Vaasan kaupunki - Vasa stad

Utmärkt medling i brotts- och tvisteärenden i Österbotten

Dela

Österbottens medlingsbyrå har fått mycket goda resultat i en riksomfattande kundresponsenkät år 2019. Nästan alla kunder vid Österbottens medlingsbyrå upplevde att de hade fått ett vänligt och respektfullt bemötande och hade blivit hörda.

– Jag är mycket stolt över vår personal och våra 70 frivilliga medlare. Vi har helt klart gjort rätt då vi satsat på kvalitet och bemötandet av kunderna, säger Nora Muotio som ansvarar för Österbottens medlingsbyrå.

Medlarnas opartiskhet framkom i många av de fria responssvaren: ”Vi fick båda tala i fred utan att någon avbröt. Jag tyckte speciellt om den opartiska atmosfären.”

Kunderna bedömde på skalan 1-5 totalt 21 påstående i anslutning till medlingen. Dessutom fick de som svarade ge fri respons. Medelvärdet för svaren var 4,67. Antalet svarande var totalt 326.

”Trots mitt sjabbel gick mötet i en positiv och varm anda"

Det bästa vitsordet (4,9) hade påståendena: Jag blev vänligt och respektfullt bemött, Medlingspersonalen agerade opartiskt och Jag blev hörd vid medlingsmötet. Även minderåriga blev hörda.

Största delen av dem som svarade berömde medlingsverksamheten som professionell, men lämpligt avspänd: "Vid medlingen var det trevliga människor som tog emot på ett härligt och lugnt sätt. Vi nådde en överenskommelse mycket bra.”

I flera av responssvaren gav man beröm för att man fick tala i fred, utan avbrott. De svarande rekommenderar medling till andra som är i samma situation: ”Saklig verksamhet och enormt lösningsinriktad! Det är fint att det finns tillgång till den här typen av tjänster i dag! Jag rekommenderar dem även till andra.”

Enligt kunderna är en sak som kan utvecklas ett snabbare erhållande av tjänsterna (4,1).

Även de nationella resultaten är mycket bra, eftersom medelvärdet är 4,63. I den nationella enkäten var antalet svarande 1965. De bästa vitsorden (4,8) fick samma påståenden som i Österbotten.

Medlingsförmågan upprätthålls och utvecklas

Vid Österbottens medlingsbyrå rekryteras och utbildas frivilliga medlare. Utöver en grundkurs ordnas för medlarna årligen flera möten och utbildningar, i vilka medlarna förutsätts delta.

– Våra medlare är motiverade och kunniga. Vi sätter stort värde på deras insats i det krävande frivilligarbetet. Vi har också en mycket yrkesskicklig personal. Vi utvecklar vår verksamhet och våra kundprocesser för att kunna erbjuda så högklassiga medlingstjänster som möjligt, säger Muotio.

Österbottens medlingsbyrå har fyra anställda, av vilka två på verksamhetsenheten i Vasa och två i Karleby. De svarar tillsammans med medlarna för tillhandahållandet av medlingstjänster i 23 kommuner i Österbotten och Mellersta Österbotten.

Frivilligt, opartiskt och avgiftsfritt för kunderna

Medling i brottmål är en avgiftsfri tjänst, där den som är misstänkt för ett brott och brottsoffret träffas konfidentiellt genom förmedling av en opartisk medlare. Syftet är att parterna med sin egen aktivitet hittar sätt för att lösa de konfliktsituationer som brotts- och tvisteärendena har gett upphov till.

Kunderna i medlingen hänvisas vid behov till olika stödtjänster, eftersom brotts- och tvisteärenden alltid är kriser som ofta förutsätter andra stödåtgärder utöver medlingen.

Medlingsinitiativens antal ökar varje år

Medlingsinitiativen har fördubblats från år 2016 fram till år 2019. Ökningen avspeglar Österbottens medlingsbyrås fina arbete också med tanke på samarbetsparterna. Österbottens medlingsbyrås anställda är anträffbara en gång i veckan på Österbottens polisinrättning i Vasa och det här har ökat antalet initiativ.

– Österbottens medlingsbyrås verksamhet har en förebyggande, viktig roll speciellt vid brott som begås av unga, berättar serviceområdeschefen inom servicen för barn och familjer Carina Nåhls.

Nyckelord

Kontakter

Ansvarig vid Österbottens medlingsbyrå, Nora Muotio, tfn 040 750 5349, nora.muotio@vaasa.fi
Serviceområdeschef för servicen för barn och familjer Carina Nåhls tfn 040 358 2516, carina.nahls@vaasa.fi

Länkar

Om

Vaasan kaupunki - Vasa stad
Vaasan kaupunki - Vasa stad
PL / PB 3
65101 Vaasa

+358 6 325 1111http://www.vaasa.fi

Vasa stad

Alltid soliga Vasa är Nordens energihuvudstad som förenar innovativitet, teknologi, högklassiga tjänster, mångsidigt utbildnings- och kulturutbud och positiv energi.

Följ Vaasan kaupunki - Vasa stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vaasan kaupunki - Vasa stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum