Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Vaccinationstäckningen bland yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården varierar enligt yrkesgrupp och region

Dela

Av en utredning som Institutet för hälsa och välfärd (THL) gjort framgår att vaccinationstäckningen bland yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården hittills har ökat ganska måttligt i Finland.

”Merparten av de yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som regelbundet är i kontakt med coronapatienter eller coronaviruset har fått coronavaccin. Bland andra grupper är vaccinationstäckningen i regel lägre. Detta visar att man har kunnat rikta vaccin till yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som är först i vaccinationsordningen samt till äldre”, berättar THL:s överläkare Tuija Leino.

Till de grupper som vaccinerats först hör hälso- och sjukvårdspersonal som vårdar patienter som konstaterats eller misstänks ha smittats av coronaviruset, personal som tar coronavirusprover, laboratoriepersonal som utför coronavirusdiagnostik, vårdpersonal vid enheter med heldygnsomsorg samt social- och hälsovårdspersonal som tillhandahåller annan brådskande vård. Dessutom har en del av de yrkesutbildade personerna inom hälso- och sjukvården fått vaccinet som en del av vaccinationerna av riskgrupper på grund av sin sjukdom.

Kvantitativt sett har flest närvårdare och sjukskötare vaccinerats, proportionellt sett flest läkare

Vaccinationstäckningen varierar mellan olika yrkesgrupper. Sett till antalet har flest närvårdare och sjukskötare vaccinerats, totalt 95 600 personer. Antalet vaccinerade läkare är färre, cirka 13 900.

I förhållande till de olika yrkeskårernas storlek har dock en större andel av läkarna än av vårdarna vaccinerats. Nästan 60 procent av läkarna hade fått vaccin medan 50 procent av röntgenskötarna, drygt 40 procent av laboratorieskötarna och sjukskötarna samt knappt 40 procent av barnmorskorna och hälsovårdarna hade fått vaccin.

”Utredningen har gjorts utifrån uppgifterna i registret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Terhikki och vaccinationsregistret. I registret över yrkesutbildade personer registreras inte uppgifter om huruvida personen är i arbete, så utredningen inkluderar också personer som inte arbetar i det yrke som antecknats i registret till exempel på grund av att de bytt bransch. Vi kan anta att det bland dem som har en kortare utbildning finns flest personer som bytt bransch. Detta kan delvis förklara den lägre vaccinationstäckningen bland vårdare”, berättar specialforskare Heini Salo vid THL.

Knappt en tredjedel av tandläkarna, tandskötarna och närvårdarna var vaccinerade. Var femte fysioterapeut och munhygienist hade fått vaccin.

Regionala skillnader synligast i små yrkesgrupper

Det förekommer stora skillnader i vaccinationstäckningen även mellan olika sjukvårdsdistrikt. För sjukskötare varierade vaccinationstäckningen mellan 34 och 61 procent och för närvårdare mellan 18 och 40 procent, medan läkarnas vaccinationstäckning varierade mellan 48 och 77 procent beroende på region. 

De största regionala skillnaderna syns i barnmorskornas och tandvårdens vaccinationstäckning – 15–74 procent av barnmorskorna och 8–67 procent av tandläkarna hade fått vaccin.

”I början strävade man efter att vaccinera personalen inom social- och hälsovården i mycket begränsad utsträckning för att vaccinerna skulle räcka till de äldre. Regionerna kan ha tolkat vaccinationsanvisningarna och ordnat vaccinationerna på aningen olika sätt. Under de närmaste veckorna är målet att jämna ut dessa regionala skillnader och erbjuda coronavaccin till exempelvis personal som sköter förlossningar i hela landet”, berättar Tuija Leino. 

I THL:s utredning har man beaktat de coronavaccinationer som getts före den 15 april.

Tutkimuksesta tiiviisti 22/2021: Terveydenhuollon ammattilaisten rokotuskattavuudessa on vaihtelua ammattiryhmittäin ja alueittain (pdf, på finska)

Pressmeddelande 23.4: THL har preciserat vaccinationsordningen för social- och hälsovårdspersonalen 

Mer information:

Heini Salo
THL
specialforskare
fornamn.efternamn@thl.fi 

Tuija Leino
THL
överläkare
fornamn.efternamn@thl.fi

Nyckelord

Bilder

Om

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Mannerheimintie 166
00270 Helsinki

029 524 6000https://thl.fi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Tuotamme tietoa, työkaluja ja ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Teemme kansainvälisesti ja kansallisesti arvokasta tutkimusta ja sovellamme sitä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamiseen.

Följ Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Alustavat tutkimustulokset kahdella eri koronarokotteella rokottamisesta rohkaisevia9.6.2021 09:04:59 EEST | Tiedote

Alustavien tutkimustietojen mukaan eri koronarokotevalmisteiden käyttäminen ensimmäisellä ja toisella rokotuskerralla tuottaa elimistössä tehokkaan puolustusvasteen koronavirusinfektiota vastaan. Adenovirusvektorirokotteen ja mRNA-rokotteen antaminen samalle henkilölle ei saadun tiedon valossa myöskään anna aihetta turvallisuushuoliin. Saksassa, Espanjassa ja Britanniassa tehdyissä tutkimuksissa tarkasteltiin, miten mRNA-rokotteen antaminen aiemmin AstraZenecan adenovirusvektorirokotteen saaneelle vaikuttaa rokotuksen synnyttämään puolustusvasteeseen ja rokotuksen turvallisuuteen. Tutkimusten tulokset ovat alustavia, eivätkä ne ole vielä käyneet läpi tieteellistä vertaisarviointia. Tuloksena oli, että kahdella eri rokotevalmisteella voidaan saada aikaan vähintään yhtä hyvä puolustusvaste kuin antamalla molemmilla rokotuskerroilla adenovirusvektorirokotetta. Kahta eri rokotetta saaneilla vasta-aineiden määrä oli korkea. Myös niin kutsuttu soluvälitteinen immuniteetti, joka pidentää suoj

Koronarajoitukset vähensivät merkittävästi myös muita hengitystieinfektioita viime vuonna – listeriatartuntoja sen sijaan ennätysmäärä9.6.2021 06:00:00 EEST | Tiedote

Vuosi 2020 oli hengitysteiden kautta tarttuvien infektoiden osalta hyvin poikkeuksellinen. Lähes kaikki hengitystievirusten ja -bakteerien aiheuttamat infektiot vähenivät viime vuonna merkittävästi maaliskuun puolivälistä alkaen. Esimerkiksi influenssakaudella 2019–2020 influenssa A -löydöksiä ilmoitettiin tartuntatautirekisteriin reilut 10 200, mikä on noin 8 000 tapausta vähemmän kuin edellisellä kaudella. Myös esimerkiksi pneumokokin aiheuttamien vakavien yleisinfektioiden määrä väheni alle puoleen edellisvuodesta. Tiedot käyvät ilmi THL:n tartuntatautirekisterin tiedoista. ”Maaliskuussa 2020 otettiin käyttöön koronapandemiaan liittyvät matkustusrajoitukset, etätyöskentely ja -opiskelu, hygieniaohjeet, turvavälit ja myöhemmin myös kasvomaskit. Niillä on ollut vaikutusta myös muiden hengitystieinfektioiden esiintyvyyteen”, sanoo THL:n ylilääkäri Tuula Hannila-Handelberg. Ainoa poikkeus ovat rinovirusinfektiot, joita todettiin lähes yhtä paljon kuin vuonna 2019. Samankaltaisia havaint

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum