Sitra

Vad händer med demokratin när toppförfattarna har ett finger med i spelet?

Dela

När det kom till boken Tarinoita demokratian tulevaisuudesta (Historier om demokratins framtid) vässade de främsta inhemska författarna sina pennor. Det uppstod fascinerande, överraskande och till och med skrämmande texter om demokratins möjliga riktningar. Verket som utkommer i oktober har skapats i samarbete med tio finländska författare, förlagsaktiebolaget Teos och framtidshuset Sitra.

Till den nya bokens författare hör Emmi Itäranta, Juhani Karila, Markus Leikola, Maria Matinmikko, Marisha Rasi-Koskinen, Mikko Rimminen, Harry Salmenniemi, Pajtim Statovci, Miina Supinen och Saara Turunen.

”I sina texter behandlar författarna bland annat hotbilder av virtuell övervakning, maskiner som liknar människor samt kopplingar mellan kapitalism och yttrandefrihet”, beskriver kostnadschef Päivi Koivisto vid Teos.

Teos verkställande direktör Nina Paavolainen konstaterar att mångfalden av skönlitterära texter och variationen av stilar i antologin är ett utmärkt bevis på författarnas förmåga att trolla fram alternativa världar ur ett så mångfacetterat tema som demokratins framtid i Finland.

”Bara fantasin satte gränsen för författarna”

Sitra vill utvidga det inhemska tänkandet och diskussionen om demokratins framtid. Inom ramen för projektet Folkstyrets grundrenovering, som fokuserade på att uppdatera den finländska beslutshelheten, uppstod tanken att också utnyttja författarnas fantasi för detta ändamål.

”Till en början övervägde vi att utarbeta mer traditionella framtidsscenarier eller -bilder för detta ändamål. Ganska snabbt konstaterade vi dock att scenarierna ganska sällan är genuint överraskande, väcker känslor eller inspirerar till handling”, säger Antti Kivelä, som ledde arbetet med Folkstyrets grundrenovering vid Sitra.

”Vi bad tio författare att föreställa sig och leka med tanken om hur finländsk demokrati ser ut år 2040. Författarna fick grunda sina idéer utifrån vad som helst eller ingenting, endast den egna fantasin satte gränser”, säger Kivelä. 

2040 – Tarinoita demokratian tulevaisuudesta utkommer 15.10.2021
Följ: #Demokratia2040

Sitras projekt Folkstyrets grundrenovering inleddes 2018 och avslutades i juni 2021. Målet med projektet var att utreda hur strukturerna och verksamhetssätten i vårt beslutssystem borde förnyas för att den unika framgångshistorien efter krigen i Finland ska få en fortsättning även under de kommande decennierna. I projektet diskuterades bland annat hur riksdagens, statsrådets och partiernas verksamhetssätt kunde förnyas, hur man kunde stärka människors förtroende för demokratiska institutioner och vilka nya sätt för samhällets engagemang och delaktighet som kan utvecklas.

Nyckelord

Kontakter

Mer information om boksamarbetet: Tuula Tiihonen, ledande expert, Sitra, tuula.tiihonen@sitra.fi, tfn 040 160 9070
Beställningar på pdf-boken under embargo, begäran om intervjuer med författare och mer information om boken: Hannele Jyrkkä, informationschef, Teos, hannele.jyrkka@teos.fi, tfn 050 3222 387

Bilder

Om

Sitra
Sitra
Itämerenkatu 11-13, PL 160
00180 HELSINKI

0294 618 991http://www.sitra.fi

Sitra är en aktiv framtidsaktör som undersöker och utreder samt engagerar samarbetsparter från olika sektorer i fördomsfria experiment och förnyelser. I fokus för framtidsarbetet finns Finland, som är en framgångsrik föregångare inom hållbart välbefinnande.

Följ Sitra

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sitra

Ny studie: För att nå Finlands klimatmål krävs betydligt mer ren elektricitet, vindkraft billigast för att täcka merparten av behovet28.9.2021 02:00:00 EEST | Tiedote

Enligt Sitras studie Enabling cost-efficient electrification in Finland krävs det att fossila bränslen ersätts med rent producerad elektricitet inom industri, trafik och uppvärmning för att Finlands klimatmål ska kunna nås på ett kostnadseffektivt sätt. Med hjälp av elektricitet kan övergången till utsläppsfrihet göras med den teknik som finns inom synhåll och utan en bestående ökning av användning av virke.

New study: Meeting Finland’s climate targets requires substantial increase in clean electricity – wind power would be the cheapest option to meet most of demand28.9.2021 02:00:00 EEST | Press release

Achieving Finland's climate goals in a cost-effective way requires replacing fossil fuels with clean electricity in industry, transport and heating, says Sitra’s study Enabling cost-efficient electrification in Finland. Electricity can make the transition to zero emissions possible with foreseeable technology and without a permanent increase in wood use.

Uusi selvitys: Suomen ilmastotavoitteiden saavuttaminen vaatii tuntuvasti lisää puhdasta sähköä, pääosa tarpeesta halvinta kattaa tuulivoimalla28.9.2021 02:00:00 EEST | Tiedote

Suomen ilmastotavoitteiden saavuttaminen kustannustehokkaasti edellyttää fossiilisten polttoaineiden korvaamista puhtaasti tuotetulla sähköllä teollisuudessa, liikenteessä ja lämmityksessä, kertoo Sitran julkaisema selvitys Enabling cost-efficient electrification in Finland. Sähkön avulla siirtymä päästöttömyyteen voidaan toteuttaa näköpiirissä olevalla teknologialla ja ilman puun käytön pysyvää kasvua.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum