Digi- ja väestötietovirasto

Utsattes din organisation för ett dataintrång eller ett dataläckage? Suomi.fi-webbtjänsten erbjuder nu samlade anvisningar

Dela

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har i Suomi.fi-webbtjänsten publicerat en elektronisk guide för organisationer som utsatts för dataintrång eller dataläckage. Guiden ger företag, samfund och andra organisationer information om hur de ska agera, om de misstänker att deras organisation utsatts för dataintrång eller om sekretessbelagda handlingar har läckt ut från organisationen till offentligheten.

Den nya guiden i Suomi.fi-webtjänsten berättar hur en organisation ska gå till väga vid en akut situation, hur den kan förhindra ytterligare skador och var man kan söka hjälp för att utreda det som skett. Guiden ger också nyttiga råd om vad det man bör göra efter krisen, för att något motsvarande inte ska inträffa på nytt. Med hjälp av guiden kan man också kontrollera hur väl organisationen förberett sig för dataintrång. 

”Också för organisationen innebär ett dataintrång eller ett dataläckage en kris, som i allmänhet kommer som en överraskning. I en dylik situation utsätts organisationen för väldigt många frågor från bekymrade kunder, media och andra håll”, berättar överdirektör Timo Salovaara från avdelningen Tjänster vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. 

”För organisationer är situationen ofta lika kaotisk och oklar som den är för dem som utsatts för en dataläcka i sitt privatliv. Därför ville vi lätta också på organisationernas vånda i ett dylikt läge. Jag hoppas att den guide vi har publicerat hjälper olika organisationer att agera i dylika krissituationer och att förhindra eventuella ytterligare skador så effektivt som möjligt”, tillägger Salovaara. 

Guiderna för medborgare och organisationer producerades i samarbete 

Den nya guiden är en fortsättning på den guide som publicerades våren 2021. I den ges anvisningar om vad en privatperson bör göra om hen misstänker att personuppgifterna kommit i fel händer. Guiderna har publicerats på finska, svenska och engelska. 

Bakgrunden till båda guiderna är dataintrånget mot Vastaamo som fått stor publicitet och som ledde till att kundernas personuppgifter i stor utsträckning läckte ut på internet. Som en uppföljningsåtgärd för handläggandet av läckan fastställde regeringen att man förverkligar en service som gör det enklare att agera vid en dataläcka. 

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har planerat den nya guiden tillsammans med den offentliga förvaltningen och organisationer inom den privata sektorn. Produktionen av tjänster för olika situationer förutsätter såväl insikt om kundernas behov som ett smidigt samarbete över organisationsgränser. 

Finlands Näringsliv EK, Helsingforsnejdens handelskammare, de finländska cyberexperternas frivilligorganisation KyberVPK, Transport- och kommunikationsverket Traficoms Cybersäkerhetscenter, Polisen, Polisyrkeshögskolan, Företagarna i Finland, Dataombudsmannens byrå samt Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira har medverkat i produktionen av den guide som avsetts för organisationer.

Kolla guiderna i Suomi.fi-webbtjänsten:

Uppgifter har stulits eller läckt ut från min organisation – guide för organisationer 

Mina personuppgifter har stulits eller läckt ut – guide för medborgare 

Nyckelord

Kontakter

Om

Digi- ja väestötietovirasto
Digi- ja väestötietovirasto
Lintulahdenkuja 2
00530 HELSINKI

0295 536 000 (vaihde)http://dvv.fi

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata främjar digitaliseringen av samhället, tryggar tillgången till information och erbjuder tjänster för kundernas livshändelser.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sörjer för den grundläggande administrationen av befolkningsdatasystemet och digitaliseringen av samhället. Till myndighetens uppgifter hör bland annat borgerliga vigslar, namn- och adressändringar, förmynderskaps- och intressebevakningsärenden, administration av befolkningsdatasystemet, utveckling av lösningar för elektronisk identitet samt utveckling och underhåll av centraliserade stödtjänster för e-tjänster. Dessa stödtjänster för e-tjänster omfattar bland annat Suomi.fi-webbtjänsten, elektroniska myndighetsmeddelanden (Suomi.fi-meddelanden) samt fullmakter att sköta ärenden för andras räkning (Suomi.fi-fullmakter).

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata inrättades år 2020 och lyder under finansministeriet. Ämbetsverket uppstod 1.1.2020 när Befolkningsregistercentralen och magistraterna sammanförs till en ny helhet.

http://dvv.fi/sv

Följ Digi- ja väestötietovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Digi- ja väestötietovirasto

Once again, over 50,000 Finns will receive this year a special greetings card18.1.2022 08:00:00 EET | Press release

Perhaps Finland’s most anticipated postcard will be delivered to the homes of tens of thousands of citizens in January 2022, when young people born in 2004 will be congratulated on their 18th birthday. In this joint message from the authorities and public administration organisations, people who are reaching adulthood receive congratulations and a reminder of how their civil rights and obligations are increasing.

Confusing digital service increases the need for digital support: new recommendations encourage investments in quality10.12.2021 07:00:00 EET | Press release

A high-quality digital service is easy to use, and digital support is also available for using it. Using a confusing digital service, on the other hand, is not easy even to someone with digital skills. The recommendations published today by the Digital and Population Data Services Agency encourage investments also in the quality of digital services and digital support for businesses and communities.

Konfunderande digitjänster ökar behovet av digistöd - Nya rekommendationer uppmuntrar till att satsa på kvalitet10.12.2021 07:00:00 EET | Tiedote

En digitjänst av hög kvalitet är lätt att använda och det finns även digistöd för att använda den. Att använda en konfunderande digitjänst är ofta svårt till och med för den som är digitalt skicklig. De rekommendationer som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata publicerade idag uppmuntrar till att satsa på kvaliteten på företagens och sammanslutningarnas digitjänster och digistöd.

Financing provided to make digital support a permanent service for citizens and businesses3.12.2021 09:10:00 EET | Press release

The Ministry of Finance has granted the Digital and Population Data Services Agency EUR 1.8 million for building an operating model for digital support. A pilot project is to be completed in 2022, and the model is to be later adopted nationwide as a permanent service. The financing was granted from the Programme for the Promotion of Digitalisation. One of the programme objectives is to expand the national operating model to cover digital support to business operators.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum