Uttalande av Finland och Förenade kungariket

Dela

Republikens president Sauli Niinistö och Storbritanniens premiärminister Boris Johnson undertecknar ett uttalande av Finland och Förenade kungariket den 11 maj 2022 på Presidentens slott.

Uttalandet får publiceras den 11 maj 2022 kl. 19.30 eller när det har undertecknats i början av den gemensamma presskonferensen med president Niinistö och premiärminister Johnson. Originalspråket i uttalandet är engelska.

Presskonferensen kan följas i direktsändning på adressen https://presidentti.videosync.fi/live 

Uttalande av Finland och Förenade kungariket

Republiken Finland och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland upprepar vår gemensamma önskan om ett fördjupat försvars- och säkerhetssamarbete anpassat för alla omständigheter.

Vi är fast beslutna att försvara den europeiska säkerhetsordningens principer. Med beaktande av det försämrade säkerhetsläget i Europa vill vi ytterligare intensifiera vårt säkerhets- och försvarssamarbete och stärka vår ömsesidiga solidaritet. Vi kommer att bygga vidare på vårt befintliga, etablerade samarbete och tillsammans arbeta för att vidareutveckla vår förmåga.

Vi fördömer Rysslands pågående invasion av Ukraina och kräver att Ryska federationen omedelbart upphör med fientligheterna, drar tillbaka sina trupper från Ukraina och inleder fredsförhandlingar på allvar. Vi har ökat vårt stöd till Ukraina, bland annat i form av vapenmateriel, och är fast beslutna att hjälpa ukrainarna att återuppbygga sitt land när Rysslands militära offensiv är över.

Finland uppskattar Förenade kungarikets starka engagemang för säkerheten i Östersjöregionen, till exempel de brittiska trupperna i Estland som en del av Natos närvaro och den brittiskledda Joint Expeditionary Force-styrkan, där Finland är medlem.

Förenade kungariket är en orubblig förespråkare för Natos politik för öppna dörrar. Förenade kungariket uppskattar Finlands insats för att skapa säkerhet i Östersjöregionen, i Nordeuropa och i andra delar av världen. Förenade kungariket är övertygat om att om Finland skulle besluta sig för att ansöka om medlemskap i Nato, skulle landet bidra till säkerheten i hela den nordatlantiska regionen. Finland och Förenade kungariket har gemensamma säkerhetsintressen, och Förenade kungariket är redo att med alla nödvändiga medel bistå Finland i dess strävanden.

Vi bekräftar att, om ett av länderna drabbas av en katastrof eller ett angrepp, kommer Finland och Förenade kungariket på begäran av det drabbade landet att bistå varandra på många olika sätt, vilket kan inbegripa militära medel. Samarbetet sker i sin helhet inom ramarna för vartdera landets säkerhets- och försvarspolitik och är avsett att komplettera, inte ersätta, det befintliga europeiska och euroatlantiska samarbetet.

Finland och Förenade kungariket kommer att intensifiera och fördjupa sitt samarbete, bland annat för att motverka hybridhot och påverkansoperationer. Informationsutbyte och underrättelsesamarbete spelar en viktig roll när det gäller att motverka hybridhot och skydda kritisk infrastruktur. Länderna kommer tillsammans att arbeta för att upprätthålla en gemensam lägesuppfattning, stärka dataskyddet och motverka cyberhot.

Vi kommer att fortsätta hålla regelbundna bilaterala samråd om utrikes- och säkerhetspolitiska frågor. Dessa samråd är viktiga för att fördjupa partnerskapet mellan Finland och Förenade kungariket.

De långvariga och starka förbindelserna mellan Finland och Förenade kungariket inom försvaret bidrar till stabiliteten och säkerheten i Nordeuropa. Det bilaterala försvarssamarbetet mellan Finland och Förenade kungariket bygger på det ramdokument som undertecknades 2016. Vi kommer att uppdatera ramdokumentet för att ytterligare fördjupa och stärka vårt samarbete och ta hänsyn till förändringarna i vår säkerhetsmiljö.

Detta dokument är en politisk förklaring och inte ett rättsligt bindande åtagande enligt internationell rätt.

Om

Tasavallan presidentin kanslia
Tasavallan presidentin kanslia
Mariankatu 2
00170 Helsinki

http://www.presidentti.fi

Följ Tasavallan presidentin kanslia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tasavallan presidentin kanslia

President Niinistö på arbetsbesök till Washington17.5.2022 15:37:34 EEST | Kutsu

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 34/2022 17.5.2022 Republikens president Sauli Niinistö gör ett arbetsbesök i Förenta staterna och träffar Förenta staternas president Joseph R. Biden tillsammans med Sveriges statsminister Magdalena Andersson torsdagen den 19 maj 2022. Vid ett möte i Vita huset diskuterar presidenterna och statsminister Andersson bland annat Finlands och Sveriges medlemskap i Nato, det ryska anfallskriget i Ukraina samt förhållandet mellan Europa och Förenta staterna i ett förändrat säkerhetspolitiskt läge. På president Niinistös program står förutom diskussionerna i Vita huset även möten med andra politiska aktörer. President Niinistö och president Biden träffades senast den 4 mars 2022 i Washington. På grund av president Niinistös arbetsbesök i Förenta staterna flyttas Österrikes förbundspresident Alexander Van der Bellens arbetsbesök i Finland den 19–20 maj till en senare tidpunkt. Till medierna (ej offentligt) Medier är välkomna att bevaka besöket. Medi

Presidentti Niinistö työvierailulle Washingtoniin17.5.2022 15:36:11 EEST | Kutsu

Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 34/2022 17.5.2022 Tasavallan presidentti Sauli Niinistö tekee työvierailun Yhdysvaltoihin ja tapaa Yhdysvaltain presidentti Joseph R. Bidenin yhdessä Ruotsin pääministeri Magdalena Anderssonin kanssa torstaina 19. toukokuuta 2022. Valkoisessa talossa järjestettävässä tapaamisessa presidentit ja pääministeri Andersson keskustelevat muun muassa Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydestä, Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa sekä Euroopan ja Yhdysvaltain suhteesta muuttuneessa turvallisuustilanteessa. Valkoisen talon keskustelujen lisäksi presidentti Niinistön ohjelmassa on myös muita tapaamisia eri poliittisten toimijoiden kanssa. Presidentti Niinistö ja presidentti Biden tapasivat edellisen kerran 4. maaliskuuta 2022 Washingtonissa. Presidentti Niinistön Yhdysvaltain-työvierailun vuoksi Itävallan liittopresidentti Alexander Van der Bellenin työvierailu Suomeen 19.–20. toukokuuta siirtyy toiseen ajankohtaan. Toimituksille tiedoksi (ei julkisuuteen) Media on

President Niinistö to make a working visit to Washington D.C.17.5.2022 15:34:47 EEST | Press release

Office of the President of the Republic of Finland Press release 34/2022 17 May 2022 President of the Republic of Finland Sauli Niinistö will make a working visit to the United States and meet with President of the United States Joseph R. Biden, together with Prime Minister of Sweden Magdalena Andersson, in Washington D.C. on Thursday, 19 May 2022. At the meeting, the Presidents and Prime Minister Andersson will discuss, among other things, Finland’s and Sweden’s NATO membership, Russia’s warfare in Ukraine and the relationship of Europe and the United States in the changed security situation. In addition to the discussions in the White House, President Niinistö’s programme also includes other meetings with various political actors. President Niinistö and President Biden last met on 4 March 2022 in Washington D.C. Due to President Niinistö’s working visit to the United States, Federal President of the Republic of Austria Alexander Van der Bellen’s working visit to Finland on 19–20 May

President Niinistö på arbetsbesök till Washington17.5.2022 15:33:54 EEST | Tiedote

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 34/2022 17.5.2022 Republikens president Sauli Niinistö gör ett arbetsbesök i Förenta staterna och träffar Förenta staternas president Joseph R. Biden tillsammans med Sveriges statsminister Magdalena Andersson torsdagen den 19 maj 2022. Vid ett möte i Vita huset diskuterar presidenterna och statsminister Andersson bland annat Finlands och Sveriges medlemskap i Nato, det ryska anfallskriget i Ukraina samt förhållandet mellan Europa och Förenta staterna i ett förändrat säkerhetspolitiskt läge. På president Niinistös program står förutom diskussionerna i Vita huset även möten med andra politiska aktörer. President Niinistö och president Biden träffades senast den 4 mars 2022 i Washington. På grund av president Niinistös arbetsbesök i Förenta staterna flyttas Österrikes förbundspresident Alexander Van der Bellens arbetsbesök i Finland den 19–20 maj till en senare tidpunkt.

Presidentti Niinistö työvierailulle Washingtoniin17.5.2022 15:32:57 EEST | Tiedote

Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 34/2022 17.5.2022 Tasavallan presidentti Sauli Niinistö tekee työvierailun Yhdysvaltoihin ja tapaa Yhdysvaltain presidentti Joseph R. Bidenin yhdessä Ruotsin pääministeri Magdalena Anderssonin kanssa torstaina 19. toukokuuta 2022. Valkoisessa talossa järjestettävässä tapaamisessa presidentit ja pääministeri Andersson keskustelevat muun muassa Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydestä, Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa sekä Euroopan ja Yhdysvaltain suhteesta muuttuneessa turvallisuustilanteessa. Valkoisen talon keskustelujen lisäksi presidentti Niinistön ohjelmassa on myös muita tapaamisia eri poliittisten toimijoiden kanssa. Presidentti Niinistö ja presidentti Biden tapasivat edellisen kerran 4. maaliskuuta 2022 Washingtonissa. Presidentti Niinistön Yhdysvaltain-työvierailun vuoksi Itävallan liittopresidentti Alexander Van der Bellenin työvierailu Suomeen 19.–20. toukokuuta siirtyy toiseen ajankohtaan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum