Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Utrikesminister Haavisto deltar i ett högnivåsammanträde i FN:s råd för mänskliga rättigheter och i nedrustningskonferensen i Genève

Dela
Utrikesminister Pekka Haavisto besöker Genève i Schweiz den 26–27 februari. Han kommer att hålla Finlands nationella anförande vid högnivåsegmentet för den 52:a sessionen i FN:s råd för mänskliga rättigheter den 27 februari.

Rådet för mänskliga rättigheter är FN:s viktigaste mellanstatliga organ för att skydda och främja de mänskliga rättigheterna.

”FN:s råd för mänskliga rättigheter har ett viktigt mandat att se till att de mänskliga rättigheterna tillgodoses i hela världen. Att komma ihåg detta är av särskild betydelse när vi i år firar 75-årsdagen av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Dessa rättigheter tillhör alla och alla FN:s medlemsländer har förbundit sig till att agera i enlighet med förklaringen”, säger minister Haavisto.

Finlands medlemsskapsperiod i rådet för mänskliga rättigheter började vid ingången av 2022. Som medlem främjar Finland systematiskt kvinnors och flickors rättigheter, jämställdhet, rättigheterna för personer och grupper i utsatt ställning och fullgörandet av ansvarsskyldigheten. Att stötta det arbete som det fria civilsamhället, människorättsförsvararna och FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter gör står också starkt i centrum under Finlands medlemskapsperiod.

Utrikesminister Haavisto deltar också i nedrustningskonferensens sammanträde på hög nivå. Haavisto håller Finlands nationella anförande vid nedrustningskonferensen. Vidare ska minister Haavisto delta i ett av Finland ordnat sidoevenemang som begrundar hur rättigheterna för personer med funktionssättning blir tillgodosedda vid konflikter.

Minister Haavisto har ett enskilt möte med bland annat FN:s generalsekreterare António Guterres. Haavisto har också flera möten med andra länders utrikesministrar och ledare för internationella organisationer. Under diskussionerna i Genève behandlas bland annat Rysslands olagliga anfallskrig mot Ukraina som Finland bestämt fördömt, och det aktuella läget i Afghanistan, Iran och Palestinska området.

Ytterligare information:

Sampo Saarinen, utrikesministerns diplomatiska rådgivare, tfn +358 295 350 404

Ann-Mari Fröberg, teamledare, enheten för politiska frågor om mänskliga rättigheter, tfn +358 295 350 896

Suvi Tuominen, ambassadråd, enheten för politiska frågor om mänskliga rättigheter, tfn +358 295 350 735

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Läs mer:

Finland i FN:s råd för mänskliga rättigheter

Finlands ständiga representation i Genève

Webbplatsen för FN:s råd för mänskliga rättigheter (på engelska)

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Laivastokatu 22, PL 176
00023 Valtioneuvosto

0295 16001http://um.fi

Följ Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

EU Foreign Affairs Council to discuss Russia’s aggression against Ukraine and matters concerning Tunisia19.3.2023 15:07:13 EET | Press release

EU foreign ministers will convene in Brussels on 20 March. A joint session of EU foreign and defence ministers will be held on the same day. Minister for Foreign Affairs Pekka Haavisto will represent Finland at the Foreign Affairs Council meeting. Minister for Foreign Affairs and Minister of Defence Antti Kaikkonen will represent Finland at the joint session. In addition, Minister Haavisto and Minister Kaikkonen will meet NATO Secretary General Jens Stoltenberg.

EU:s utrikesråd diskuterar Tunisien och Rysslands anfallskrig mot Ukraina19.3.2023 15:06:47 EET | Tiedote

EU:s utrikesministrar sammanträder i utrikesrådet i Bryssel den 20 mars. Samma dag håller också EU:s utrikes- och försvarsministrar ett gemensamt möte. Utrikesminister Pekka Haavisto företräder Finland vid mötet i utrikesrådet. Vid det gemensamma mötet representeras Finland av utrikesministern och försvarsminister Antti Kaikkonen. Minister Haavisto och minister Kaikkonen träffar också Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg.

EU:n ulkoasiainneuvosto keskustelee Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaan ja Tunisiasta19.3.2023 15:06:12 EET | Tiedote

EU-maiden ulkoministerit kokoontuvat Brysselissä 20. maaliskuuta. Samana päivänä järjestetään myös EU:n ulko- ja puolustusministerien yhteisistunto. Ulkoministeri Pekka Haavisto edustaa Suomea ulkoasiainneuvoston kokouksessa. Yhteisistunnossa Suomea edustaa ulkoministerin lisäksi puolustusministeri Antti Kaikkonen. Ministeri Haavisto ja ministeri Kaikkonen tapaavat myös Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin.

Finland issues its fourth National Action Plan on Women, Peace and Security13.3.2023 16:48:32 EET | Press release

Finland’s new National Action Plan on Women, Peace and Security was published on 13 March. This is Finland’s fourth National Action Plan (NAP), extending from 2023 to the end of 2027. The NAP is the result of a broad-based stakeholder collaboration. Its key objective is to strengthen women’s participation in the area of peace and security, and thereby support efforts to build sustainable peace.

Finlands fjärde handlingsplan för ”Kvinnor, fred och säkerhet” har publicerats13.3.2023 16:46:48 EET | Tiedote

Den nya nationella handlingsplanen som handlar om kvinnor, fred och säkerhet gavs ut den 13 mars. Det är Finlands fjärde handlingsplan och den gäller åren 2023–2027. Det centrala målet för handlingsplanen, som utarbetats i brett samarbete med berörda parter, är att i högre grad engagera kvinnor i freds- och säkerhetsarbetet och därigenom bidra till att bygga upp en hållbar fred.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum