Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Utställningen Föremål emellan presenterar estniska konstnärers tolkningar av HAM:s samlingsverk

Dela

I utställningen Föremål emellan presenteras verk som skaffats till HAM:s samling under de senaste tio åren i en dialog med estniska nutidskonstnärers verk. Utställningen grundar sig på kuratorn Denis Maksimovs spelifierade metod. Maksimov har bjudit in fem konstnärer från Estland för att reagera på HAM:s samlingsverk genom att välja ett motpar från sin egen produktion som ska ställas ut tillsammans med verket.

Maiju Salmenkivi: Light Carnival, 2011 / Bild: HAM/Hanna Kukorelli
Maiju Salmenkivi: Light Carnival, 2011 / Bild: HAM/Hanna Kukorelli

Konstnärerna som förenas genom dialogen mellan deras verk är Pekka Niittyvirta och Taavi Suisalu, nabbteeri och Sigrid Viir, Maiju Salmenkivi och Merike Estna, Azar Saiyar och Flo Kasearu samt Sauli Sirviö & Johannes Rantapuska och Edith Karlson. Genom sina egna verk presenterar de estniska konstnärerna tolkningar av HAM:s samlingsverk. Deras uppmärksamhet kan ha riktats mot såväl konstverkets innehåll som dess form, färg eller vilken som helst yttre egenskap hos verket.

Innehållet i och formerna för utställningens verk är mångahanda: konstnärerna granskar teknologiskt stödda sätt att observera, minnet och historieberättande samt människors kopplingar till olika platser. Istället för en tematisk ram som förenar verken är utställningens bärande idé att fokusera på konstverk som objekt. Maksimovs utställningskoncept anknyter till ett tänkande som strävar bort från människocentreringen, där man uppmärksammar objektens funktionalitet och växelverkan mellan dem. Också publiken uppmuntras att betrakta verken på nya sätt och att reflektera över att se på konsten som sådan.

Föremål emellan ställs ut i lokalen HAM mix, där utgångspunkten för utställningarna är museets egna samlingar. Syftet med HAM mix-utställningarna är att skapa en levande växelverkan mellan samlingarna och aktuella teman och kuratoriska tillvägagångssätt. I utställningen som betonar växelverkan mellan konstverken dryftas också tanken om den lokala aspekten som referensram för HAM:s samling. Nutidskonstnärerna som lever och arbetar i Finland och Estland delar en nära kulturell och samhällelig verklighet på båda sidor om Finska viken.

Utställningen har skapats i samarbete med galleriet Temnikova & Kasela i Tallinn.

Föremål emellan / HAM Helsingfors konstmuseum 4.2–29.5.2022

Pressbilder:
https://www.hamhelsinki.fi/sv/ham-info/till-medier/ (lösenord: hammedia)

HAM Helsingfors konstmuseum
Tennispalatset, Södra Järnvägsgatan 8
00100 Helsingfors
Öppet: ti 10–17.30, on–sö 11.30–19, stängt på må
Fritt inträde

Nyckelord

Kontakter

amanuens Saara Karhunen, HAM, tfn 040 484 9571, saara.karhunen@hel.fi.
Ingen presstillställning ordnas om utställningen. Förhandsbesök för medier: informatör Karri Buchert, tfn 050 304 6707,karri.buchert@hel.fi.

Bilder

Maiju Salmenkivi: Light Carnival, 2011 / Bild: HAM/Hanna Kukorelli
Maiju Salmenkivi: Light Carnival, 2011 / Bild: HAM/Hanna Kukorelli
Ladda ned bild

Länkar

Om

Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialahttps://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/

HAM Helsingfors konstmuseum

HAM Helsingfors konstmuseum förvaltar Helsingforsbornas egen konstsamling, till vilken hör över 9000 verk. HAM sköter om och utökar konstsamlingen, till vilken också stadens offentliga konstverk hör. I Tennispalatsets inhemska och internationella utställningar presenterar HAM modern konst och samtidskonst. HAM Helsingfors konstmuseum

Följ Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum