Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Utrikesminister Haavisto deltar i OSSE:s utrikesministermöte i Łódź, Polen

Dela

Utrikesminister Pekka Haavisto deltar i ministerrådsmötet för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) i Łódź i Polen den 30 november–1 december. I år är Polen ordförande i OSSE.

Ministerrådsmötet kommer att behandla de omfattande konsekvenser som Rysslands anfallskrig har för säkerhetsläget i Europa och OSSE:s verksamhet. I minister Haavistos program ingår flera bilaterala möten.

Finland har åtagit sig att arbeta för stabilitet och fred i Europa. Trots det sämre säkerhetsläget i Europa är OSSE ett viktigt forum för dialog mellan OSSE-länderna, och en stor del av organisationens verksamhet består av insatser för konfliktlösning i OSSE:s område. I OSSE deltar 57 länder, det vill säga alla europeiska och centralasiatiska länder samt Förenta staterna och Kanada.

Organisationen arbetar med tre dimensioner av säkerhet som följer de så kallade korgarna som man enades om redan 1975 i Helsingfors: den politisk-militära dimensionen, den ekonomiska och miljörelaterade dimensionen och den mänskliga dimensionen. Finland är ordförande i OSSE år 2025.

Mötets offentliga delar kan följas på OSSE:s webbplats.


Ytterligare information

Johanna Lukkarila, utrikesminister Haavistos diplomatiska rådgivare, tfn +358 295 350 323

Minna Laajava, chef för enheten för säkerhetspolitik och krishantering, tfn +358 295 350 128

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Laivastokatu 22, PL 176
00023 Valtioneuvosto

0295 16001http://um.fi