Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Utrikesministeriet: Finlands, Sveriges och Turkiets samarbetsmekanism sammanträdde i Stockholm

Dela

Det andra mötet för Finlands, Sveriges och Turkiets permanenta gemensamma mekanism hölls den 25 november.

Vid mötet konstaterades att samarbetet mellan ministerierna och andra myndigheter har intensifierats på expertnivå och att Finland och Sverige har gjort framsteg i genomförandet av samförståndsdokumentet. Dessutom kom man överens om fortsatt samarbete.

Mer information:
Päivi Kairamo, ambassadör, samarbete mot terrorism, utrikesministeriet, tfn +358 295 350186

Medier:
Utrikesministeriets mediejour, tfn +358 40 551 6571

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Laivastokatu 22, PL 176
00023 Valtioneuvosto

0295 16001http://um.fi