ELY-keskukset

Utrotning av amursömnfisk pågår i Egentliga Finland

Dela

Fiskerienheten vid NTM-centralen i Egentliga Finland arbetar tillsammans med företaget LS Kalavesien Hoito Oy för att utrota den som invasiv främmande art klassificerade amursömnfisken (Perccottus glenii) ur en damm i Egentliga Finland. Målet är att utrota hela förekomsten av amursömnfisk.

Amursömnfisken är en effektiv rovfisk som förökar sig snabbt och tål extrema levnadsförhållanden. Bild: Sanna Kuningas, Naturresursinstitutet
Amursömnfisken är en effektiv rovfisk som förökar sig snabbt och tål extrema levnadsförhållanden. Bild: Sanna Kuningas, Naturresursinstitutet

Åtgärden påbörjades i mitten av november och hur väl den lyckas klarnar på våren efter islossningen. Amursömnfiskarna elimineras med en biologiskt nedbrytbar lösning som innehåller rotenon. Den är väldigt giftig för fiskar och vattendjur, men mindre giftig för däggdjur och fåglar. Behandlingen medför ingen risk för människors hälsa.

Preliminärt ser det ut som att utrotningen kan lyckas, berättar fiskeribiolog Juhani Salmi från NTM-centralen i Egentliga Finland.

Den första och hittills enda kända förekomsten av amursömnfisk upptäcktes i Finland i augusti 2022 i den damm som nu är föremål för behandlingen. Fort stod det klart att amursömnfisken hade lyckats föröka sig i dammen. Amursömnfisken förökar sig snabbt och är en effektiv rovfisk. Av de invasiva främmande fiskarter som upptäckts i Finland utgör amursömnfisken eventuellt det största hotet mot våra ursprungliga vattenlevande arter. Arten har satts ut i dammen uppsåtligen av en människa. Elimineringen påbörjades snabbt för att undvika större skada och uppsåtlig spridning.

Amursömnfisk har klassificerats som invasiv främmande art i hela EU. Det är förbjudet att importera, inneha och släppa ut amursömnfisk i miljön (Lag om hantering av risker orsakade av främmande arter 1709/2015, Lag om fiske 379/2015, Strafflag 1889/39). Om den person som släppt ut amursömnfiskarna tas fast, kan denna person utöver de lagstadgade straffen också åläggas att ersätta kostnaderna för elimineringen av förekomsten. Kostnaderna kan snabbt stiga till flera tusentals euro även för ett litet enskilt objekt.

För att bekämpningen av invasiva främmande arter ska lyckas är det viktigt att meddela observationer av främmande arter på webbplatsen vieraslajit.fi. Om möjligt är det bra att till rapporten bifoga en bild av den upptäckta arten.

Med främmande arter avses växter, djur eller andra organismer som människan oavsiktligt eller avsiktligt har introducerat utanför artens naturliga utbredningsområde. Invasiva främmande arter hotar den biologiska mångfalden eller relaterade ekosystemtjänster.

Länkar:

vieraslajit.fi: amursömnfisk

Ytterligare upplysningar:

Fiskeribiolog Juhani Salmi, NTM-centralen i Egentliga Finland, tfn 0295 023 026, fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi

Bilder

Amursömnfisken är en effektiv rovfisk som förökar sig snabbt och tål extrema levnadsförhållanden. Bild: Sanna Kuningas, Naturresursinstitutet
Amursömnfisken är en effektiv rovfisk som förökar sig snabbt och tål extrema levnadsförhållanden. Bild: Sanna Kuningas, Naturresursinstitutet
Ladda ned bild

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Helpotusta teknologiateollisuuden ja sosiaali- ja terveysalan osaajapulaan: Uusia valtakunnallisia palveluita työperäiseen maahanmuuttoon25.1.2023 11:01:15 EET | Tiedote

Uusien palvelupakettien tavoitteena on, että työnantajat saavat valmiita ammatti- ja erityisosaajia töihin Suomeen. Tarvittava osaaminen on tunnistettu ja testattu sekä työssä tarvittava suomen kieli on koulutettu jo lähtömaassa. Työnantajille tarjotaan räätälöityä palvelua, jossa työnantajan maksuosuus on puolet.

Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon Sun 2 Oy:n Huittisten aurinkovoimalahankkeen YVA-ohjelmasta (Varsinais-Suomi, Satakunta)25.1.2023 09:40:51 EET | Tiedote

Sun 2 Oy on toimittanut 20.10.2022 Varsinais-Suomen ELY-keskukselle ympäristövaikutusten arviointiohjelman, joka koskee teollisen mittaluokan aurinkovoimalan toteuttamista Huittisiin. Hankealue sijaitsee lähimmillään noin 3 kilometriä lounaaseen Lauttakylän taajamasta ja rajautuu länsilaidaltaan Säkylän kunnan rajaan.

Fonden för en rättvis omställning FRO stärker regionernas livskraft och främjar den gröna omställningen (Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Österbotten, Satakunta)18.1.2023 09:18:42 EET | Tiedote

Landskapen i Västra Finland får tillgång till sammanlagt 137,9 milj. € ny EU-finansiering under programperioden 2021–2027. Finansieringen kommer från EU:s nya fond för rättvis omställning, även känd under förkortningarna FRO eller JTF (Just Transition Fund). Hela Finland får 465 miljoner euro. Avsikten är att finansiera arbetsplatser och möjligheter till affärsverksamhet inom den gröna ekonomin samt att utveckla grön teknologi.

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto JTF vahvistaa alueiden elinvoimaa sekä edistää vihreää siirtymää (Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Satakunta)18.1.2023 09:18:42 EET | Tiedote

Länsi-Suomen maakuntiin kohdistuu yhteensä 137,9 milj. € uutta EU-rahoitusta ohjelmakaudella 2021–2027. Rahoitus on peräisin EU:n uudesta oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta, joka tunnetaan myös lyhyesti nimellä JTF (Just Transition Fund). Koko Suomen alueelle rahasto tuo 465 miljoonaa euroa. Rahoituksella tuetaan vihreän talouden työpaikkoja ja liiketoimintamahdollisuuksia, sekä vihreän teknologian ratkaisujen kehittämistä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum