Lapsiasiavaltuutettu

Uusi selvitys romanilasten ja -nuorten hyvinvoinnista ja oikeuksien toteutumisesta

Jaa
Ny utredning om romska barn och ungas välfärd och rättigheter
Kuvalähde: ”Enemmän samanlaisia kuin erilaisia : Romanilasten ja -nuorten hyvinvointi ja heidän oikeuksiensa toteutuminen Suomessa”, Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2009:2. (Linkki julkaisuun tiedotteen lopussa)
Kuvalähde: ”Enemmän samanlaisia kuin erilaisia : Romanilasten ja -nuorten hyvinvointi ja heidän oikeuksiensa toteutuminen Suomessa”, Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2009:2. (Linkki julkaisuun tiedotteen lopussa)

Lapsiasiavaltuutetun toimisto ja kansallinen lapsistrategia käynnistävät selvitystyön romanilasten ja -nuorten hyvinvoinnista ja oikeuksien toteutumisesta Suomessa. Aihetta tarkastellaan lasten ja nuorten näkökulmista. Selvitys toteutetaan yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriössä toimivan romaniasiain neuvottelukunnan (RONK) kanssa.

– YK:n lapsen oikeuksien komitea on päätelmissään todennut, että Suomen tulee ottaa romanilasten oikeudet aiempaa paremmin huomioon. Lasten oikeuksien toteutumisesta on meillä hyvin vähän tietoa, lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen kertoo.

Lapsiasiavaltuutetun toimistossa romanilasten näkemyksiä ja elämää on selvitetty yli kymmenen vuotta sitten. Tällöin lapset ja nuoret pohtivat haastatteluissa esimerkiksi sitä, miten oman romani-identiteetin voi säilyttää vahvana suomalaisen yhteiskunnan tarjoamissa raameissa, mitä hyvä elämä on ja millaista sen haluaisi olevan. Nyt käynnistettävä selvitys on osa kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmaa ja sen rahoittama.

– Pidämme tämän selvityksen toteuttamista tärkeänä. Myös alueelliset romaniasiain neuvottelukunnat ovat mukana selvityksen suunnittelussa ja toteutuksen tukemisessa, sanoo erityisasiantuntija Janette Grönfors sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Lapsiasiavaltuutettu kutsuu lapsia ja nuoria osallistumaan selvitykseen

Selvityksen toteuttavat lapsiasiavaltuutetun toimistossa erikoistutkija Elina Weckström, tutkimusavustaja Karri Kekkonen ja suunnittelija Outi Kekkonen.

Selvityksen tulokset kertovat lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja oikeuksien toteutumisesta heidän omasta näkökulmastaan. Lapset ja nuoret ovat mukana selvityksen toteuttajina ja vaikuttavat siihen, mitä selvityksessä kysytään. Romanisidosryhmät ovat erittäin keskeisessä asemassa selvityksen toteutuksen kaikissa vaiheissa.

– Pidämme tärkeänä, että romanilasten ja -nuorten näkemyksistä saadaan kattavasti tietoa heiltä itseltään. Toivomme, että selvitykseen saadaan runsaasti vastauksia eri-ikäisiltä romanilapsilta ja -nuorilta eri puolilta Suomea, toiminnanjohtaja Tuula Åkerlund Romano Missiosta korostaa.

– Haastattelemme ensin useita 11–17-vuotiaita romanilapsia ja -nuoria eri puolilta Suomea heidän valitsemissaan paikoissa. Sen perusteella, mitä lapset ja nuoret ovat haastatteluissa kertoneet tärkeiksi asioiksi, laaditaan sähköinen kysely, jolla saadaan tietoa kattavasti ja suuremmalta lasten ja nuorten joukolta, erikoistutkija Elina Weckström kuvaa.

Selvitys ei valmistu ilman lasten ja nuorten apua. Heidän tavoittamisekseen lapsiasiavaltuutettu vetoaa romanilasten ja -nuorten läheisiin sekä heidän kanssaan työskenteleviin ammattilaisiin.

– Toivomme, että tietoa selvityksestä levitetään, jotta mahdollisimman moni lapsi ja nuori pääsisi osallistumaan tähän tärkeään hankkeeseen, lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen vetoaa.

Selvityksen tulokset julkaistaan alkuvuodesta 2023. Tulokset raportoidaan niin, ettei yksittäisiä vastaajia pysty tunnistamaan.

*****

Barnombudsmannens byrå och den nationella barnstrategin inleder en utredning om hur romska barn och ungas välfärd och rättigheter tillgodoses i Finland. Ämnet granskas ur barn och ungas perspektiv. Utredningen genomförs i samarbete med delegationen för romska ärenden i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet.

– FN:s barnrättskommitté har i sina slutsatser konstaterat att tillgodoseendet av romska barns rättigheter bör förbättras i Finland. Vi har väldigt litet information om tillgodoseendet av barnets rättigheter, berättar barnombudsmannen Elina Pekkarinen.

Romska barns synpunkter och liv har utretts av barnombudsmannens byrå för över tio år sedan. Då funderade intervjuade barn och unga till exempel på hur de kan bevara sin egen romsk identitet stark i det finländska samhället, vad ett gott liv innebär och hurdant de önskar att deras eget liv skulle vara. Den utredning som inleds är en del av genomförandeplanen för den nationella barnstrategin och finansieras av barnstrategin.

– Vi anser att det är viktigt att genomföra denna utredning. De regionala delegationerna för romska ärenden deltar i utredningens planering och stöder dess genomförande, berättar specialsakkunnig Janette Grönfors vid social- och hälsovårdsministeriet.

Barnombudsmannen bjuder in barn och unga att delta i utredningen

Utredningen genomförs vid barnombudsmannens byrå av specialforskare Elina Weckström, forskningsassistent Karri Kekkonen och planerare Outi Kekkonen.

Utredningens resultat berättar om barn och ungas välfärd och tillgodoseendet av deras rättigheter ur deras egen synvinkel. Barn och unga deltar i utredningens genomförande och påverkar de frågor som tas upp i utredningen. De romska intressentgrupperna har en mycket central roll under alla skeden av utredningens genomförande.

– Vi ser det som viktigt att vi får omfattande information om romska barn och ungas synpunkter av dem själva. Vi hoppas att få rikligt med svar av romska barn och unga i olika åldrar från olika håll i Finland till utredningen, betonar verksamhetsledare Tuula Åkerlund från Romano Missio.

– Först intervjuar vi 11–17-åriga romska barn och unga från olika håll i Finland på platser som de själva har valt. På basis av de frågor som barn och unga under intervjuerna har berättat vara viktiga upprättar vi sedan en digital enkät med vilken vi kommer att få omfattande information från en större grupp av barn och unga, berättar specialforskare Elina Weckström.

Utredningen kan inte genomföras utan barn och ungas hjälp. För att nå barn och unga vädjar barnombudsmannen till romska barn och ungas närstående samt yrkespersoner som arbetar med romska barn och unga.

– Vi hoppas att information om utredningen sprids så att så många barn och unga som möjligt får tillfälle att delta i detta viktiga projekt, säger barnombudsmannen Elina Pekkarinen.

Utredningens resultat kommer att publiceras i början av år 2023. Resultaten rapporteras så att enskilda respondenter inte kan identifieras.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Elina WeckströmErikoistutkija | SpecialforskareLapsiasiavaltuutetun toimisto | Barnombudsmannens byrå

Selvitys romanilasten hyvinvoinnista ja oikeuksien toteutumisesta
Selvitys saamelaislasten hyvinvoinnista ja oikeuksien toteutumisesta

Puh:0295 666 869elina.weckstrom@oikeus.fi

Mari LaitinenHallinnollinen avustaja | Administrativ assistentLapsiasiavaltuutetun toimisto | Barnombudsmannens byrå

Lapsiasiavaltuutetun haastattelupyynnöt

Puh:0295666868mari.laitinen@oikeus.fi

Janette GrönforsErityisasiantuntija | Specialsakkunnigsosiaali- ja terveysministeriö / RONK | social- och hälsovårdsministeriet / delegationen för romska ärenden

Puh:02951 63502janette.gronfors@gov.fi

Kuvat

Kuvalähde: ”Enemmän samanlaisia kuin erilaisia : Romanilasten ja -nuorten hyvinvointi ja heidän oikeuksiensa toteutuminen Suomessa”, Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2009:2. (Linkki julkaisuun tiedotteen lopussa)
Kuvalähde: ”Enemmän samanlaisia kuin erilaisia : Romanilasten ja -nuorten hyvinvointi ja heidän oikeuksiensa toteutuminen Suomessa”, Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2009:2. (Linkki julkaisuun tiedotteen lopussa)
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Lapsiasiavaltuutettu
Lapsiasiavaltuutettu
Vapaudenkatu 58 A
40100 Jyväskylä

0295 666 850http://lapsiasia.fi/

Lapsiasiavaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, josta on säädetty lailla (laki lapsiasiavaltuutetusta 1221/2004). Lapsiasiavaltuutettu antaa Suomen hallitukselle ja eduskunnalle lakisääteisen arvion lapsen oikeuksien ja hyvinvoinnin tilasta sekä raportoi määräajoin YK:n lapsen oikeuksien komitealle. Lapsiasiavaltuutettu tekee aloitteita ja antaa lausuntoja toimialansa teemoista. Lapsiasiavaltuutettu ei käsittele yksittäisen lapsen asioita.

* * * 

Barnombudsmannen är en självständig och oberoende statlig myndighet som grundats genom lagen om barnombudsmannen (1221/2004). Barnombudsmannen rapporterar till statsrådet och till Finlands riksdag om hur barn och unga mår och om hur deras rättigheter genomförs. Barnombudsmannen rapporterar också till FN:s kommitté för barnets rättigheter i anslutning till statens regelbundna rapportering. Barnombudsmannen påverkar bland annat genom att göra motioner, ge utlåtanden och delta i den samhälleliga diskussionen. Ombudsmannen har inte rätt att handla i ärenden som gäller enskilda barn.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Lapsiasiavaltuutettu

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme