ELY-keskukset

Utbildning och information om biologisk mångfald – NTM-centralernas bidrag för miljöfostran har delats ut för detta år

Dela

Nationella projektbidrag för miljöfostran och miljöupplysning från NTM-centralen i Mellersta Finland riktar sig i år särskilt till projekt som anknyter sig till den biologiska mångfalden. Tonvikt kommer också att läggas på lärande och deltagande utanför den så kallade formella utbildningen, såsom ungdomsarbete eller verksamhet som tillhandahålls av organisationer. Totalt 330 050 euro kommer att delas ut till 11 projekt.

Många av våra aktiviteter och metoder påverkar den biologiska mångfalden. Den kan och måste därför stödjas av en rad olika åtgärder.

De projekt som nu beviljas bidrag behandlar bland annat frågor som rör konsumtionssamhället, främjar barns och ungdomars deltagande i övervakningen av miljöns tillstånd, stöder utvecklingen av naturförhållanden för alla åldrar, ger råd om inrättande och underhåll av en mångfaldig trädgård, främjar människors rekreation i naturen och användningen av naturprodukter, organiserar platser för deltagande i restaureringsverksamhet och stöder utvecklingen av färdigheter för påverkande.

Totalt 2 miljoner euro ansöktes som bidrag till 72 projekt. Det fanns gott om bra förslag till projekt av nationell och regional betydelse. De bästa ansökningarna kännetecknades av planer som var framskridna, där man kommit överens om det nödvändiga samarbetet, utnyttjandet och underhållet av projektets resultat hade planerats väl, och själva idén ansågs vara imponerande och verksamheten viktig. Ett antal mycket bra projekt finansierades inte på grund av den begränsade budget som fanns tillgänglig. Projektspecifika beslut skickas till de sökande under juni månad.

Projektbidragen för miljöfostran och miljöupplysning är Miljöministeriets specialunderstöd som beror på omdöme. De kan sökas årligen under hösten, och bidrag beviljas om parlamentet anslår medel för ändamålet. I år ökade anslaget med cirka 30 000 euro från föregående års nivå. NTM-centralen i Mellersta Finland handlägger ansökningar från hela Finland som en del av sitt nationella specialiseringsuppdrag.

Nyckelord

Kontakter

Mer information:

Expert inom miljöfostran Tanja Tuulinen, tanja.tuulinen@ely-keskus.fi

Länkar

Om

ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Det kompletterade MKB-beskrivningsunderlaget för den snabba tågförbindelsen Helsingfors–Åbo är framlagt (Nyland och Egentliga Finland)3.8.2021 11:01:41 EEST | Tiedote

Kompletteringen till miljökonsekvensbeskrivningen för den snabba tågförbindelsen Helsingfors–Åbo, dvs. till MKB-beskrivningen) med bilagor, Naturabedömningarna och det ursprungliga MKB-beskrivningsunderlaget är framlagda och tillgängliga under perioden 3.8.2021–3.10.2021 på adressen www.miljo.fi/helsingforsabotagforbindelseMKB. Handlingarna är dessutom framlagda och tillgängliga som tryckta versioner i områdets kommuner. De skriftliga utlåtandena och åsikterna ska lämnas till NTM-centralen i Nyland senast 3.10.2021. Anteckna UUDELY/13887/2018 som hänvisning. Utöver detta kan instanser som förvaltar Natura 2000-skyddsområden ge utlåtanden om Naturabedömningarna (anteckna den kompletterande uppgiften "Natura" i hänvisningen). I projektet för en snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo ingår en ny dubbelspårig direktbana mellan Esbo och Salo (längd 95 kilometer) och byggandet av dubbelspår längs med den nuvarande banan mellan Salo och Kuppis (längd 55 kilometer). I projektet ingår

Helsinki-Turku nopean junayhteyden täydennetty YVA-selostusaineisto nähtävillä (Uusimaa ja Varsinais-Suomi)3.8.2021 10:59:53 EEST | Tiedote

Helsinki-Turku nopean junayhteyden ympäristövaikutusten arviointiselostuksen eli YVA-selostuksen täydennys liitteineen, Natura-arvioinnit sekä alkuperäinen YVA-selostusaineisto ovat nähtävillä 3.8.2021–3.10.2021 välisen ajan osoitteessa www.ymparisto.fi/helsinkiturkujunayhteysYVA. Aineisto on lisäksi nähtävillä painettuna versiona alueen kunnissa. Kirjalliset lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa Uudenmaan ELY-keskukseen viimeistään 3.10.2021. Viitteeksi UUDELY/13887/2018. Tämän lisäksi Natura 2000 -suojelualueiden haltijat voivat esittää lausuntonsa tehdyistä Natura-arvioinneista (viitteeseen lisätieto "Natura"). Helsinki–Turku nopea junayhteys -hankkeeseen sisältyy uusi kaksiraiteinen oikorata välille Espoo–Salo (pituus 95 kilometriä) ja kaksoisraiteen rakentaminen nykyisen raiteen viereen välille Salo–Kupittaa (pituus 55 kilometriä). Lisäksi hankkeeseen sisältyvät Hajalan, Kriivarin, Toikkalan ja Piikkiön rataoikaisut välillä Salo-Kupittaa sekä Turun ratapihan parantamistoimet. H

Mynäjoen valuma-alueella aloitetaan vesiensuojelutoimenpiteiden yleissuunnittelu (Varsinais-Suomi, Satakunta)29.7.2021 13:20:11 EEST | Tiedote

Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry laatii Mynäjoen vesistöalueelle vesiensuojelutoimenpiteiden yleissuunnitelman Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimeksiannosta. Mynäjoen valuma-alue valikoitui kohdealueeksi, sillä siellä ei ole tehty kokonaisvaltaista koko valuma-aluetta kattavaa suunnittelua ja sekä Mynäjoen että Mynälahden vesien tila kaipaavat tilannetta kohentavia toimenpiteitä. Mynäjoen valuma-alue on suurimmaksi osaksi Mynämäen kunnan alueella, mutta osia siitä on Maskun, Nousiaisten ja Pöytyän kunnissa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum