ELY-keskukset

Väg med kontinuerliga omkörningsfiler eftersträvas på avsnittet Lusi–Kanavuori längs riksväg 4 (Mellersta Finland och Nyland)

Dela

NTM-centralerna i Mellersta Finland och Nyland utarbetar en åtgärdsutredning om målbilden för riksväg 4 fram till 2050. Målbilden för granskningsperioden fram till 2050 har fastställts av styrgruppen för arbetet. I styrgruppen deltar representanter för Trafikledsverket och NTM-centralerna i Mellersta Finland och Nyland. Målet är en väg med kontinuerliga omkörningsfiler längs hela planeringsavsnittet. Omkörningsfilerna kan ligga mittemot varandra (2+2 filer) eller efter varandra (2+1 filer). Längs avsnittet kan det också finnas korta avsnitt med 1+1 filer.

Granskningsavsnittet mellan Lusi (Heinola) och Kanavuori (Jyväskylä) längs riksväg 4
Granskningsavsnittet mellan Lusi (Heinola) och Kanavuori (Jyväskylä) längs riksväg 4

Körriktningarna skiljs åt med ett mitträcke eller ett tillräckligt brett mellanområde. Anslutningarna byggs som planskilda anslutningar. Längs hela avsnittet finns ett omfattande parallellt nät av landsvägar och gator.Ett omfattande parallellt nät möjliggör ett reservledsystem som fungerar utan störningar samt att långsam trafik kan skiljas åt från riksvägstrafiken.

Syftet med att utveckla granskningsavsnittet är att förbättra person- och godstrafikens säkerhet och smidighet samt att samordna långväga och lokala rörelsebehov. Dessutom eftersträvas en minskning av utsläpp från trafiken och en förbättring av förhållandena för hållbara färdsätt och en enhetlig och trivsam trafikmiljö.

Deltagande

Under utarbetandet av åtgärdsutredningen ordnas ett informationsmöte för allmänheten på distans. Informationsmötet ordnas måndagen den 11 oktober kl. 17–19. Vid informationsmötet presenteras preliminära åtgärdsförslag (planskilda korsningar, avsnitt med omkörningsfiler, parallellvägsarrangemang). Anslutningen till informationsmötet öppnas via länken nedan. Du kan använda webbläsaren eller Teams-appen: Anslut till mötet genom att klicka här.

Allmänheten har möjlighet att ta ställning till de presenterade lösningarna. Under informationsmötet är det möjligt att framföra skriftliga kommentarer och ställa frågor via chatten i Teams. Fritt formulerade åsikter kan också skickas till planeringskonsulten efter informationsmötet. Vi ber er skicka in åsikterna senast 25.10.2021 per e-post till (teemu.kuittinen@ains.fi) eller per post till adressen A-Insinöörit Civil Oy, Teemu Kuittinen, Puutarhakatu 10, 33210 Tammerfors.

Planering av landsvägar är en lång process som preciseras stegvis.

Planeringen av landsvägar är en process som preciseras stegvis. Det pågående arbetet är en förutredning med syfte att fastställa den tekniska målbilden för riksvägen och behoven av fortsatt planering. Åtgärdsutredningen utarbetas på en generell nivå, och innan förbättringsåtgärder vidtas ska noggrannare planer utarbetas (översiktsplan och/eller väg- och byggnadsplaner).

Målbilden för granskningsavsnittet kommer att förverkligas i etapper på lång sikt.

Mer information

Åtgärdsutredningen utarbetas av A-Insinöörit. Arbetet styrs av en projektgrupp med experter från NTM-centralerna och Trafikledsverket samt representanter för regionens kommuner och landskapsförbund, Mellersta Finlands museum och Päijänne-Tavastlands ansvarsmuseum. Åtgärdsutredningen blir färdig våren 2022.

Mer information om utredningen finns tillgänglig på Trafikledsverkets webbplats på adressen

https://vayla.fi/vt-4-lusi-kanavuori-toimenpideselvitys1

Nyckelord

Kontakter

Kontaktpersoner
Mer information om åtgärdsutredningen fås av:

Minna Immonen
NTM-centralen i Mellersta Finland
tfn 0295 024 685

NTM-centralen i Nyland
Anna Elf
tfn 0295 021 395

A-Insinöörit Civil Oy
Piritta Laitakari
tfn 040 6693 656

Bilder

Granskningsavsnittet mellan Lusi (Heinola) och Kanavuori (Jyväskylä) längs riksväg 4
Granskningsavsnittet mellan Lusi (Heinola) och Kanavuori (Jyväskylä) längs riksväg 4
Ladda ned bild
Det eftersträvade tvärsnittet för riksvägsavsnitt med 2+1 omkörningsfiler
Det eftersträvade tvärsnittet för riksvägsavsnitt med 2+1 omkörningsfiler
Ladda ned bild
Eftersträvat tvärsnitt när omkörningsfilerna längs riksvägen ligger parallellt (avsnitt med 2+2 omkörningsfiler).
Eftersträvat tvärsnitt när omkörningsfilerna längs riksvägen ligger parallellt (avsnitt med 2+2 omkörningsfiler).
Ladda ned bild

Om

ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Lemmenloma tehosi Karvianjoen raakkuvanhuksiin - Konnevedelle viedyt Karvianjoen raakut lisääntyvät! (Varsinais-Suomi, Satakunta)22.10.2021 11:09:13 EEST | Tiedote

Raakkuja vietiin nyt loppusuoralla olevan Freshabit LIFE IP -hankkeen (2016-2022) toimesta Konneveden tutkimusasemalle lisääntymään neljästä eri joesta. Pelastusoperaation ansiosta Isojoen, Ähtävänjoen ja Mustionjoen raakut on saatu jo aiemmin lisääntymään, mutta erittäin heikossa kunnossa olleiden Karvianjoen raakkujen osalta saatiin jännittää tähän saakka. Ensimmäiset raakut vietiin Karvianjoelta Konnevedelle jo vuonna 2017 ja lomalaisia täydennettiin vielä vuosi sitten noin 100 raakulla.

De fyra NTM-centralernas gemensamma riktlinje för arbetstillstånd träder i kraft den 27 oktober 2021 (Österbotten, Mellersta Österbotten, Södra Österbotten, Norra Österbotten, Kajanaland)21.10.2021 13:40:45 EEST | Tiedote

De fyra NTM-centralernas gemensamma riktlinje för arbetstillstånd grundar sig på regeringens ramförhandlingar om inledandet av försöket med att lindra bedömningen av tillgången på arbetskraft. Försöket pågår 27.10.2021–28.2.2023. Riktlinjen för arbetstillstånd uppdateras regelbundet varje halvår.

Talvirajoituksiin siirtyminen Itä-Suomen teillä tapahtuu ensi viikolla (Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Etelä-Savo)21.10.2021 12:30:08 EEST | Tiedote

Talven ja pimeyden tulon myötä nopeusrajoituksia alennetaan liikkujien turvallisuuden vuoksi. Rajoituksien vaihto tapahtuu koko maassa perjantai-iltaan 29.10.2021 mennessä. Pääosin vaihto tapahtuu torstaina 28.10.2021. Maan pohjoisosissa muutos tehdään mahdollisesti aikaisemmin. Muuttuneet rajoitukset tulevat voimaan heti, kun merkit on vaihdettu.

Påverka vattentjänsternas framtid i västra Finland (Egentliga Finland, Satakunta, Birkaland, Egentliga Tavastland, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Österbotten)19.10.2021 12:38:07 EEST | Tiedote

I västra Finland har en gemensam vattentjänststrategi som gäller hela fältet av vattentjänster varit under arbete. Utkastet till strategi och det första åtgärdsprogrammet som syftar till att verkställa strategin har nu lagts ut för kommentar. Alla som vill har ännu goda möjligheter att påverka vattentjänsternas framtid i området.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum