Työllisyysrahasto

Uppsagda personer som fyllt 55 år får ett nytt omställningsskydd – tilläggsdagarna med arbetslöshetsförmån slopas

Dela

Målet är att förbättra situationen på arbetsmarknaden för personer som fyllt 55 år genom en ny modell för omställningsskydd. I helheten ingår en omställningspenning och frivillig omställningsutbildning för den uppsagda arbetstagaren. För arbetsgivarna innebär detta en ny omställningsskyddspremie. Samtidigt stiger åldersgränsen för rätten till tilläggsdagar med arbetslöshetsförmån för personer som är födda 1963 och 1964, och tilläggdagarna slopas helt för personer som är födda senare. I och med att tilläggsdagarna slopas försvinner också den självriskpremie för utkomstskyddet för arbetslösa som tagits ut av arbetsgivarna.

Pressmeddelande
FPA, TYJ och Sysselsättningsfonden
29.6.2022

Vid ingången av 2023 tas en ny modell för omställningsskydd i bruk för uppsagda arbetstagare. Omställningsskyddet omfattar en omställningspenning, rätt till utbildning och längre sysselsättningsledighet än vanligt.  

Den uppsagda arbetstagaren kan ansöka om omställningsskydd om hans eller hennes arbetsavtal har sagts upp av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker 1.1.2023 eller senare och arbetstagaren har fyllt 55 år före uppsägningen. Dessutom ska arbetstagaren ha varit anställd hos samma arbetsgivare minst fem år. 

Arbetslöshetskassorna betalar ut omställningspenningen, motsvarande ungefär en månads lön, till den uppsagda arbetstagaren. Om arbetstagaren inte hör till en arbetslöshetskassa kan han eller hon ansöka om omställningspenning hos FPA. 

Arbetstagaren kan få omställningspenning från arbetslöshetskassan även om han eller hon blivit medlem i kassan strax före uppsägningen. Det är således möjligt att få omställningspenning också då man inte har varit medlem i kassan tillräckligt länge för att få inkomstrelaterad dagpenning. 

Omställningspenningen inverkar inte på arbetslöshetsförmåner eller andra förmåner, med undantag av utkomststödet. Utbetalning av omställningspenning förutsätter inte att arbetslösheten har börjat, utan penningen kan betalas ut redan under uppsägningstiden.  

Det är frivilligt för den uppsagda arbetstagaren att delta i omställningsutbildning. Utbildningen skaffas av TE-byrån eller NTM-centralen och utbildningens längd är högst 6 månader.  

Den avlönade sysselsättningsledigheten för arbetstagare som sagts upp av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker är 5 dagar längre än vanligt för dem som omfattas av omställningsskyddet. 

 

Den uppsägande arbetsgivaren betalar en ny omställningsskyddspremie 

Omställningsskyddet finansieras av Sysselsättningsfonden genom avgifter som tas ut av arbetsgivarna. Hälften av omställningsskyddet finansieras med den nya omställningsskyddspremie som tas ut av den uppsägande arbetsgivaren. Den andra hälften finansieras genom en höjning av den arbetslöshetsförsäkringspremie som alla arbetsgivare betalar. 
 
Den nya omställningsskyddspremien kan tas ut av arbetsgivare som av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker säger upp en arbetstagare som fyllt 55 år och som varit anställd hos samma uppsägande arbetsgivare minst 5 år. De minsta arbetsgivarna måste inte betala premien.  

En uppsägande arbetsgivare är skyldig att betala omställningsskyddspremie om den lönesumma som utgör grunden för arbetslöshetsförsäkringspremien överstiger den undre gräns som fastställts året innan arbetstagaren sägs upp. 2022 är lönesummans nedre gräns cirka 2,2 miljoner euro. 

 

Tilläggsdagarna med arbetslöshetsförmån slopas stegvis 

Tilläggsdagarna med arbetslöshetsförmån, den så kallade pensionsslussen, har gjort det möjligt att till arbetslösa i åldern 61–62 år betala inkomstrelaterad dagpenning efter maximitiden på 300–500 dagar ända tills personen fyller 65 år. Åldersgränsen för tilläggsdagar höjs för personer födda 1963 från nuvarande 61–62 år till 63 år och för personer födda 1964 till 64 år. Möjligheten till tilläggsdagar för personer födda 1965 eller senare slopas helt. Betalningen av tilläggsdagar upphör 2030 för alla ålderskategorier. 

Eftersom åldersgränsen för tilläggsdagar höjs, höjs också åldern för när arbetsgivarens självriskpremie för utkomstskyddet för arbetslösa inte längre tas ut för personer födda 1963 och 1964. Sysselsättningsfonden tar ut premien av uppsägande och permitterande arbetsgivare. 
 
Ändringen som gäller åldern då arbetsgivares självriskpremier inte längre tas ut motsvarar också höjningen av den allmänna pensionsåldern. 
 
I och med att tilläggsdagarna med arbetslöshetsförmån slopas och det nya omställningsskyddet införs tas arbetsgivares självriskpremier inte längre ut för arbetstagare som är födda 1965 eller senare. 

 

Närmare information för medierna 

Omställningsskyddspremien som tas ut av en uppsägande arbetsgivare och finansieringen av omställningsskyddet: 

Elina Saari 
ansvarig jurist, Sysselsättningsfonden 
09 6803 7369 
elina.saari@tyollisyysrahasto.fi  

Omställningspenningen för uppsagda arbetstagare: 

Antti Ristimäki 
juristi, Folkpensionsanstalten 
020 634 2194 
antti.an.ristimaki@fpa.fi
 

Aki Villman 
verksamhetsledare,  Arbetslöshetskassornas Samorganisation 
050 356 7990  
aki.villman@tyj.fi 

Mer information om lagstiftningen som ökar sysselsättningen bland personer över 55 år finns på riksdagens webbplats. 

Nyckelord

Bilder

Om

Työllisyysrahasto
Työllisyysrahasto
Itämerenkatu 11 - 13
00180 HELSINKI

https://www.tyollisyysrahasto.fi/tyollisyysrahasto/

Työllisyysrahasto kerää työttömyysvakuutusmaksut, joilla rahoitetaan mm. työttömyysturvaa ja edistetään palkansaajien osaamisen kehittämistä aikuiskoulutusetuuksilla. Työllisyysrahasto on tärkeä osa suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää. 

Följ Työllisyysrahasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Työllisyysrahasto

Kutsu: Työttömyysvakuutusmaksut vuonna 2023 -mediatilaisuus12.8.2022 08:00:00 EEST | Kutsu

Tervetuloa Työllisyysrahaston järjestämään mediatilaisuuteen torstaina 25.8. klo 13 - 14. Tilaisuudessa Työllisyysrahaston toimitusjohtaja Janne Metsämäki sekä taloudesta ja rahoituksesta vastaava johtaja Tapio Oksanen kertovat Euroopan ja Suomen taloustilanteesta ja niiden vaikutuksesta rahaston talouteen sekä rahaston esityksestä vuoden 2023 työttömyysvakuutusmaksuiksi. Voit osallistua tilaisuuteen joko Työllisyysrahaston toimistolla (Itämerenkatu 11-13, Helsinki) tai etänä. Tilaisuuteen toimistollamme osallistuville tarjoamme iltapäiväkahvit. Mediatilaisuudesta voit tehdä vapaasti uutisia. Keskusteluun ja kysymyksiin on varattu aikaa tilaisuuden loppupuolelta. Lisäksi tilaisuuden jälkeen on mahdollisuus kahdenkeskisiin haastatteluihin Metsämäen ja Oksasen kanssa. Ilmoittaudu mediatilaisuuteen tiistaihin 23.8.2022 mennessä osoitteessa https://forms.office.com/r/ztiAqH2r1T. Lähetämme sähköpostiisi saapumisohjeet sekä linkin streamiin lähempänä ajankohtaa. Tervetuloa! Taustatietoa Työl

New type of restructuring protection introduced for persons aged 55 or over – eligibility for extended unemployment benefits phased out29.6.2022 09:00:00 EEST | Press release

A new package of measures being introduced is intended to improve the labour market situation of persons aged 55 or over. They include a restructuring protection allowance and voluntary training. For employers, this means paying a new restructuring protection fee. Also, the age limit for extended unemployment benefits will be raised for those born in 1963 or 1964, and those born in 1965 or later will not be eligible at all. With the abolishment of extended unemployment benefits, the liability component payable by employers will be discontinued as well.

55 vuotta täyttäneille irtisanotuille tulee uusi muutosturva – työttömyysturvan lisäpäivät poistuvat29.6.2022 09:00:00 EEST | Tiedote

55 vuotta täyttäneiden työmarkkina-asemaa pyritään parantamaan uudella muutosturvakokonaisuudella, johon kuuluu irtisanotuille työntekijöille tarkoitettu muutosturvaraha ja vapaaehtoinen muutosturvakoulutus. Työnantajille tämä tarkoittaa uutta muutosturvamaksua. Samalla työttömyysturvan lisäpäivien ikäraja nousee vuosina 1963 ja 1964 syntyneillä, ja lisäpäivät poistuvat kokonaan näiden vuosien jälkeen syntyneiltä. Lisäpäivien poistuessa poistuu myös työnantajilta perittävä työttömyysturvan omavastuumaksu.

Tilastotietoa ansiopäivärahasta: naisten keskimääräinen ansiopäiväraha huomattavasti pienempi kuin miesten, Uudellamaalla keskimääräinen ansiopäiväraha selvästi muita maakuntia korkeammalla tasolla7.10.2021 08:15:00 EEST | Tiedote

Työllisyysrahasto maksoi työttömyyskassoille 2 618 miljoonaa euroa ansiosidonnaisen työttömyysturvan rahoittamiseen vuonna 2020, mikä oli 979 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2019. Ansiopäivärahaa sai noin 456 000 henkilöä, joista miehiä oli noin 227 000 ja naisia noin 229 000 vuonna 2020. Selkeästi suurin ammattiluokka, joka naisista sai ansiopäivärahaa työttömyysajalta, oli palvelu- ja myyntityöntekijät. Miehien kohdalla ansiopäivärahan saajat työttömyysajalta jakautuivat tasaisemmin, eniten ansiopäivärahaa työttömyysajalta saivat rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät. - Erityisesti naisten osalta korostui palvelu- ja myyntityöntekijöiden osuus kaikista ansiopäivärahaa työttömyysajalta saavista naisista, sillä heidän suhteellinen osuutensa oli noin 32 %. Vastaavasti miesten suurimman ammattiluokan, eli rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät, suhteellinen osuus oli noin 26 %, kertoo Työllisyysrahaston rahoitusanalyytikko Antti Klemola. Miehet saivat ansiopäivärahaa keski

Seminaari: Aikuiskoulutustuki osana jatkuvaa oppimista7.9.2021 13:58:06 EEST | Kutsu

KUTSU Työllisyysrahaston seminaari Aikuiskoulutustuki osana jatkuvaa oppimista torstaina 9.9.2021 klo 13 - 15.30 Jatkuva oppiminen tarkoittaa osaamisen kehittämistä elämän ja työuran eri vaiheissa. Aikuiskoulutustuen avulla osaamistaan ja ammattitaitoaan kehittää tai ammattia vaihtaa noin 25 000 suomalaista palkansaajaa vuosittain. Ansiosidonnaisen aikuiskoulutustuen käytön suosio on kasvanut vuosittain 2000-luvulla. Seminaarissa saamme kuulla mm. miten työuran aikainen oppiminen toteutuu, miten aikuiskoulutustuki tukee jatkuvaa oppimista sekä miten aikuiskoulutustukea tulisi kehittää. Aiheita tarkastellaan yhdistämällä tutkimustieto ja kokemukset työuran aikaisesta oppimisesta. Ilmoittaudu mukaan mielenkiintoiseen ja ajankohtaiseen virtuaalitapahtumaan viimeistään tiistaina 7.9.2021. Ilmoittautuessasi saat henkilökohtaisen linkin tapahtumaan. Ohjelma Aikuiskoulutustuen vaikutus jatkuvassa oppimisessa Janne Metsämäki, toimitusjohtaja, Työllisyysrahasto Työllisyysrahasto työn murroksess

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum