Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Vägbeläggnings- och vägmärkningsarbetet börjar i de österbottniska landskapen under de närmaste veckorna

Dela

Beläggnings- och vägmärkningsarbetet på landsvägarna i de österbottniska landskapen börjar i maj och fortsätter ända till oktober. I år beläggs sammanlagt cirka 222 kilometer landsväg och cirka 5 kilometer gång- och cykelväg. På vissa objekt förbättras dessutom vägens struktur och dräneringen, vilket förlänger beläggningens livscykel. Vägmärkningar görs på beläggningsobjekten och utöver detta repareras nötta landsvägsmärkningar på olika håll i regionen.

Under år 2021 finns sammanlagt cirka 16 miljoner euro till förfogande för landsvägsbeläggningar och vägmärkningar i området och cirka 2,6 miljoner euro för lappningar av beläggningar. 

– År 2020 fanns avsevärt mycket mer pengar för beläggningar, eftersom vi fick tilläggsfinansiering och det låga bitumenpriset effektiverade tilläggsfinansieringens slagkraft, berättar ledande väghållningsexpert Marko Kantanen på NTM-centralen.  

NTM-centralen i Södra Österbottens ansvarsområde för trafik och infrastruktur är verksamt i de tre österbottniska landskapen. I vårt område är landsvägsnätets längd sammanlagt 8 625 kilometer, av vilket 6 024 kilometer har beläggning. Av de belagda vägarna är cirka 850 kilometer i dåligt skick.

De viktigaste beläggningsobjekten år 2021:

 • Riksväg 8, Karvat–Monå, cirka 17 kilometer
 • Stamväg 68, Ähtärinranta–Aro, cirka 10 kilometer
 • Landsväg 663, Idbäck–Bötom, cirka 13 kilometer
 • Landsväg 748, Kronoby–Nedervetil, cirka 18 kilometer
 • Landsväg 750, Tunkkari–Räyrinki, cirka 13 kilometer
 • Landsväg 751, flera objekt, cirka 36 kilometer
  • Kivijärvi–Räyrinki
  • Räyrinki–Sillanpää
  • Sillanpää–Polso
  • Polso–Halsua
  • Halsua–Marjusaari            
 • Landsväg 6750, Edsvik-Övermark, cirka 18 kilometer

I sommar sköter två entreprenörer om beläggningsarbetet på landsvägsobjekten. I den norra delen av NTM-centralens område sköter Asfalttikallio Oy om beläggningsarbetet och i den södra delen sköts beläggningsarbetet såsom även lappningsarbetet i hela området av Peab Industri Oy. Dessutom sköter Hot Mix Oy Finland om vägmärkningen i området.

Lappningarna av landsvägsbeläggningarna ökar och metoderna utvecklas

Lappning av beläggningarna på landsvägarna har ökat och lappningsmetoderna har utvecklats under de senaste tio åren. Lappningsarbetets andel av kostnaderna för underhållet av beläggningarna är betydande.  

Det allmänna målet för lappningen av beläggningar är att hålla vägens yta i nöjaktigt skick med avsikt på trafiken och samtidigt flytta tidpunkten för ny beläggning framåt. Den allmänna principen är att det lönar sig att reparera skadorna i tid när de ännu är små. 

Lappningen av landsvägbeläggningar omfattar lappningar av spår och hål. Omfattande och förebyggande lappning av hål har inletts i vårt område i början av mars och spårlappningarna startar i maj. Dessutom repareras enskilda skador i landsvägsbeläggningarna under hela året.  

Den gångna vintern har gått varsammare fram med det belagda vägnätet än tidigare år, eftersom det inte har förekommit ständigt växlande tillfrysnings- och smältningsperioder. Trots det har beläggningen nått slutet av sin livscykel på många ställen, vilket betyder att lappningsarbetet fortsätter under hela året. 

I en del av vägnätet är beläggningen i så dåligt skick att det inte lönar sig att lappa i omfattande utsträckning. I detta fall sätts trafikmärken upp som varnar för dålig beläggning och vid behov sänks hastighetsbegränsningen på vägen. Vägens öde är antingen att vänta på ny beläggning eller att ändra den till grusväg. På dylika vägar lappas de beläggningsskador som riskerar trafiken och körbekvämligheten på ett väsentligt sätt.  

Så rör du dig tryggt på vägbyggen, eftersom ett vägbygge också är en arbetsplats 

 • Sakta farten – så tryggar du egen och andras säkerhet 
 • Förbered sig på exceptionella trafikarrangemang 
 • Ha tålamod, tidvis köbildning kan inte undvikas 
 • Var beredd på att stanna
 • Följ trafikmärkena 

Nyckelord

Kontakter

Timo Kulmala
Projektchef
Tfn 040 542 7676
förnamn.efternamn@ely-keskus.fi

Marko Kantanen
Ledande väghållningsexpert
Tfn 050 351 2562
förnamn.efternamn@ely-keskus.fi

Bilder

Dokument

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum