Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Vaasan edustan merialueen yhteistarkkailua uusitaan osittain

Jaa

Vaasan edustalla meren vedenlaatuun ja vesieliöihin vaikuttavat vaihtelevissa määrin päästöt puhdistamoista, voimalaitoksista ja teollisuudesta. Merialueen yhteistarkkailuun sisältyy mm. vedenlaadun, kasviplanktonin ja pohjaeläinten tarkkailua sekä kalataloudellista tarkkailua. Ehdotus tarkkailuohjelmaksi vuosille 2021–2030 vastaa pääosin aiempaa yhteistarkkailua, mutta siihen sisältyy pienehköjä muutoksia, jotta tarkkailu voidaan sopeuttaa nykyisiin olosuhteisiin. Tilapäisille päästöille ja poikkeuksellisiin tilanteisiin tehdään tarvittaessa erillinen seurantasuunnitelma.

Yhteistarkkailussa otetaan vesinäytteitä neljä kertaa vuodessa noin kahdellakymmenellä näytteenottopaikalla. Vesinäytteiden tulosten avulla tarkkaillaan esimerkiksi veden lämpötilaa, suolapitoisuutta, sameutta, happiolosuhteita, happamuutta ja ravinnepitoisuuksia alueella.Metallipitoisuuksia tarkkaillaan yhdessä näytteenottopaikassa. Lisäksi kesäaikaan tarkkaillaan klorofyllipitoisuutta vedessä.Päällyslevien tutkimus korvataan nyt kasviplanktonin tutkimuksella, jota tehdään yhdeksällä näytteenottopisteellä. Pohjaeläimiä tarkkaillaan vuosittain kahdella näytteenottopisteellä.Viiden vuoden välein tehdään laaja pohjaeläintarkkailu.Sedimenttitutkimuksen laajuus on uudessa tarkkailuohjelmassa pienempi.

Tulokset raportoidaan vuosittain ja tiedot tallennetaan säännöllisesti ympäristöhallinnon tietokantoihin.Tulosten avulla arvioidaan laitosten vaikutusta Vaasan edustan merialueeseen.Lisäksi tutkimuksen avulla parannetaan merialueen ekologisen tilan arviointia.Alueeseen vaikuttavat myös Laihianjoesta ja vapaa-ajan asutuksesta tuleva hajakuormitus.Hajakuormitus koostuu muun muassa ravinteista, kiintoaineista, happamoittavaista aineista ja metalleista.

Vaasan edustan merialueen yhteistarkkailuun osallistuu Påttin puhdistamo/Vaasan vesi, Kemira Oyj, Vaskiluodon Voima Oy ja PVO-Huippuvoima Oy, Wärtsilä Finland Oyj ja Kvarken Ports Ltd.Yhteistarkkailu perustuu laitosten toimintaa ohjaavissa lupapäätöksissä oleviin ehtoihin. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on joulukuussa 2020 hyväksynyt ehdotuksen yhteistarkkailuohjelmaksi vuosille 2021–2030.Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalouspalvelut hyväksyi kalataloudellisen seurannan ehdotuksen.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Johtava asiantuntija Anna Bonde, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 027 777
Ylitarkastaja Carola Storgård-Envall, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 027 941

Tietoja julkaisijasta

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Kravis leder till att vattenståndet stiger i Esse å (Landskapen i Österbotten)13.1.2021 15:30:07 EETTiedote

Det kalla och blåsiga vädret under de senaste dagarna har gjort att det har börjat bildas mer kravis vid forsarna i Esse å. Ovanför forsarna där det har bildats kravis har vattenståndet stigit på många ställen. För att underlätta situationen har avtappningen från sjöarna Lappajärvi och Evijärvi i övre loppet av ån fortsättningsvis minskats. Vid några av forsarna hotar vattnet att stiga så pass högt att det kan orsaka olägenheter och det är möjligt situationen måste åtgärdas genom att ta bort en del av kravisen med grävmaskin. Kravisläget följs upp med hjälp av viltkameror som installerats vid ån samt genom fältbesök längs ån.

Ähtävänjoella hyyteet nostavat vesipintoja (Pohjalaismaakunnat)13.1.2021 15:30:06 EETTiedote

Viime päivien pakkaset ja kova tuuli ovat lisänneet hyyteen muodostumista Ähtävänjoen koskissa. Hyytävien koskien yläpuolisesti vedenpinnat ovat nousseet monin paikoin. Juoksutusta yläpuolisista Lappajärvestä ja Evijärvestä on edelleen pienennetty hyydetilanteen helpottamiseksi. Muutamissa koskissa vesi uhkaa nousta haitallisen korkealle ja tilannetta voidaan joutua helpottamaan kaivinkoneen avulla. Hyydetilannetta seurataan joelle asennettujen riistakameroiden ja joella tehtävien maastokierrosten avulla.

Inom ramen för Helmi-programmet planeras muddringar i anslutning till restaureringen av fågelvattnen i Jokisuunlahti i Evijärvi12.1.2021 13:33:55 EETTiedote

Miljöministeriets livsmiljöprogram Helmi stärker den biologiska mångfalden i Finland genom att gripa tag i de största orsakerna till att naturen utarmas i Finland, dvs. livsmiljöerna minskar och deras kvalitet blir sämre. I Helmi-programmet skyddas och restaureras myrar, restaureras fågelvatten och sköts vårdbiotoper och vidtas åtgärder för att förbättra tillståndet i strand-, vatten- och skogsnaturen. I fråga om restaureringar av fågelvattnen riktas åtgärderna till objekt som ingår i nätverket Natura 2000. Objekten för restaureringsåtgärderna är i detta fall Natura 2000-området Jokisuunlahti och Valmosanneva i Evijärvis sydöstra del i området där Välijoki mynnar ut.

Helmi-elinympäristöohjelmassa suunnitteilla lintuvesikunnostukseen liittyviä ruoppauksia Evijärven Jokisuunlahdella12.1.2021 13:33:55 EETTiedote

Ympäristöministeriön käynnistämä Helmi-elinympäristöohjelma vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta tarttumalla Suomen luonnon köyhtymisen merkittävimpiin suoriin syihin: elinympäristöjen vähenemiseen ja niiden laadun heikkenemiseen. Helmi-ohjelmassa suojellaan ja ennallistetaan soita, kunnostetaan lintuvesiä, hoidetaan perinnebiotooppeja ja tehdään toimenpiteitä ranta-, vesi- ja metsäluonnon tilan parantamiseksi. Toimet kohdistuvat lintuvesikunnostusten osalta Natura 2000 -verkoston kohteisiin. Tässä tapauksessa kunnostustoimien kohteena on Evijärven kaakkoisosassa Välijoen laskukohdassa sijaitseva Jokisuunlahden ja Valmosannevan Natura 2000 -alue.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme