Uudenmaan ELY-keskus

Utredningen om hållbara resekedjor i Päijänne-Tavastland har publicerats

Dela

I utvecklingen av hållbara resekedjor satsade man på att förbättra förhållandena för den hållbara rörligheten i Päijänne-Tavastland. Som viktiga resekedjor identifierades 16 interna resekedjor i landskapet, sex resekedjor mellan landskapets randområden och områden utanför landskapet och sju resekedjor från landskapets centralort till områden utanför landskapet. Utredningen gjordes i samarbete med Päijänne-Tavastlands förbund.

Resecentrum i Lahtis. Bild: Mika Huisman.
Resecentrum i Lahtis. Bild: Mika Huisman.

NTM-centralen i Nyland har tillsammans med Päijänne-Tavastlands förbund publicerat en ny utredning om hållbara resekedjor i området Päijänne-Tavastland. Utvecklingen av hållbara resekedjor genom enskilda infrastrukturåtgärder kan gå långsamt. Genom att fastställa och genomföra åtgärdshelheter däremot kan man uppnå större nytta.

Utvecklingen av hållbara resekedjor i Päijänne-Tavastland ingår i såväl den riksomfattande trafiksystemplanen som i trafiksystemplanen för Päijänne-Tavastland samt i Lahtis stadsregions MBT-avtal. För att utveckla hållbara resekedjor identifierades de viktigaste knutpunkterna i trafiksystemet i landskapet Päijänne-Tavastland. För dem fastställde man servicenivåklasser, med hjälp av vilka man kunde identifiera bristerna i knutpunkternas servicenivå och åtgärdsbehov. De vanligaste bristerna i den eftersträvade servicenivåklassen var brister i anslutningsparkeringar för cyklar och väderskydd.

Med hjälp av knutpunkternas egenskaper identifierades viktiga resekedjor i Päijänne-Tavastland. Dessa resekedjor är bland annat arbets- och studieförbindelser av betydande omfattning eller viktiga ärendeförbindelser för vilka det är möjligt att använda sig av kollektivtrafiken och ofta också av något konkurrenskraftigt färdsätt. Som viktiga resekedjor identifierades 16 interna resekedjor i landskapet, sex resekedjor mellan landskapets randområden och områden utanför landskapet och sju resekedjor från landskapets centralort till områden utanför landskapet.

Bland de viktigaste resekedjorna fastställdes följande resekedjor som de viktigaste: inom stadsregionen var de Nastola–Lahtis och Salpakangas–Lahtis; inom landskapet var de Orimattila–Lahtis och Heinola–Lahtis, och utanför landskapet var de Lahtis–huvudstadsregionen och Lahtis–Riihimäki. Enligt utredningen kommer man att uppnå den största effekten med tanke på främjandet av hållbara resekedjor genom att utveckla infrastrukturen för just dessa resekedjor.

Mer information:

Ansvarig för trafiksystem Anna Puolamäki, NTM-centralen i Nyland, tfn 0295 021 370

Planeringschef Jaana Martikainen, Päijänne-Tavastlands förbund, tfn 044371 9467

Bilaga länkar: Hållbara resekedjor i Päijänne-Tavastland – utredning

Nyckelord

Bilder

Resecentrum i Lahtis. Bild: Mika Huisman.
Resecentrum i Lahtis. Bild: Mika Huisman.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 A, 2. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Uudenmaan ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uudenmaan ELY-keskus

Långtidsarbetslösheten började minska (Nyland)24.5.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

I slutet av april var antalet arbetslösa arbetssökande sammanlagt 79 633 i Nyland. Av dem var 75 078 utan anställning och 4 555 permitterade. Jämfört med året innan minskade antalet arbetslösa utan anställning med 14 957 personer (-16,6%) och antalet permitterade med 18 741 personer (-80,4%). Det totala antalet arbetslösa minskade med 33 698 personer jämfört med ett år tidigare. I Nyland minskade antalet arbetslösa 29,7 %, vilket är näst bäst efter Åland (-42,5 %). I slutet av april utgjorde andelen arbetslösa arbetssökande 9,0% av arbetskraften, vilket motsvarar medelvärdet för hela landet (9,1%).

Pitkäaikaistyöttömien määrä kääntynyt laskuun (Uusimaa)24.5.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Uudenmaalla oli huhtikuun lopussa yhteensä 79 633 työtöntä työnhakijaa, joista ilman työsuhdetta olevia oli 75 078 ja lomautettuja 4 555. Ilman työsuhdetta olevien määrä laski 14 957 (-16,6 %) henkilöllä ja lomautettujen 18 741 (-80,4 %) henkilöllä vuoden takaiseen verrattuna. Työttömien kokonaismäärä laski 33 698 henkilöllä verrattuna vuotta aikaisempaan. Uudellamaalla lasku oli 29,7 prosenttia, mikä oli Ahvenanmaan (-42,5 %) jälkeen Suomen parasta. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli huhtikuun lopussa 9,0 prosenttia, mikä vastaa koko Suomen keskiarvoa (9,1 %).

NTM-centralen i Nyland genomför kartläggningar av källor i områdena Första och Andra Salpausselkä23.5.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

NTM-centralen i Nyland utreder källornas tillstånd och eventuella iståndsättningsbehov. Utredningsobjekten är områdena Första och Andra Salpausselkä i Raseborg, Lojo, Vichtis, Högfors, Hyvinge och Mäntsälä. Terrängkartläggningar görs under sommaren och hösten 2022. Källor i naturtillstånd är sällsynta i södra Finland. Källorna har försvunnit eller förändrats särskilt till följd av dikning, men genom iståndsättning kan de återställas nära sitt naturtillstånd. Tack vare iståndsättningsåtgärderna för källorna har värdefulla arter möjlighet att återhämta sig. Sådana allt mer sällsynta arter är till exempel många orkidéer, såsom knottblomster och kärrknipprot. Utredningarna är en del av livsmiljöprogrammet Helmi som finansieras av miljöministeriet och där naturmiljöer iståndsätts. Vid iständsättningarna kontaktas markägarna och de egentliga iståndsättningsarbetena utförs med markägarnas samtycke.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum