Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Vaasan seudun ja Isonkyrön kuntien liikenneturvallisuustyö etenee

Jaa

Vaasan seudun ja Isonkyrön kuntien (Korsnäs, Maalahti, Vaasa, Mustasaari, Vöyri, Laihia ja Isokyrö) liikenneturvallisuustilannetta on kartoitettu liikenneturvallisuussuunnitelman päivittämistä varten. Liikenneturvallisuuden yleistilannetta on tarkasteltu asukkaille ja koululaisille suunnatun kyselyn avulla, sekä onnettomuustilastojen perusteella.

Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden ja kuolleiden lukumäärä / 100 000 asukasta 2017 - 2021.
Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden ja kuolleiden lukumäärä / 100 000 asukasta 2017 - 2021.

Onnettomuuksia tapahtunut enemmän kuin Suomessa keskimäärin

Onnettomuustilastotietojen mukaan Vaasan seudun ja Isonkyrön kuntien alueella on tapahtunut vuosien 2017–2021 aikana liikenneonnettomuuksia enemmän (223–464/ 100 000 asukasta) kuin Suomessa keskimäärin asukaslukuun suhteutettuna (195 tieliikenneonnettomuutta /100 000 asukasta). Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien lukumäärä on kuitenkin ollut vähäisempi Vaasassa (44 kpl), Korsnäsissä (48 kpl), Maalahdessa (55 kpl) sekä Mustasaaressa (41 kpl) kuin muualla Suomessa (58 kpl). Vöyrin (77 kpl), Laihian (75 kpl) ja Isonkyrön (133) kunnissa myös henkilövahinkoon johtaneiden liikenneonnettomuuksien lukumäärä on ollut Suomen keskiarvoa (58 kpl) suurempi.

Onnettomuustilastojen perusteella korkein onnettomuusriski on 15–24-vuotiailla nuorilla, jotka ovat selvästi yliedustettuina tilastoissa. Sama tilanne näkyy muuallakin Suomessa, eli nuoret ovat yliedustettuina liikenneonnettomuuksissa väestöosuuteensa nähden.

Eniten Poliisin tietoon tuli yksittäisonnettomuuksia, joita ovat esimerkiksi yksittäiset tieltä suistumiset. Kaikissa alueen kunnissa on tapahtunut myös mopedionnettomuuksia, jotka korostuvat erityisesti Vaasassa ja Isossakyrössä.

Mopo-onnettomuuksien osuus erottuu onnettomuuksista muihin seudun kuntiin nähden sekä Isossakyrössä että Vaasassa, joissa molemmissa noin kuusi prosenttia kaikista liikenneonnettomuuksista on ollut mopedionnettomuuksia. Vastaava prosenttiosuus seudun maalaiskunnissa on prosentin luokkaa ja Suomen keskiarvo on hieman yli kolme prosenttia. Lisäksi polkupyöräonnettomuuksien määrä on Vaasassa yli kuusi prosenttia ja Laihialla yli kolme prosenttia, kun Suomen keskiarvo on noin kuusi prosenttia.Jalankulkija-, pyöräilijä- ja mopoiluonnettomuuksista merkittävä osa jää poliisin tiedon ulkopuolelle.

Ongelmalliset liittymäjärjestelyt ja kunnossapito nähdään haasteina, jalankulku- ja pyöräteitä kaivataan lisää

Liikenneturvallisuustilannetta kartoittava asukas- ja koululaiskysely toteutettiin verkkokyselynä 13.6.–17.7.2022. Vastauksia saatiin jokaisesta kunnasta, yhteensä 645 kpl. Liikkumistottumuksissa korostuivat yli 20 kilometrin matkat, jotka tyypillisesti tehdään henkilöautolla. Vastausten perusteella henkilöauton käyttö koetaan alueella välttämättömäksi ja kehitettävää nähdään erityisesti kaukoliikenteen joukkoliikenteen palveluissa, matkaketjuissa sekä liikenneympäristön esteettömyydessä.

Keskimäärin puolet vastaajista (50 %) kokee omassa kunnassa liikkumisen melko tai erittäin turvalliseksi ja noin viidesosa (19 %) melko tai erittäin vaaralliseksi. Loput vastaajista (31 %) vastaavat, että liikkuminen ei ole turvallista, mutta ei kovin turvatontakaan tai eivät osaa sanoa. Kyselyn mukaan liikenteessä koetaan infran osalta ongelmalliseksi epäselvät liittymäjärjestelyt ja liikennekäyttäytymisen osalta vaaratilanteita on aiheuttavat inhimilliset tekijät, kuten nopeusrajoitusten noudattamatta jättäminen, liian pienet turvavälit, vaaralliset ohitukset sekä yleinen muiden tienkäyttäjien huomioimattomuus. Lisäksi mobiililaitteiden käyttö ajaessa nousi useissa vastauksissa esille.

Jalankulun ja pyöräilyn haasteista kyselyssä nousivat esille väylien määrän riittämättömyys, reitistön jatkuvuuden puute sekä väylien huono kunto. Esteettömyyden osalta haasteiksi koettiin erityisesti kulkuväylien kunto, reunakivien korot sekä kävely- ja pyöräteiden määrä.

Tutustu kyselyn tuloksiin (ely-keskus.fi)

Suunnittelu etenee syksyn aikana

Liikenneturvallisuussuunnitelman laadinnassa siirrytään seuraavaksi suunnitteluvaiheeseen, jossa ideoidaan eri toimijoiden yhteistyönä toimenpiteitä havaittujen ongelmien poistamiseksi. Muun muassa asukaskyselyn ja onnettomuusanalyysien perusteella löydetyt pahimmat vaaranpaikat käydään syksyn aikana läpi ja niihin ehdotetaan parannuskeinoja. Lisäksi osana projektia seudun kuntiin toteutetaan esteettömyyskävelyitä, joissa taajamissa havaittuja haasteita tarkastellaan yksityiskohtaisemmin yhdessä sidosryhmien kanssa. Suunnitelma tulee valmistumaan vuoden 2022 loppuun mennessä.

Vaasan seudun ja Isonkyrön kuntiin (Korsnäs, Maalahti, Vaasa, Mustasaari, Vöyri, Laihia ja Isokyrö) päivitetään liikenneturvallisuussuunnitelma. Suunnitelman laatijana toimii Destia yhteistyössä kuntien ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa. Kuntalaisten mielipiteet ja kokemukset ovat tärkeä lähtökohta suunnitelman laadinnassa.

Yhteyshenkilöt

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus:
Kjell Lind, liikenneturvallisuusvastaava
puh. 040 5383 509, kjell.lind@ely-keskus.fi

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus: 
Anne Peltoniemi, liikenneturvallisuusasiantuntija 
puh. 040 517 7721, anne.peltoniemi@ely-keskus.fi 

Vaasa:
Pertti Hällilä, liikennesuunnittelupäällikkö
puh. 040 5813 150, pertti.hallila@vaasa.fi

Korsholm:
Ben Antell, teknisk direktör
tfn 050 69618, ben.antell@korsholm.fi
Vörå:
Jan Östman, teknisk direktör
tfn 050 538 0190, jan.ostman@vora.fi

Laihia:
Jari Mansikka-aho, tekninen johtaja
puh. 050 329 6519, jari.mansikka-aho@laihia.fi

Isokyrö
Petri Hänninen, tekninen johtaja
puh. 050 413 9439, petri.hanninen@isokyro.fi

Malax:
John Södergran, teknisk direktör
tfn 050 430 4430, john.sodergran@malax.fi

Korsnäs:
Ulf Granås, teknisk chef
tfn 050 5910 056, ulf.granas@korsnas.fi

Destia:
Tapio Heiskanen, projektipäällikkö,
puh. +358 41 731 3119, tapio.heiskanen@destia.fi

Kuvat

Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden ja kuolleiden lukumäärä / 100 000 asukasta 2017 - 2021.
Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden ja kuolleiden lukumäärä / 100 000 asukasta 2017 - 2021.
Lataa
Asukaskyselyn mukaan yli puolet koki liikkumisen melko tai erittäin turvalliseksi. Kuvituskuva
Asukaskyselyn mukaan yli puolet koki liikkumisen melko tai erittäin turvalliseksi. Kuvituskuva
Lataa

Tietoja julkaisijasta

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Riistavaroitusjärjestelmä -pilotti on ollut käynnissä välillä Luopajärvi – Rengonharju reilun vuoden30.11.2022 10:30:00 EET | Tiedote

Noin vuosi sitten otettiin käyttöön riistavaroitusjärjestelmä valtatiellä 19 välillä Luopajärvi – Rengonharju. Noin 9 kilometrin pituisen tieosuuden molemmissa päissä etäohjattavat hirvivaroitusmerkit ovat vilkkuneet aamu- ja iltahämärässä, jolloin hirvikolarin riski on suurimmillaan. Riistavaroitusjärjestelmäpilotin tavoitteena on ollut autoilijoiden tarkkaavaisuuden herättäminen ja riistaeläinkolareiden vähentäminen.

NTM-centralen i Södra Österbotten har gett utlåtande om MKB-programmet för utbyggnad av Umicore Finland Ab:s pCAM-produktion (Mellersta Österbotten)24.11.2022 10:00:00 EET | Tiedote

Umicore Finland Ab planerar utbyggnad av pCAM-produktionen, höjning av koboltraffineringskapaciteten och byggande av ett nickelsmältverk vid fabriken i Karleby. I samband med detta kommer lagring och användning av kemikalier att öka, mängden återvinnings- och avfallsråvara ökar från nuvarande, nya avloppsreningsenheter och ett nytt avloppsrör för avloppsvatten kommer att byggas.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausunnon Umicore Finland Oy:n pCAM-tuotannon laajennuksen YVA-ohjelmasta (Keski-Pohjanmaa)24.11.2022 10:00:00 EET | Tiedote

Umicore Finland Oy suunnittelee Kokkolan tehtaan pCAM-tuotannon laajentamista, koboltin jalostuskapasiteetin nostamista sekä nikkeliliuotuksen rakentamista. Tähän liittyen kemikaalien varastointi- ja käyttömäärät lisääntyvät, kierrätys- ja jäteraaka-aineiden määrä nousee nykyisestä, toteutetaan uudet jätevedenkäsittely-yksiköt sekä rakennetaan jäteveden purkuputki.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme