Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Utarbetandet av en lokaliseringsplan för stamväg 63 mellan Kaustby och Ena i Evijärvi har inletts

Dela

NTM-centralen i Södra Österbotten har inlett utarbetandet av en lokaliseringsplan på ett ca 12 km långt avsnitt av stamväg 63 i Evijärvi, Kronoby och Kaustby kommuners område. Syftet med arbetet är att fastställa terrängkorridoren och vilka åtgärder som behövs för att den krokiga huvudvägen som går genom byarna ska uppnå en sådan kvalitetsnivå att den motsvarar nivån på de avsnitt söderut och norrut längs stamvägen där förbättringsåtgärder redan har vidtagits. Särskilt vill man förbättra trafiksäkerheten och se till att gods- och persontrafiken fungerar smidigt samt att trafiken och resetiden är förutsägbar.

Arbetet leds av en projektgrupp och till gruppen har representanter för tre kommuner och tre landskapsförbund kallats. Förslagen till förbättringsalternativ kommer att presenteras för allmänheten sannolikt på torsdag 22.4.2021 kl. 18 på ett Teams-videomöte. Den respons som kommer under och efter mötet beaktas vid valet och preciseringen av alternativet. Noggrannare uppgifter om mötet för allmänheten informeras närmare mötestidpunkten.

Kontakter

Ledande trafiksystemsexpert vid NTM-centralen i Södra Österbotten (beställare av arbetet) Timo Liljamo, tfn 0295 027 796, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Projektchef Juha Vehmas, A-Insinöörit Civil Oy (planeringskonsult), tfn 0400 178 926, fornamn.efternamn@ains.fi

Dokument

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

NTM-centralen i Södra Österbotten söker aktörer för restaurering av vårdbiotoper (landskapen i Österbotten)3.3.2021 08:36:27 EETTiedote

Våren 2020 startades Helmi-livsmiljöprogrammet, vars mål är att stärka den biologiska mångfalden i Finland genom restaurering av värdefulla livsmiljöer, bland annat på vårdbiotoper och på värdefulla fågelområden. Inom Helmi-programmet görs inventeringar och det är med dessa inventeringar som grund som restaureringsobjekten väljs ut. Restaureringsåtgärderna som görs inom Helmi-programmet planeras i samarbete med markägarna och kan i sin helhet finansieras genom programmet.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus etsii toimijoita kunnostamaan arvokkaita perinnebiotooppeja (Pohjalaismaakunnat)3.3.2021 08:36:26 EETTiedote

Helmi-elinympäristöohjelma käynnistyi keväällä 2020. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ennallistamalla ja suojelemalla arvokkaita elinympäristöjä, kuten perinnebiotooppeja ja lintuvesiä. Kunnostettavat kohteet valitaan tehtäviin luontokartoituksiin perustuen. Kunnostustoimet suunnitellaan yhteistyössä maanomistajien kanssa ja toimet voidaan kokonaisuudessaan rahoittaa Helmi-ohjelmasta.

Påverka vattnen - ge din åsikt om vattenvården och hanteringen av översvämningsrisker1.3.2021 08:45:00 EETTiedote

NTM-centralerna har tillsammans med sina samarbetsparter berett förslagen till vattenförvaltningsplaner i olika delar av landet. Samtidigt kan utlåtanden och åsikter ges också om förslagen till planer för hanteringen av översvämningsrisker och förslaget till åtgärdsprogram för havsförvaltningsplanen. Samrådet som gäller planerna pågår till och med 14.5.2021 och fram till dess kan var och en som är intresserad påverka innehållet i planerna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum