsingfors universitet börjar i morgon. Dessutom varslade huvudavtalsorganisationerna redan om en tredje strejk.

Sivistystyönantajien päätös pakottaa yliopistohenkilöstön lakkoon - Helsingin yliopiston henkilöstön lakko alkaa ja palkansaajajärjestöt jättivät jo kolmannen lakkovaroituksen27.2.2018 15:02:19 EET | Tiedote

Sivistystyönantajat hylkäsivät tiistaina valtakunnansovittelijan tekemän sovintoesityksen. Henkilöstöä edustavissa pääsopijajärjestöissä sovintoesitys oli jo hyväksytty. Sivistystyönantajien päätös pakottaa yliopistohenkilöstön lakkoon. Helsingin yliopiston henkilöstöä koskeva lakko alkaa huomenna. Lisäksi pääsopijajärjestöt antoivat tiistaina jo kolmannen lakkovaroituksen.